Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1391 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 56  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
19.3.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 30/2019 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 05.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 04.04.2019
19.3.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 29/2019 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 27.03.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 26.03.2019
19.3.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 28/2019 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 20.03.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 19.03.2019
19.3.2019Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Honorárny konzulát Peruánskej republiky na Slovensku / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 26/2019 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 25.03.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 24.03.2019
19.3.2019Prenájom Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: FLORA TOUR spol. s.r.o./ Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 25/2019 / Výška nájmu: 1300,- eur / Dátum účinnosti: 30.03.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 29.03.2019
19.3.2019Prenájom Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: Fórum života, o.z./ Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 27/2019 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 18.03.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 17.03.2019
18.3.2019Prenájom Zrkadlovej siene, Galérie, Nádvoria sv. Juraja, schodiska a priľahlých historických priestorov
Nájomca: NUNEZ NFE s.r.o. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 31/2019 / Výška nájmu: 600,- eur / Dátum účinnosti: 17.03.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 16.03.2019
14.3.2019Prenájom Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: Freunde der Bruno Walter Musiktage -Priatelia
Hudobných dní Bruna Waltera, o. z. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 24/2019 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 19.03.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 18.03.2019
14.3.2019Prenájom Galérie a Zrkadlovej siene
Nájomca: Silvia Knotek / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 23/2019 / Výška nájmu: 100,- eur / Dátum účinnosti: 08.03.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 07.03.2019
14.3.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 21/2019 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 18.03.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 17.03.2019
14.3.2019Prenájom Kaplnky
Nájomca: JUDr. Lívia Dunčková / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/2019 / Výška nájmu: 100,- eur / Dátum účinnosti: 23.03.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 22.03.2019
14.3.2019Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Deťom s rakovinou n.o./Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20/2019 / Výška nájmu: 450,- eur / Dátum účinnosti: 12.03.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 11.03.2019
13.3.2019Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0183 19 00
Nájomca: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.03.2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 13.03.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
1.3.2019Prenájom Galérie
Nájomca: Petit Press, a.s./Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 19/2019 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 27.02.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 26.02.2019
26.2.2019Dodatok č. 07 83 0299 08 03 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č.07 83 0299 08 00
Nájomca : JUDr. Ľuboš Noskovič, Odborárske námestie č.6, 811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0299 08 03 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č.07 83 0299 08 00: 22.02.2019
Dátum zverejnenia: 26.02.2019
Účinnosť zmluvy: 27.02.2019
26.2.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Poľský inštitút v Bratislave/Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 18/2019 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 01.03.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 28.02.2019
26.2.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Spoločnosť priateľov dobrej hudby, o.z./Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 17/2019 / Výška nájmu: 350,- eur / Dátum účinnosti: 23.02.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 22.02.2019
20.2.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Kachnič Branislav/Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2019 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 23.02.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 22.02.2019
18.2.2019Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zmene predmetu nájmu, predĺžení doby nájmu a úprave výšky nájomného za nebytový priestor na umiestnenie predajného automatu cestovných lístkov.
Číslo zmluvy: MAGTS1800135
Prenajímateľ: Letisko M.R. Štefánika, P.O.BOX 160, 823 11 Bratislava II
Výška nájmu: 502,72 eur
Dátum uzatvorenia zmluvy: 18.02.2019
18.2.2019Prenájom Justiho siene
Nájomca: Cyklokoalícia/Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/2019 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 19.02.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 18.02.2019
18.2.2019Prenájom Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: Konferencia biskupov Slovenska/Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2019 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 19.02.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 18.02.2019
18.2.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Rakúske kultúrne fórum/Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2019 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 14.02.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 13.02.2019
11.2.2019Prenájom Justiho siene
Nájomca: Veľvyslanectvo Írska/Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2019 / Výška nájmu: 150,- eur / Dátum účinnosti: 11.02.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 10.02.2019
5.2.2019Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Dátum uzatvorenia: 5.2.2019
Dátum zverejnenia: 5.2.2019
Dátum účinnosti: 6.2.2019
Dátum ukončenia: 6.2.2019
Prenajímateľ: Kultúrne zariadenia Petržalky, Dom kultúry Zrkadlový háj
Ulica, číslo: Rovniankova 3
Mesto: 851 02 Bratislava
IČO: 179 949
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
4.2.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave /Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2019 / Výška nájmu: 350,- eur / Dátum účinnosti: 05.02.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 04.02.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1391 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 56  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.