Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2474 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 99  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
3.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507632000/0099
uzatvorená dňa 03.12.2020 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Rodinný dom, Považská ulica č. 18, Bratislava“ na pozemok reg. „C“ KN parc. č. 22023/7 v k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 03.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
3.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507102000/0099
Uzatvorená dňa 03.12.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodných prípojok drobná stavba „ Vodovodné prípojky – ul. Leopolda Jablonku“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3798/279, LV č. 4172, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 03.12.2020
Dátum zverejnenia: 03.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
2.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507812000/0099
uzatvorená dňa 02.12.2020 za účelom uloženia prípojky vodovodu, areálového rozvodu úžitkovej a požiarnej vody, prípojky k verejnej kanalizácií, areálovej splaškovej kanalizácie a prípojky plynovodu k stavbe „Polyfunkčný objekt Tomášikova ulica – Bratislava – Nové Mesto“ na pozemku registra E-KN parc. č. 15115/3 a pozemku registra C-KN parc. č. 15115/111, k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 02.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
2.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507462000
uzatvorená dňa 02.12.2020 za účelom uloženia prípojky splaškovej kanalizácie, vody, plynu a NN prípojky k stavbe „Rodinný dom a dvojgaráž“ na pozemku registra C-KN parc. č. 3133/2 a pozemku registra E-KN parc. č. 340/1, k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 02.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
1.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507692000
Uzatvorená dňa 01.12.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky a plynovej prípojky k stavbe „Rodinný dom Babič“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 77/2, LV č. 767, k.ú. Čunovo
Dátum uzatvorenia: 01.12.2020
Dátum zverejnenia: 01.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
1.12.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507352000/0099
Uzatvorená dňa 01.12.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky k stavbe ,,Novostavba rodinného drevodomu“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22848/1, LV č. 1656, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 22844, LV č. 8925, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 21589/3, LV č. 8925, k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 01.12.2020
Dátum zverejnenia: 01.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
1.12.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507662000
uzatvorená dňa 30.11.2020 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Bellavita Residence“, na pozemku registra E-KN parc. č. 22296/1, k.ú. Vinohrady
Dátum zverejnenia: 01.12.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
24.11.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507332000/0099
uzatvorená dňa 24.11.2020 za účelom uloženia vodovodnej prípojky k existujúcej záhrade, na pozemku registra C-KN parc. č. 22243, k.ú. Trnávka
Dátum zverejnenia: 24.11.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
23.11.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506732000
uzatvorená dňa 23.11.2020 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Lovinského ul. – novostavba rodinného domu“ na pozemok reg. „E“ KN parc. č. 22851 v k. ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 23.11.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
23.11.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504672000
uzatvorená dňa 23.11.2020 za účelom zriadenia ochranného a bezpečnostného pásma prekládky VTL plynovodu pre stavbu „Galvaniho Business Centrum V.“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 15685/35 v k.ú. Trnávka
Dátum zverejnenia: 23.11.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
23.11.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507322000/0099
Uzatvorená dňa 23.11.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia prípojky vody, prípojky NN a prípojky plynu k stavbe ,,Novostavba rodinného domu, Vidlicová ul., Bratislava“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 6194/14 v k.ú. Vinohrady,
Dátum uzatvorenia: 23.11.2020
Dátum zverejnenia: 23.11.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
23.11.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507492000/0099
Uzatvorená dňa 23.11.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia prípojky vody, prípojky kanalizácie, prípojky NN a prípojky plynu k stavbe ,,Bytový dom Pri Habánskom mlyne“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 4977/2 a pozemku registra „E“ KN parc. č. 21594 v k.ú. Staré Mesto,
Dátum uzatvorenia: 23.11.2020
Dátum zverejnenia: 23.11.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
23.11.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č.28 88 0549 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č.28 88 0549 20 00, ktorej predmetom je strpieť prechod a prejazd motorovými vozidlami cez pozemky parc. č. 529/2, 529/4,529/1,528/6 a 528/7 v k.ú. Karlova Ves

Uzatvorená dňa: 20.11.2020
Zverenjená dňa: 23.11.2020
23.11.2020Zmluva o búducej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288807172000/0099
Zmluva o búducej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288807172000/0099, ktorej predmetom je právo užívať pozemky za účelom prístupu na pozemky, vrátane prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami na pozemkoch parc. č. 21586/7 a 4641/27 v k.ú. Staré Mesto

Uzatvorená dňa: 20.11.2020
Zverejnená dňa: 23.11.2020
20.11.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506962000/0099
uzatvorená dňa 20.11.2020 za účelom zriadenia a uloženia inžinierskych sietí – vodovod DN 400 k stavbe „Golfvillage“ na pozemku registra C-KN parc. č. 3026/3, k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 20.11.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
20.11.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286509341700/0099
uzatvorený dňa 20.11.2020 za účelom zmeny stavebníka, uloženie prípojky NN k stavbe „Polyfunkčný dom – Rezidenčné centrum, Bradlianska ulica“ na pozemok registra E-KN parc. č. 21492/3, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 20.11.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
20.11.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506242000 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č. 2201/1, 21987, 11489 v k.ú. Nové Mesto zriadenie a uloženie NN prípojky
Dátum uzatvorenia: 20.11.2020
Dátum zverejnenia: 20.11.2020
20.11.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507042000/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č. 381/1, 200 v k.ú. Vrakuňa zriadenie a uloženie inžinierskych sietí
Dátum uzatvorenia: 20.11.2020
Dátum zverejnenia: 20.11.2020
20.11.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506442000/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 1719/3 v k.ú. Záhorská Bystrica zriadenie a uloženie vodovodnej a kanalizačnej prípojky
Dátum uzatvorenie: 20.11.2020
Dátum zverejnenia: 20.11.2020
20.11.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 66 0622 20 00.
Zmluva uzatvorená dňa 18.11.2020 za účelom zriadenia vecného bremena na základe Dohody o preložke plynárenského zariadenia zo dňa 10.07.2020, na pozemkoch Hlavného mesta SR Bratislavy, v k.ú. Karlova Ves.
Dátum uzatvorenia: 18.11.2020
Dátum zverejnenia: 20.11.2020
19.11.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506412000
Uzatvorená dňa 19.11.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a prípojky plynu drobná stavba „Prípojka vody a plynu“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 542/3 v k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum uzatvorenia: 19.11.2020
Dátum zverejnenia: 19.11.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
16.11.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506722000/0099
uzatvorená dňa 16.11.2020 za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky k stavbe „Prestavba a dostavba rodinného domu“ na pozemok reg. „E“ KN parc. č. 668/1 v k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum zverejnenia: 16.11.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
11.11.2020Dodatok č. 28 88 0381 20 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0381 20 00
Dodatok č. 28 88 0381 20 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0381 20 00, ktorého predmetom spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strieť prechod a prejazd pešo a motorovými vozidlami cez novovytvorený pozemok registra C KN parc. č. 1015/42 a na pozemkoch parc. č. 418/7,418/106 a 418/206 v k.ú. Ružinov

Uzatvorený dňa: 10.11.2020
Zverejnený dňa: 11.11.2020
4.11.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506502000/0099
Uzatvorená dňa 04.11.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Kancelária finančného poradenstva s bytovým priestorom“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 293/2, LV č. 1, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3798/279, LV č. 4172, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 04.11.2020
Dátum zverejnenia: 04.11.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
4.11.2020Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500941800/0099
Uzatvorená dňa 04.11.2020 v dôsledku zániku účelu zmluvy z dôvodu neuloženia stavebného objektu prípojky NN do pozemku reg. "C" KN parc.č. 694/24 v k.ú. Čunovo.
Dátum uzatvorenia: 04.11.2020
Dátum zverejnenia: 04.11.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2474 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 99  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.