Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1329 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 54  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
17.4.2019Prenájom Kaplnky
Nájomca: Vladimír Dolinay / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 52/2019 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 21.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 20.04.2019
17.4.2019Prenájom Justiho siene
Nájomca: Bratislavská organizácia cestovného ruchu / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 51/2019 / Výška nájmu: 250,- eur / Dátum účinnosti: 15.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 14.04.2019
17.4.2019Prenájom Zrkadlovej siene, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov
Nájomca: Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 50/2019 / Výška nájmu: 900,- eur / Dátum účinnosti: 17.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 16.04.2019
17.4.2019Prenájom Zrkadlovej siene, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov [PDF, 145 kB]
Nájomca: Americká obchodná komora v Slovenskej republike / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 49/2019 / Výška nájmu: 1500,- eur / Dátum účinnosti: 16.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 15.04.2019
17.4.2019Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Mannskoret Arme Riddere / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 48/2019 / Výška nájmu: 700,- eur / Dátum účinnosti: 13.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 12.04.2019
17.4.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Združenie rodičov pri ZUŠ Hálkova / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 47/2019 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 15.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 14.04.2019
17.4.2019Prenájom Justiho siene
Nájomca: Obec Oravcov, o. z. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 46/2019 / Výška nájmu: 250,- eur / Dátum účinnosti: 09.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 08.04.2019
15.4.2019Dodatok č. 07 83 0194 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0194 17 00
Dodatok č. 07 83 0194 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0194 17 00
Nájomca : Ing. Natália Magdičová, Fraňa Krála 15, 811 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0194 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č.07 83 01794 17 00: 15.04.2019
Účinnosť zmluvy: 16.04.2019
15.4.2019Dodatok č. 07 83 0197 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0197 17 00
Dodatok č. 07 83 0197 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0197 17 00
Nájomca : Ing. Martin Mázik, Fraňa Krála 15, 811 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0197 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č.07 83 01797 17 00: 15.04.2019
Účinnosť zmluvy: 16.04.2019
15.4.2019Dodatok č. 07 83 0817 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0817 18 00
Dodatok č. 07 83 0817 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0817 18 00
Nájomca : Atika Ondrašovič, Hlaváčiková 28, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0817 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0817 18 00: 15.04.2019
Účinnosť zmluvy: 16.04.2019
15.4.2019Dodatok č. 07 83 0825 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0825 18 00
Dodatok č. 07 83 0825 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0825 18 00
Nájomca : Ing. Michal Ružbarský, Popradská 1, 080 01 Prešov
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0825 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0825 18 00: 15.04.2019
Účinnosť zmluvy: 16.4.2019
15.4.2019Dodatok č. 07 83 0807 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0807 18 00
Dodatok č. 07 83 0807 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0807 18 00
Nájomca : Ing. Ján Mackovič, Jablonové č. 259, 900 54 Jablonové
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0807 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0807 18 00: 15.04.2019
Účinnosť zmluvy: 16.4.2019
15.4.2019Dodatok č. 07 83 0820 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0820 18 00
Nájomca : Ing. Ján Mackovič, Jablonové č. 259, 900 54 Jablonové
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 08230 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0820 18 00: 15.04.2019
Účinnosť zmluvy: 16.4.2019
10.4.2019Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov
Zmluva o dohode zmluvných strán o nájme nebytových priestorov v zariadeniach KZP
Dátum uzatvorenia: 10.4.2019
Dátum zverejnenia: 10.4.2019
Dátum účinnosti: 11.4.2019
Dátum ukončenia: 11.4.2019
Prenajímateľ: Kultúrne zariadenia Petržalky, Dom kultúry Lúky
Ulica, číslo: Vigľašská 1
Mesto: 851 07 Bratislava
IČO: 179 949
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
9.4.2019Prenájom Zrkadlovej siene, Predsália Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: Board of European Students of Technology - Európska rada študentov technických univerzít / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 45/2019 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 12.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 11.04.2019
9.4.2019Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Mafra Slovakia s.r.o. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 44/2019 / Výška nájmu: 900,- eur / Dátum účinnosti: 11.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 10.04.2019
9.4.2019Prenájom Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: Liga za duševné zdravie SR, o. z. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 43/2019 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 10.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 09.04.2019
9.4.2019Prenájom Justiho siene
Nájomca: Obec Oravcov o. z. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 46/2019 / Výška nájmu: 250,- eur / Dátum účinnosti: 09.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 08.04.2019
9.4.2019Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Slovenská debatná asociácia / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 42/2019 / Výška nájmu: 500,- eur / Dátum účinnosti: 08.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 07.04.2019
9.4.2019Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: British embassy Bratislava/ Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 41/2019 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 09.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 08.04.2019
5.4.2019Dodatok č. 07 83 0801 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0801 18 00
Dodatok č. 07 83 0801 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0801 18 00
Nájomca: Ing. Ľubomír Chovan, Slatinská 22, 821 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0801 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0801 18 00: 04.04.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
5.4.2019Dodatok č. 07 83 0815 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0815 18 00
Dodatok č. 07 83 0815 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0815 18 00
Nájomca: Janette Dallemulová, Jabloňová 1292/23, 900 42 Dunajská Lužná
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0815 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0815 18 00: 04.04.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
5.4.2019Dodatok č. 07 83 0195 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0195 17 00
Dodatok č. 07 83 0195 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0195 17 00
Nájomca: Ing. Jana Hvizdošová , Nerudova 9, 692 01 Mikulov, Česká republika
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0195 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0195 17 00: 04.04.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
5.4.2019Dodatok č. 07 83 0203 17 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0203 17 00
Dodatok č. 07 83 0203 17 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0203 17 00
Nájomca: Mgr. Zuzana Vojteková , Námestie Martina Benku 15, 811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0203 17 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0797 17 00: 04.04.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
4.4.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: VYDRICA DEVELOPMENT, a.s./ Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 40/2019 / Výška nájmu: 700,- eur / Dátum účinnosti: 03.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 02.04.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1329 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 54  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.