Výpožička majetku

 
 

Zobrazených je 13 z celkového počtu 63 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
4.7.2012Dodatok MsP/12/00001 k zmluve o výpožičke MsP/09/00006 [PDF, 1,6 MB]
Predmetom dodatku je zmena zmluvy spočívajúca v zmene hodnoty majetku.
Zverejnené dňa: 4.7.2012
22.6.2012Zmluva o výpožičke [PDF, 810 kB]
Popis: predmetom zmluvy je užívanie fototechniky vypožičiavateľom , ktorým je Hl. m. SR Bratislava - MsP, požičiavateľom je MČ Bratislava Vrakuňa.
Dátum: 22.6.2012
13.6.2012Dodat.2 por.č.MsP/08/00001 k zml. o výpožičke č. MsP/99/00005 [PDF, 2 MB]
Predmetom je nový zoznam hnuteľného majetku a vypustenie číselného vyjadrenia celkovej hodnoty majetku.
Zverejnené dňa: 13.06.2012
13.6.2012Dodatok 1 por.č.MsP/04/00001 k zml. o výpožičke č. MsP/99/00005 [PDF, 1,5 MB]
Dodatkom sa vypúšťa vyjadrenie číselnej hodnoty majetku, ktoré bolo uvedené v ods. 1 čl. I. zmluvy.
Zverejnené dňa: 13.06.2012
13.6.2012Zmluva o výpožičke [PDF, 830 kB]
Predmetom zmluvy je zakúpený hnuteľný majetok pre potreby Msp Bratislava.
Zverejnené dňa: 13.06.2012
28.5.2012Zmluva o výpožičke [PDF, 33 kB]
Predmetom zmluvy je výpožička lekárskeho prístroja na meranie cholesterolu, sériové číslo 401 53 44, evidenčné číslo magistrátu 5397/2L zn. REFLOTRON IV.
Dátum zverejnenia: 28.5.2012
18.5.2012Zmluva o bezodplatnom užívaní priestorov [PDF, 1,5 MB]
Zmluvou o bezodplatnom užívaní priestorov IPP dáva užívateľovi do užívania nasledovné priestory nachádzajúce sa v podzemných garážach (t.j. v stavbe súp. č. 7623 na parc. č. 1151/4, LV č. 9537, k.ú. Staré Mesto): miestnosti č. 01.16, 01.17 a 01.18 o celkovej zastavanej ploche 35,03 m2 na I. nadzemnom podlaží vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva, a ďalej miestnosti č. 01.11, 01.12, 01.13, 01.14 a 01.15 o celkovej zastavanej ploche 39,02 m2 na . nadzemnom podlaží vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva.
Zverejnené dňa 18.5.2012
28.3.2012M.PROFEX s.r.o. – zmluva o výpožičke [PDF, 752 kB]
Predmetom tejto zmluvy je výpožička vysielacieho zariadenia TSM 452
Dátum zverejnenia: 30.03.2012
6.2.2012Zmluva o výpožičke nebytového priestoru evidenčné číslo MČ: 222/2012 [PDF, 708 kB]
Predmetom tejto zmluvy je výpožička nebytového priestoru v k.ú. Vrakuňa, súp. č. 5215 na parc. č. 3691 na administratívne účely pre výkon funkcie okrskára Okrskovej stanice Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy Ružinov.
Zverejnené dňa 6.2.2012
11.1.2012Zmluva o výpožičke TSM – Zš DUDOVA [PDF, 580 kB]
Predmetom tejto zmluvy je výpožička vysielacieho zariadenia TSM 452
Zverejnené dňa 11.1.2012
11.1.2012Zmluva o výpožičke TSM – NADÁCIA HORSKÝ PARK [PDF, 577 kB]
Predmetom tejto zmluvy je výpožička vysielacieho zariadenia TSM 452
Zverejnené dňa 11.1.2012
11.1.2012Zmluva o výpožičke TSM – FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA, s.r.o. [PDF, 601 kB]
Predmetom tejto zmluvy je výpožička vysielacieho zariadenia TSM 452
Zverejnené dňa 11.1.2012
11.1.2012Zmluva o výpožičke TSM – PhDr. Vengloš [PDF, 615 kB]
Predmetom tejto zmluvy je výpožička vysielacieho zariadenia TSM 452
Zverejnené dňa 11.1.2012

Zobrazených je 13 z celkového počtu 63 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.