Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2975 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 110 111 112 113 -114- 115 116 117 118 119  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
24.2.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286500501600
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť vybudovanie, užívanie, prevádzkovanie, opravy rekonštrukcie a odstránenia rozvodov ÚK a TÚV na pozemkoch registra "C" v k.ú. Dúbravka parc.č.1094, 1130/8, 1135/1, 1135/28, 1157/1, 1159/1, LV č.847. Dátum uzatvorenia. 22.02.2016
Dátum zverejnenia: 24.02.2016
27.4.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286500681800
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 16, 91/1, 93/1, 135/4, 135/7 zriadenie a uloženie kanalizácie a vodovodu.
Dátum uzatvorenia: 26.04.2018
Dátum zverejnenia: 27.04.2018
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
10.4.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286500811900
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č. 850/101, 850/201 zriadenie a uloženie vodovodnej a kanalizačnej prípojky
Dátum uzatvorenia: 10.04.2019
Dátum zverejnenia: 10.04.2019
22.2.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286500871700
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 21793/1, 21793/3 , LV č-1656 uloženie kanalizácie
Dátum uzatvorenia: 20.02.2017
Dátum zverejnenia. 23.02.2017
15.2.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501011800
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 4344/4 v k.ú. Staré Mesto, preložku vodovodnej prípojky
Dátum uzatvorenia: 14.02.2018
Dátum zverejnenia: 15.02.2018
Umiestnenie: Vecné bremená
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
8.3.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501021800 a geometrický plán
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č.956/25 v kú- Staré Mesto zriadenie a uloženie NN prípojky
Dátum uzatvorenia: 07.03.2018
Dátum zverejnenia: 08.03.2018
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
6.3.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501062000 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 709 k.ú. Vrakuňa zriadenie a uloženie kanalizačnej prípojky

Dátum uzatvorenia: 06.03.2020
Dátum zverejnenia: 06.03.2020
19.5.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501101500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie distribučných rozvodov v k.ú. Staré Mesto registra "C" katastra nehnuteľností parc.č. 3741/1 a 21625 zapísané na LV č.1656. Dátum uzatvorenia: 18.05.2015.
Zverejnené dňa: 19.05.2015
8.4.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501211600
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie prípojky plynu na pozemku C-KN parc.r.1497/54, 1497/132 k.ú.Ružinov, LV č.1
Názov prílohy: Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku a geometrický plán. Dátum uzatvorenia: 04.04.2016
Dátum zverejnenia: 08.04.2016
29.3.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501261700
Dátum uzatvorenia: 29.03.2017
Dátum zverejnenia 30.03.2017
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č.4620/4, 4647/1,4650, LV č.1748, parc.č.5206/14, 5206/115, 5206/17, 5206/18, LV č.2644, parc.č.5206/48, LV č.2021 v k.ú. Petržalka
12.3.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501261900
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č.674/161, 674/162, 674/47, 674/48 v k.ú. Rača zriadenie a uloženie teplovodnej prípojky
Dátum uzatvorenia: 12.03.2019
Dátum zverejnenia: 12.03.2019
12.4.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.2865013016000 OKDS VB 155
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch C-KN parc.č.15286/21, 15638/28, 15638/30,22192/20 v.k.ú. Ružinov zapísané na LV č. 1201 a 326 zriadenie a uloženie horúcovodnej prípojky. Dátum uzatvorenia: 11.04.2016
Dátum zverejnenia. 12.04.2016
19.5.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501521500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie elektrickej prípojky v k.ú. Nové Mesto registra "E" katastra nehnuteľností parc.č.13444/1 a 13462/2 zapísané na LV č. 1. Dátum uzatvorenia: 18.05.2015.
Zverejnené dňa: 19.05.2015
27.3.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501571800 a geometrický plán
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č.715/102, k.ú.Lamač uloženie vodovodnej prípojky
Dátum uzatvorenia: 22.03.2018
Dátum zverejnenia: 27.03.2018
Zodpovedná osoba. Mgr. Jana Ryšavá
10.4.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501601900
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 8684/1, 8684/2, 21768/5 zriadenie a uloženie horúcovodných rozvodov
Dátum uzatvorenia: 10.04.2019
Dátum zverejnenia: 10.04.2019
28.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501822000 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 543/9 zriadenie a uloženie prípojky vody a prípojky kanalizácie

Dátum uzatvorenia: 28.05.2000
Dátum zverejnenia: 28.05.2020
10.6.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502191900
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č. 1040, 1047/20 v k.ú. Dúbravka zriadenie a uloženie inžinierskych sietí
Dátum uzatvorenia: 07.06.2019
Dátum zverejnenia: 10.06.2019
15.5.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502291900
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č.2770/1, 2790/1, 2792/1, 2825/1 zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 15.05.2019
Dátum zverejnenia: 15.05.2019
12.4.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502341700
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č.21736/1 v k.ú. Staré Mesto LV č.1656 zriadenie a uloženie prípojky plynu

Dátum uzatvorenia:12.04.2017

Dátum: zverejnenia: 12.04.2017
12.4.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502351700
Zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie prípojky vodovodu a kanalizácie na pozemku registra C-KN parc.č.21736/1 v k.ú. Staré Mestío LV č.1656
Dátum uzatvorenia: 12.04.2017
Dátum zverejnenia: 12.04.2017
12.4.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502361700
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č.21736/1, k.ú. Staré Mesto, LV č.1656 zriadenie a uloženie prípojky vodovodu a kanalizácie

Dátum uzatvorenia: 12.04.2017

Dátum zverejnenia: 12.04.2017
6.4.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502401700
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 900/103 v k.ú Vrakuňa zriadenie prípojky vodovodu
Dátum uzatvorenia . 05.04.2017
Dátum zverejnenia: 06.04.2017
7.6.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502551700 a geometrické plány
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy , ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registraC-KN parc.č. 1388, 1419, 77/2 zriadenia a uloženie vodovodu

Dátum uzatvorenia: 31.05.2017

Dátum zverejnenia: 07.06.2017
15.5.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502591900
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 1437/1, 1437/49, 1436/1 v k.ú. Dúbravka, zriadenie a uloženie inžinierskych sietí
Dátum uzatvorenia: 15.05.2019
Dátum zverejnenia: 15.05.2019
17.5.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502641600
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť uloženie a prevádzku prípojky kanalizácie na pozemku KN-C parc.č. 21505/24, k.ú. Staré Mesto, LV č.1656. Dátum uzatvorenia: 16.05.2016
Dátum zverejnenia: 17.05.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2975 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 110 111 112 113 -114- 115 116 117 118 119  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.