Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1387 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 56  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
17.10.2018Zrkadlovej siene, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov
Nájomca: Veľvyslanectvo Zvrchovaného Vojenského Špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Ródu a Malty
./Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 132/2018 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 18. 10. 2018 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 17. 10. 2018
16.3.2017Zrejme nebude problém to zapracovať do príslušnej časti architektonickej štúdie pred jej zaslaním stavebnému úradu.
28.12.2017Zmluvy o krátkodobom nájme č. 561/2017
Prenajímateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Nájomca: Hlavné mesto SR Bratislava
Dátum uzatvorenia: 28.12.2017
Účinnosť zmluvy: na dobu určitú, a to od 29.12.2017 do 01.01.2018
Dátum zverejnenia: 28.12.2017
2.5.2012Zmluvu o nájme nehnuteľnosti č. 078302911200 [PDF, 55 kB]
Nájomca : IMT Smile media, s.r.o./Dátum uzatvorenia dňa 30.04.2012
Zverejnené dňa: 2.5.2012
19.11.2013Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0502 13 00
Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0502 13 00/Nájomca: GALILEO SCHOOL, s.r.o./Zodpovedný : Ing. Krištof/Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 19.11.2013
23.9.2013Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0299 13 00
Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0299 13 00/Nájomca: Ing.Miloš Soják
Dátum zverejnenia: 23.09.2013
19.9.2013Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0293 13 00
Nájomca: OZ Lukostrelecký klub Bratislava / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.9.2013
29.11.2012Zmluvu o nájme nebytového priestoru č.078307401200 [PDF, 58 kB]
Nájomca: PHC Garáže s.r.o./ Predmet: krátkodobý nájom podzemných garáží na Uršulínskej ul. / Plnenie: 8000,00 EUR / Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnené dňa 29.11.2012
30.11.2012Zmluvu o nájme nebytového priestoru č. 078306121200 [PDF, 3,3 MB]
Nájomca: Bratislavská organizácia cestovného ruchu/Zodpovedný : Ing. Krištof/Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 30.11.2012
22.11.2012Zmluvu o nájme nebytového priestoru č. 078305661200 [PDF, 558 kB]
/Nájomca: JOVIMAX real s.r.o./Účinnosť: dňom písomného protokolárneho odovzdania predmetu nájmu.
Zverejnené dňa: 22.11.2012
12.9.2012Zmluvu o nájme nebytového priestoru č. 078305231200 [PDF, 74 kB]
Nájomca:DONET, s.r.o. / Účinnosť: dňom písomného protokolárneho odovzdania predmetu nájmu nájomcovi.
Zverejnené dňa: 12.09.2012
22.10.2013Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0371 13 00
Nájomca : Peter Roman, Banská Bystrica. Dátum uzatvorenia: Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0371 13 00 : 21.10.2013. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.10.2013
22.10.2013Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0357 13 00
Nájomca : Centrum voľného času Klokan, Pekníkova 2, Bratislava
Dátum uzatvorenia: Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0357 13 00 : 21.10.2013. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.10.2013
19.9.2013Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0304 13 00
Nájomca : ANASOFT APR spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 18.9.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 19.09.2013
5.3.2012Zmluva s Rozhlasom a televíziou Slovenska o nájme nebytových priestorov č. 004/2011 [PDF, 226 kB]
Prenajímateľ z titulu vlastníctva prenajíma nájomcovi nebytové priestory za účelom nahrávky stredovekej organovej hudby do relácie Sola Fide. Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 05. 03. 2012
8.2.2011Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov [PDF, 70 kB]
Číslo zmluvy: 078300591100/0099. Budúci nájomca: Karloveský športový klub, Karloveská 3, 841 05 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy 08.02.2011. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 8.2.2011
13.11.2014Zmluva o umiestnení a prenechaní priestorov do užívania na účely Siene slávy
Predmetom zmluvy je splnenie záväzku hlavného mesta umožniť SZĽH v priestoroch zimného štadióna umiestniť Sieň slávy, v súlade s architektonickým riešením interiéru zimného štadióna. Dátum uzatvorenia: 06. 11. 2014
Dátum zverejnenia: 13. 11. 2014
10.9.2019Zmluva o prenájme skladových priestorov
Prenájom skladových priestorov o rozlohe 360m2.
Číslo zmluvy: MAGST1900108
Dodávateľ: ELV PRODUKT a.s.
Dátum uzatvorenia: 28.8.2019
Dátum zverejnenia: 10.09.2019
Dátum účinnosti: 11.09.2019
19.11.2012Zmluva o podnájom nebytových priestorov [PDF, 73 kB]
nájomca: PK Triangel s.r.o.
Zverejnené dňa: 19.11.2012
8.8.2017Zmluva o nájme telocvične MsP/17/00034 [PDF, 2,9 MB]
Zmluva č. MsP/17/00034 o nájme telocvične na výcvik sebaobrany a taktiky, kondičných a športových hier uzatvorená 7.8.2017 medzi prenajímateľom TJ SOKOL Bratislava I. Vinohrady, Sokolská 1 Bratislava a nájomcom Hlavným mestom SR Bratislavou na dobu určitú do 31.12.2018. Celková zmluvná cena za 238 hodín je 3 570 eur s DPH.
Predmetom je prenájom pre služobné potreby policajtov mestskej polície Hlavného mesta SR Bratislavy.

Zverejnená: 7.8.2017.
18.12.2017Zmluva o nájme stavby č. 078310051700
Nájomca: Mestská časť Bratislava - Rača
Dátum uzatvorenia zmluvy: 18.12.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
20.12.2017Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.078310491700
Nájomca : DC Ihrisko Včielka, o. z. , Halašova 760/25A, 831 03 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nehnuteľnosti č.07 83 1049 17 00: 20.12.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
10.2.2011Zmluva o nájme nehnuteľností č. 078309921000 [PDF, 1,7 MB]
Nájomca: Depaul Slovensko, n.o., Kapitulská 18, 814 14 Bratislava/ Plnenie: 1 Eur ročne/ Predmet zmluvy: Prevádzkovanie útulku a nocľahárne sv. Vincenta de Paul/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 9.2.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 10.2.2011
11.2.2011Zmluva o nájme nehnuteľností č. 078309911000 [PDF, 2,3 MB]
Nájomca: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava/ Plnenie: 1 Eur/ročne/ Predmet zmluvy: Zriadenie a prevádzkovanie Senior klubu a centra pre mladých/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 10.2.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 11.2.2011
14.9.2011Zmluva o nájme nehnuteľností č. 078306721100 [PDF, 963 kB]
Nájomca: spoločnosť C.E.N. s.r.o.so sídlom v Bratislave/ Predmet zmluvy: nebytový priestor - budova Starej tržnice/ Plnenie: 7 000,00 EUR/ Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/
Zverejnené dňa: 14.9.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1387 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 56  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.