Výpožička majetku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 63 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
3.10.2017Zmluva o výpožičke-2 monitory-č. MsP/17/00046 [PDF, 2,8 MB]
Zmluva č. MsP/17/00046 o výpožičke uzatvorená 18.9.2017 medzi požičiavateľom Mestskou časťou Bratislava - Devínska Nová Ves a vypožičiavateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou na dobu neurčitú.
Predmetom je prenechanie 1 ks monitora Sony v hodnote 2.136 eur a 1 ks monitora LCD v hodnote 525,60 eura do bezplatného užívania vypožičiavateľa pre potreby Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená: 3.10.2017.
4.3.2016Zmluva o výpožičke vysielača
Výpožička vysielača NAM TSM 452, v.č. C700074A
Dátum zverejnenia: 4.3.2016
11.1.2012Zmluva o výpožičke TSM – Zš DUDOVA [PDF, 580 kB]
Predmetom tejto zmluvy je výpožička vysielacieho zariadenia TSM 452
Zverejnené dňa 11.1.2012
11.1.2012Zmluva o výpožičke TSM – PhDr. Vengloš [PDF, 615 kB]
Predmetom tejto zmluvy je výpožička vysielacieho zariadenia TSM 452
Zverejnené dňa 11.1.2012
11.1.2012Zmluva o výpožičke TSM – NADÁCIA HORSKÝ PARK [PDF, 577 kB]
Predmetom tejto zmluvy je výpožička vysielacieho zariadenia TSM 452
Zverejnené dňa 11.1.2012
11.1.2012Zmluva o výpožičke TSM – FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA, s.r.o. [PDF, 601 kB]
Predmetom tejto zmluvy je výpožička vysielacieho zariadenia TSM 452
Zverejnené dňa 11.1.2012
28.12.2021Zmluva o výpožičke tabletu SSV/OSP/073/2021
Zmluva o výpožičke tabletu SSV/OSP/073/2021
Číslo zmluvy: MAGBO2100099
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 28.12.2021
Dátum účinnosti: 29.12.2021
Sekcia sociálnych vecí
28.12.2021Zmluva o výpožičke tabletov SSV/OSP/076/2021
Zmluva o výpožičke tabletov SSV/OSP/076/2021
Číslo zmluvy: MAGBO2100102
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 28.12.2021
Dátum účinnosti: 29.12.2021
Sekcia sociálnych vecí
28.12.2021Zmluva o výpožičke tabletov SSV/OSP/075/2021
Zmluva o výpožičke tabletov SSV/OSP/075/2021
Číslo zmluvy: MAGBO2100101
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 28.12.2021
Dátum účinnosti: 29.12.2021
Sekcia sociálnych vecí
28.12.2021Zmluva o výpožičke tabletov SSV/OSP/074/2021
Zmluva o výpožičke tabletov SSV/OSP/074/2021
Číslo zmluvy: MAGBO21000100
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 28.12.2021
Dátum účinnosti: 29.12.2021
Sekcia sociálnych vecí
28.12.2021Zmluva o výpožičke tabletov SSV/OSP/072/2021
Zmluva o výpožičke tabletov SSV/OSP/072/2021
Číslo zmluvy: MAGBO2100098
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 28.12.2021
Dátum účinnosti: 29.12.2021
Sekcia sociálnych vecí
28.12.2021Zmluva o výpožičke tabletov SSV/OSP/071/2021
Zmluva o výpožičke tabletov SSV/OSP/071/2021
Číslo zmluvy: MAGBO2100097
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 28.12.2021
Dátum účinnosti: 29.12.2021
Sekcia sociálnych vecí
12.7.2018Zmluva o výpožičke psa Wembley MsP/18/00026 [PDF, 1,7 MB]
Zmluva o bezodplatnej výpožičke uzatvorená medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom výpožičky je pes Wembley pre služobné potreby Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená: 12.7.2018.
12.7.2018Zmluva o výpožičke psa Vanda MsP/18/00025 [PDF, 1,8 MB]
Zmluva o bezodplatnej výpožičke uzatvorená medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom výpožičky je pes menom Vanda, pre služobné potreby Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená: 12.7.2018.
9.8.2013Zmluva o výpožičke psa MsP/13/00019.
Predmetom zmluvy ja zapožičanie psa OGAR pre výkon služby MsP Bratislava.
DÁTUM: 9.8.2013.
10.1.2014Zmluva o výpožičke psa ESO č.MsP/14/00001 [PDF, 923 kB]
Zmluva o výpožičke č. MsP/14/00001 uzatvorená dňa 10.1.2014 medzi požičiavateľom Gabrielou Hajdinovou, príslušníčkou MsP Bratislava a vypožičiavateľom Hl.m.SR Bratislavou na dobu neurčitú.
Predmetom zmluvy je bezodplatné zapožičanie psa ESO v hodnote 273 eur pre výkon služby v MsP Bratislava.
Zverejnené 10.1.2014.
16.4.2020Zmluva o výpožičke psa Bonnye MsP/20/00017 [PDF, 628 kB]
Zmluva o výpožičke MsP/20/00017 uzatvorená medzi vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a požičiavateľom Matejom Šišulákom, Devín 4051, Bratislava. Predmetom zmluvy je výpožička psa Bonnye pre potreby MsP. Zmluva je bezodplatná. Zverejnené dňa 16.4.2020.
3.7.2019Zmluva o výpožičke psa Boďo MsP/19/00020 [PDF, 74 kB]
Zmluva o výpožičke uzatvorená medzi požičiavateľom Marekom Gemeranom a vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislava. Predmetom výpožičky je bezodplatná výpožička psa Boďo, ktorý bol zaradený do stavu služobných psov mestskej polície Bratislava. Zverejnená 3.7.2019.
4.5.2015Zmluva o výpožičke nebytových priestorov evidenčné číslo MČ: 58/2015
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov evidenčné číslo MČ: 58/2015. Predmetom sú nebytové priestory v objekte Zdravotného strediska na Bebravskej 34 na administratívne účely pre výkon funkcie okrskára Okrskovej stanice Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy Ružinov. Uzatvorené dňa: 4.5.2015
Zverejnené dňa: 4.5.2015
6.2.2012Zmluva o výpožičke nebytového priestoru evidenčné číslo MČ: 222/2012 [PDF, 708 kB]
Predmetom tejto zmluvy je výpožička nebytového priestoru v k.ú. Vrakuňa, súp. č. 5215 na parc. č. 3691 na administratívne účely pre výkon funkcie okrskára Okrskovej stanice Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy Ružinov.
Zverejnené dňa 6.2.2012
6.10.2014Zmluva o výpožičke MsP/14/00024 - kôň Werdon [PDF, 180 kB]
Zmluva o výpožičke MsP/14/00024 uzatvorená 3.10.2014 medzi požičiavateľom Zoltán Pothe, Úzka Ulica 80/6, Šamorín-Čilistov a vypožičiavateľom Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je zapožičanie jedeného koňa menom Werdon pre výkon služby Mestskej polície Bratislava, bezodplatne.
Zverejnené 6.10.2014.
3.6.2013Zmluva o výpožičke MsP/13/00011.
Predmetom zmluvy je vypožičanie nahrávacieho zariadenia, ovládacieho pultu a monitorov umiestnených na CD MsP BA, Gunduličova 10.
DÁTUM: 3.6.2013
16.12.2019Zmluva o výpožičke monitorovacieho osobného motorového vozidla MsP/19/00050 [PDF, 1 MB]
Zmluva o výpožičke uzatvorená medzi vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a požičiavateľom PosAm s.r.o. Bajkalská 28 Bratislava. Predmetom výpožičky je monitorovacie osobné motorové vozidlo ŠKODA Octavia s monitorovacou výbavou. Zmluva je bezodplatná.
5.11.2021Zmluva o výpožičke majetku č. MsP/21/00064 [PDF, 2,2 MB]
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu uzatvorená medzi požičiavateľom Slovenskou republikou zastúpenou ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava a vypožičiavateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
Predmet zmluvy: hnuteľný majetok štátu, výpočtová technika podľa Prílohy č. 1 Zmluvy.
Cena: 0 €
Dátum zverejnenia: 05.11.2021.
13.1.2016Zmluva o výpožičke MAG/PCO/1510003
Výpožička vysielača NAM TSM 452, v.č. C50036A
Dátum zverejnenia: 13.01.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 63 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.