Výpožička majetku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 63 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
13.6.2012Dodat.2 por.č.MsP/08/00001 k zml. o výpožičke č. MsP/99/00005 [PDF, 2 MB]
Predmetom je nový zoznam hnuteľného majetku a vypustenie číselného vyjadrenia celkovej hodnoty majetku.
Zverejnené dňa: 13.06.2012
13.6.2012Dodatok 1 por.č.MsP/04/00001 k zml. o výpožičke č. MsP/99/00005 [PDF, 1,5 MB]
Dodatkom sa vypúšťa vyjadrenie číselnej hodnoty majetku, ktoré bolo uvedené v ods. 1 čl. I. zmluvy.
Zverejnené dňa: 13.06.2012
22.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/043/2021
Na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán sa obsah zmluvy mení takto: 1. Pôvodné znenie článku 4. bodu 4.1 zmluvy sa mení a znie: „Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 21. 12. 2021.“
Číslo zmluvy: MAGBO2100032
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 22.04.2021
Dátum účinnosti: 23.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
22.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/044/2021
Na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán sa obsah zmluvy mení takto: 1. Pôvodné znenie článku 4. bodu 4.1 zmluvy sa mení a znie: „Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 21. 12. 2021.“
Číslo zmluvy: MAGBO2100034
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 22.04.2021
Dátum účinnosti: 23.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
22.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/045/2021
Na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán sa obsah zmluvy mení takto: 1. Pôvodné znenie článku 4. bodu 4.1 zmluvy sa mení a znie: „Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 21. 12. 2021.“
Číslo zmluvy: MAGBO2100036
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 22.04.2021
Dátum účinnosti: 23.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
22.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/046/2021
Na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán sa obsah zmluvy mení takto: 1. Pôvodné znenie článku 4. bodu 4.1 zmluvy sa mení a znie: „Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 21. 12. 2021.“
Číslo zmluvy: MAGBO2100038
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 22.04.2021
Dátum účinnosti: 23.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
22.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/047/2021
Na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán sa obsah zmluvy mení takto: 1. Pôvodné znenie článku 4. bodu 4.1 zmluvy sa mení a znie: „Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 21. 12. 2021.“
Číslo zmluvy: MAGBO2100040
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 22.04.2021
Dátum účinnosti: 23.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
22.4.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičku č. SSV/OSP/042/2021
Na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán sa obsah zmluvy mení takto: 1. Pôvodné znenie článku 4. bodu 4.1 zmluvy sa mení a znie: „Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 21. 12. 2021.“
Číslo zmluvy: MAGBO2100029
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 22.04.2021
Dátum účinnosti: 23.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
21.12.2012Dodatok k zmluve o výpožičke s DPB, a.s. [PDF, 46 kB]
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. etapa
Zverejnené dňa: 21.12.2012
4.7.2012Dodatok MsP/12/00001 k zmluve o výpožičke MsP/09/00006 [PDF, 1,6 MB]
Predmetom dodatku je zmena zmluvy spočívajúca v zmene hodnoty majetku.
Zverejnené dňa: 4.7.2012
28.3.2012M.PROFEX s.r.o. – zmluva o výpožičke [PDF, 752 kB]
Predmetom tejto zmluvy je výpožička vysielacieho zariadenia TSM 452
Dátum zverejnenia: 30.03.2012
2.12.2020MsP/20/00040 - Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke so st. inšp. Ľubošom Adamusom na nemeckého ovčiaka menom ADY, nar. 13.09.2019
29.9.2020MsP2000009 - Zmluva o výpožičke [PDF, 884 kB]
MsP/20/00009 - Zmluva o výpožičke s Mestskou časťou Bratislava - Petržalka na imobilizéri pre účely MsP
12.7.2018Zmluva o bezodplatnej výpožičke Lusty MsP/18/00024 [PDF, 1,7 MB]
Zmluva o bezodplatnej výpožičke uzatvorená medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom výpožičky je pes menom Lusty pre služobné potreby Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená: 12.7.2018
18.5.2012Zmluva o bezodplatnom užívaní priestorov [PDF, 1,5 MB]
Zmluvou o bezodplatnom užívaní priestorov IPP dáva užívateľovi do užívania nasledovné priestory nachádzajúce sa v podzemných garážach (t.j. v stavbe súp. č. 7623 na parc. č. 1151/4, LV č. 9537, k.ú. Staré Mesto): miestnosti č. 01.16, 01.17 a 01.18 o celkovej zastavanej ploche 35,03 m2 na I. nadzemnom podlaží vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva, a ďalej miestnosti č. 01.11, 01.12, 01.13, 01.14 a 01.15 o celkovej zastavanej ploche 39,02 m2 na . nadzemnom podlaží vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva.
Zverejnené dňa 18.5.2012
6.12.2021Zmluva o výpožičke
Číslo zmluvy: MAGBO2100096
Zmluva o výpožičke umeleckého diela - prútené tanečnice, ktoré boli vytvorené na festivale majstrov Dni ÚĽUV 2019

Dátum uzatvorenia: 06.12:2021
Dátum zverejnenia: 06.12.2021
Dátum účinnosti: 07.12.2021
12.11.2021Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke medzi vypožičiavateľom Hlavné mesto SR Bratislava a požičiavateľom Bratislavská organizácia cestovného ruchu.
Dátum uzatvorenia: 11.11.2021
Dátum zverejnenia: 12.11.2021
Dátum účinnosti: 13.11.2021
Dátum zániku: 31.12.2025
Oddelenie vnútornej správy
22.1.2021Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke vozidiel na celoplošné skríningové testovanie COVID
Predmet zmluvy: Poskytovanie vozidiel na celoplošné skríningové testovanie COVID
Cena: 0
Dodávateľ: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Kancelária primátora
8.7.2020Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke lavičiek s operadlom vo vzore tzv. Pražského mobiliáru – pouličné vybavenie
Typ zmluvy: Výpožička majetku
Číslo: MAGBO2000041
Predmet zmluvy: Zmluva o výpožičke lavičiek za účelom natáčania videa v rámci kampane k predstaveniu mobiliára vo vzore tzv. Pražského mobiliáru – pouličné vybavenie
Prenajímateľ: Hlavné mesto Praha
Ulica, číslo: Mariánské nám. 2
Mesto: 110 00 Praha 1
IČO: 00064581

Dátum uzatvorenia: 03.07.2020
Dátum zverejnenia: 08.07.2020
Dátum účinnosti: 09.07.2020
Dátum ukončenia: 03.08.2020
22.6.2012Zmluva o výpožičke [PDF, 810 kB]
Popis: predmetom zmluvy je užívanie fototechniky vypožičiavateľom , ktorým je Hl. m. SR Bratislava - MsP, požičiavateľom je MČ Bratislava Vrakuňa.
Dátum: 22.6.2012
13.6.2012Zmluva o výpožičke [PDF, 830 kB]
Predmetom zmluvy je zakúpený hnuteľný majetok pre potreby Msp Bratislava.
Zverejnené dňa: 13.06.2012
28.5.2012Zmluva o výpožičke [PDF, 33 kB]
Predmetom zmluvy je výpožička lekárskeho prístroja na meranie cholesterolu, sériové číslo 401 53 44, evidenčné číslo magistrátu 5397/2L zn. REFLOTRON IV.
Dátum zverejnenia: 28.5.2012
28.12.2021Zmluva o výpožičke č. 248307752100
Predmet zmluvy: výpožička kamenných prvkov balustrádového múrika pozostávajúceho z travertínových blokov
Dátum uzatvorenia: 23.12.2021
Dátum zverejnenia: 28.12.2021
Dátum účinnosti: 29.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
1.6.2021Zmluva o výpožičke č. MAGBO2100047/2021 - SO 06 Káblové rozvody a verejné osvetlenie
Zmluva o výpožičke časti stavebného objektu „SO 06 Káblové rozvody NN a verejné osvetlenie“ ktorý bol realizovaný v rámci projektu „Devín Záhradky – Bratislava“

Dátum uzatvorenia: 31.5.2021
Dátum zverejnenia: 1.6.2021
Dátum účinnosti: 2.6.2021
26.7.2021Zmluva o výpožičke č. MsP/21/00050 [PDF, 869 kB]
Zmluva o výpožičke medzi vypožičiavateľom Hlavné mesto SR Bratislava a požičiavateľom Mestská časť Bratislava - Petržalka.
Predmet zmluvy: 10 ks. mobilných zariadení s príslušenstvom, 10 ks. externých HD kamier s nočným prísvitom a USB-C konektorom, 5 ks. notebookov s príslušenstvom, 4 ks. ochranných odevov, 4 ks. ochrannej obuvi, 4 ks. reflexných viest.
Cena: -
Dátum zverejnenia: 26.07.2021.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 63 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.