Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 17 z celkového počtu 2042 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 -82-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
21.10.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507321100 / 0099 [PDF, 2,1 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507321100/0099 uzatvorená dňa 20.10.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre Prevádzkový celok PC4 - Vyvedenie elektrického výkonu - jestvujúci areál elektrickej stanice 110/22 kV Lamač, ZSE, a.s., ktorý je súčasťou stavby "Kogeneračný zdroj Bratislava - West" v k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2522/1 a 2527/10 Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 21.10.2011
18.10.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507501100 / 0099 [PDF, 3,4 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507501100/0099 uzatvorená dňa 14.10.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre stavbu „SITEL - trafostanica a prívod VN“ v k.ú. Petržalka, parc. č. 3688/13 Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 18.10.2011
13.10.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806221100 [PDF, 722 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806221100 zo dňa 12.10.2011 zriadená za účelom zriadenia práva prechodu a prejazdu cez pozemky registra "C" parc. č. 4758/1 a parc. č. 4757/26 k. ú. Staré Mesto a za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku registra "C" parc. č. 4758/1 k. ú. Staré Mesto.
Zverejnená: 13.10.2011
6.10.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28650701100 / 0099 [PDF, 497 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507011100/0099 uzatvorená dňa 05.10.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre stavebné objekty SO 01 Prívodné vodovodné potrubie a SO 02 Výtlačné potrubie splaškových vôd, ktoré sú súčasťou stavby „Napojenie rozvojového územia Danubia parku na inžinierske siete“ v k.ú. Čunovo
Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 06.10.2011
26.9.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506731100 / 0099 [PDF, 2,7 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506731100 / 0099 uzatvorená dňa 25.09.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre prípojky inžinierskych sietí pre stavbu "RD NA KALVÁRII - Lagensfeldova ul., Bratislava - Staré Mesto, parc. č. 3837/2 a 3837/3" v k.ú. Staré Mesto, parc. č.3878/1 a 21623/2 Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 26.09.2011
2.9.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506241100 / 0099 [PDF, 105 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506241100 / 0099 uzatvorená dňa 19.08.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre kanalizačnú prípojku pre stavbu "Tri rodinné dvojdomy" v k. ú Podunajské Biskupice, parc. č.607 Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 02.09.2011
25.7.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506161100/0099 [PDF, 793 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506161100/0099 uzatvorená dňa 22.07.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre prípojku vody a prípojku NN pre stavbu "Rímskokatolícka fara a pastoračné centrum" v k. ú Podunajské Biskupice, parc. č.2619/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zmluva zverejnená dňa : 25.07.2011
21.7.2011Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802481100 [PDF, 734 kB]
Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802481100 zo dňa 24.05.2011 na pozemky registra "C" parc. č. 1428/19 k. ú. Devínska Nová Ves za účelom umiestnenia rímsy na rodinnom dome.
Zverejnená: 21.7.2011
27.6.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505571100/0099 [PDF, 433 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505571100/0099 uzatvorená dňa 24.06.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre zmenu stavby "Rekonštrukcia a zobytnenie podkrovia - Palisády 41, Bratislava" - elektrická NN prípojka v k.ú. Staré Mesto, parc. č.3119 a parc. č. 3169 Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 27.06.2011
7.6.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503691100/0099 [PDF, 95 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503691100/0099 uzatvorená dňa 06.06.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena na stavbu "Nabíjacia stanica pre elektromobily Mierová ul., Bratislava" v k. ú Ružinov, parc. č.3127/6
Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 07.06.2011
3.6.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803751100 [PDF, 735 kB]
Zmluvou o zriadení vecného bremena uzatvorenou dňa 02.06.2011 sa hlavné mesto SR Bratislava zaväzuje strpieť realizáciu stavebnej úpravy na novovytvorených pozemkoch parc. č. 3026/4, 3026/5 a 3026/6 k. ú. Petržalka
Zverejnené dňa: 03.06.2011
25.5.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802491100 [PDF, 1,1 MB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802491100 zo dňa 24.05.2011 na pozemok registra "C" parc. č. 1428/20 k. ú. Devínska Nová Ves za účelom uloženia rímsy na rodinnom dome.
Zverejnená: 25.5.2011
25.5.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802481100 [PDF, 1,1 MB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802481100 zo dňa 24.05.2011 na pozemky registra "C" parc. č. 1428/19 k. ú. Devínska Nová Ves za účelom umiestnenia rímsy na rodinnom dome.
Zverejnená: 25.05.2011
13.5.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802501100/0099 [PDF, 696 kB]
Zmluva o budúcej zmluve uzatvorená dňa 13.5.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena na prípojky k inžinierskym sieťam v k. ú Staré Mesto, parc. č.21580
Zverejnené dňa: 13. 05. 2011
12.5.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0349 11 00 [PDF, 1,3 MB]
Zmluvou o zriadení vecného bremena sa hlavné mesto SR Bratislava zaväzuje strpieť previs administratívnej budovy nad pozemkom par. č. 21895/37 k. ú. Nivy.
Zverejnené dňa: 12.05.2011
7.4.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802101100 [PDF, 761 kB]
Zmluvou o zriadení vecného bremena uzatvorenou dňa 06.4.2011 sa hlavné mesto SR Bratislava zaväzuje strpieť zriadenie stavby na pozemku parc. č. 5105/69 k. ú. Petržalka
Zverejnené dňa: 07.04.2011
10.2.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800181100
Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu a uloženie elektrickej prípojky na pozemku parc. č. 1768/2, k.ú. Devínska Nová Ves.
Zverejnené dňa: 10.2.2011

Zobrazených je 17 z celkového počtu 2042 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 -82-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.