Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1422 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 48 49 50 51 52 -53- 54 55 56 57  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
4.12.2012Rajcianska 8 Slovenska filharmonia D4 [PDF, 29 kB]
Nájomca: Slovenská filharmónia / Predmet: 1 izbový byt na Rajčianskej 8 dočasne vyňatý z bytového fondu / Plnenie: nájomné 116,45 EUR mesačne / Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy
Zverejnenie: 4.12.2012
3.12.2012Ivánska cesta 32 Depaul D2 [PDF, 29 kB]
Nájomca: DEPAUL SLOVENSKO, n. o./ Predmet: nehnuteľnosti na Ivánskej ceste 32 / Plnenie: 1,00 EURO ročne / Dátum účinnosti dodatku: dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnený: 3.12.2012
30.11.2012Zmluvu o nájme nebytového priestoru č. 078306121200 [PDF, 3,3 MB]
Nájomca: Bratislavská organizácia cestovného ruchu/Zodpovedný : Ing. Krištof/Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 30.11.2012
29.11.2012Zmluvu o nájme nebytového priestoru č.078307401200 [PDF, 58 kB]
Nájomca: PHC Garáže s.r.o./ Predmet: krátkodobý nájom podzemných garáží na Uršulínskej ul. / Plnenie: 8000,00 EUR / Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnené dňa 29.11.2012
22.11.2012Zmluvu o nájme nebytového priestoru č. 078305661200 [PDF, 558 kB]
/Nájomca: JOVIMAX real s.r.o./Účinnosť: dňom písomného protokolárneho odovzdania predmetu nájmu.
Zverejnené dňa: 22.11.2012
19.11.2012Zmluva o podnájom nebytových priestorov [PDF, 73 kB]
nájomca: PK Triangel s.r.o.
Zverejnené dňa: 19.11.2012
12.11.2012Podchod Suche myto Lipa D4 [PDF, 45 kB]
Nájomca: Hudobný klub METRO, spol. s r.o./ Predmet dodatku: nebytové priestory v Podchode na Suchom mýte - započítanie nákladov na rekonštrukciu/Plnenie21.633,80 EUR ročne/ Dátum účinnosti dodatku: dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia/ Zverejnený dňa 12.11.2012
8.11.2012Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0583 12 00 [PDF, 104 kB]
číslo zmluvy : 078305831200 / nájomca : Slovenská humanitná rada, občianske združenie, Páričkova 18, 821 08 Bratislava / plnenie : 1,00 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 07.11.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 08.11.2012
2.11.2012Dodatok k zmluve o podnájme [PDF, 302 kB]
Nájomca: BILLA, s.r.o. / Dátum podpisu: 31.10.2012
Zverejnené dňa: 2.11.2012
29.10.2012BKIS MDPOH D2 [PDF, 34 kB]
Nájomca: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko/ Predmet: dodatok č. 2 k nájmu nebytových priestorov v objekte Mestského divadla P. O. Hviezdoslava na Laurinskej ul./Plnenie: 2 Eurá ročne/ Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia/
Zverejnené dňa: 29.10.2012
25.10.2012Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078305781200 [PDF, 78 kB]
Nájomca: Centrum voľného času, Pekníkova 2, 841 03Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.10.2012 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.10.2012
25.10.2012Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078305771200 [PDF, 79 kB]
Nájomca: Centrum voľného času, Pekníkova 2, 841 03Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.10.2012 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.10.2012
25.10.2012Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078303981200 [PDF, 71 kB]
Nájomca: GALILEO SCHOOL, s.r.o., Hradská 85, 821 07 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.10.2012 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.10.2012
25.10.2012Dodatok č. 078306700704 k zmluve o nájme č. 078306700700 [PDF, 70 kB]
Nájomca: Telovýchovná jednota Polygraf Venglošova akadémia, Pri Seči 1, 851 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku: 22.10.2012/ účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.10.2012
24.10.2012Jurig nam Lepsi svet D5 [PDF, 29 kB]
Nájomca: Lepší svet, n.o./ Predmet dodatku: posunutie doby rekonštrukcie nebytových priestorov na Jurigovom nám. č. 1/ Plnenie: 1,00 EURO ročne/ Dátum účinnosti dodatku: dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa: 24.10.2012
24.10.2012Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07-83-0397-12-00 [PDF, 71 kB]
Nájomca: GAUDEAMUS, s.r.o. / Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 24.10.2012
3.10.2012Dodatok k zmluve o nájme s Letiskom M.R. Štefánika [PDF, 4,8 MB]
Dodatok k zmluve o nájme s Letiskom M.R. Štefánika / Podpísaná: 02.10.2012
Zverejnené dňa: 3.10.2012
12.9.2012Zmluvu o nájme nebytového priestoru č. 078305231200 [PDF, 74 kB]
Nájomca:DONET, s.r.o. / Účinnosť: dňom písomného protokolárneho odovzdania predmetu nájmu nájomcovi.
Zverejnené dňa: 12.09.2012
7.9.2012Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07-83-0517-12-00 [PDF, 43 kB]
Nájomca: OZ Lukostrelecký klub Bratislava. Dátum účinnosti: dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia.
Zverejnené dňa: 07.09.2012
5.9.2012Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07-83-0518-12-00 [PDF, 43 kB]
Nájomca: Ing. Miloš Soják, Majerníkova 5, 841 05 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 04.09.2012
Zverejnenie: 05.09. 2012
5.9.2012Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07-83-0519-12-00 [PDF, 43 kB]
Nájomca: ANASOFT APR, spol. s.r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 04.09.2012
Zverejnenie: 05.09. 2012
3.9.2012Prenájom nebytových priestorov [PDF, 52 kB]
Nájomca: Ústredie ľudovej umeleckej výroby/ Predmet: krátkodobý nájom Starej tržnice - nájomná zmluva 07 83 0516 12 00/ Plnenie: 1,00 EURO/ Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy/
Zverejnenie: 03.09. 2012
3.9.2012Prenájom nebytových priestorov Nájomca: GUARANT [PDF, 55 kB]
Nájomca: GUARANT International, spol. s r.o./Predmet: krátkodobý nájom Starej tržnice - nájomná zmluva č. 07 83 0515 12 00/ Plnenie:6.600 EUR/ Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy/
Zverejnenie: 03.09. 2012
22.8.2012Zmluva o nájme č. 07 83 0449 12 00 [PDF, 1,2 MB]
Zmluva o nájme č. 07 83 0449 12 00 / Nájomca: GALILEO SCHOOL, s.r.o., Hradská 25, 821 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.08.2012
Zverejnené dňa: 22.8.2012
8.8.2012Ivan ces Dom pre kaz D1 2012 [PDF, 30 kB]
Nájomca: Domov pre každého, občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR/ Predmet dodatku: prenájom nehnuteľností na Ivánskej ceste 32/ Plnenie: 0,03 EUR ročne/ Dátum účinnosti dodatku: dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia/
Zverejnený: 8.8.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1422 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 48 49 50 51 52 -53- 54 55 56 57  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.