Výpožička majetku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 50 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
8.4.2021Zmluva o výpožičke č. SSV/OSP/005/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Dátum uzatvorenia: 24.03.2021
Dátum zverejnenia: 08.04.2021
Dátum účinnosti: 09.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
8.4.2021Zmluva o výpožičke č. SSV/OSP/006/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Dátum uzatvorenia: 24.03.2021
Dátum zverejnenia: 08.04.2021
Dátum účinnosti: 09.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
8.4.2021Zmluva o výpožičke č. SSV/OSP/007/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2021
Dátum zverejnenia: 08.04.2021
Dátum účinnosti: 09.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
8.4.2021Zmluva o výpožičke č. SSV/OSP/008/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Dátum uzatvorenia: 22.03.2021
Dátum zverejnenia: 08.04.2021
Dátum účinnosti: 09.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
8.4.2021Zmluva o výpožičke č. SSV/OSP/009/2021
Bezodplatná výpožička tabletu na dorozumievanie sa s klientami so sluchovým postihnutím.
Dátum uzatvorenia: 23.03.2021
Dátum zverejnenia: 08.04.2021
Dátum účinnosti: 09.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
13.8.2014Zmluva o výpožičke koňa MsP/14/00015 [PDF, 157 kB]
Zmluva o výpožičke č. MsP/14/00015 uzatvorená medzi požičiavateľom Miroslava Kaščáková, byt. Mierová 1094/40, 06401 Stará Ľubovňa a vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je zapožičanie jedného koňa pre výkon služby Mestskej polície Hl. m. SR Bratislavy.
Požičiavateľ koňa požičiava bezodplatne.
Zverejnené: 13.8.2014.
24.9.2014Zmluva o výpožičke koňa MsP/14/00019 [PDF, 193 kB]
Zmluva o výpožičke koňa č. MsP/14/00019 uzatvorená dňa 22.9.2014 medzi požičiavateľom Petrom Petrovičom a vypožičiavateľom Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je bezodplatné zapožičanie jedeného koňa pre výkon služby Mestskej polície Hl. m. SR Bratislavy na dobu jedeného mesiaca odo dňa jeho prevzatia.
Zverejnená 24.9.2014.
13.1.2016Zmluva o výpožičke MAG/PCO/1510003
Výpožička vysielača NAM TSM 452, v.č. C50036A
Dátum zverejnenia: 13.01.2016
16.12.2019Zmluva o výpožičke monitorovacieho osobného motorového vozidla MsP/19/00050 [PDF, 1 MB]
Zmluva o výpožičke uzatvorená medzi vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a požičiavateľom PosAm s.r.o. Bajkalská 28 Bratislava. Predmetom výpožičky je monitorovacie osobné motorové vozidlo ŠKODA Octavia s monitorovacou výbavou. Zmluva je bezodplatná.
3.6.2013Zmluva o výpožičke MsP/13/00011.
Predmetom zmluvy je vypožičanie nahrávacieho zariadenia, ovládacieho pultu a monitorov umiestnených na CD MsP BA, Gunduličova 10.
DÁTUM: 3.6.2013
6.10.2014Zmluva o výpožičke MsP/14/00024 - kôň Werdon [PDF, 180 kB]
Zmluva o výpožičke MsP/14/00024 uzatvorená 3.10.2014 medzi požičiavateľom Zoltán Pothe, Úzka Ulica 80/6, Šamorín-Čilistov a vypožičiavateľom Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je zapožičanie jedeného koňa menom Werdon pre výkon služby Mestskej polície Bratislava, bezodplatne.
Zverejnené 6.10.2014.
6.2.2012Zmluva o výpožičke nebytového priestoru evidenčné číslo MČ: 222/2012 [PDF, 708 kB]
Predmetom tejto zmluvy je výpožička nebytového priestoru v k.ú. Vrakuňa, súp. č. 5215 na parc. č. 3691 na administratívne účely pre výkon funkcie okrskára Okrskovej stanice Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy Ružinov.
Zverejnené dňa 6.2.2012
4.5.2015Zmluva o výpožičke nebytových priestorov evidenčné číslo MČ: 58/2015
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov evidenčné číslo MČ: 58/2015. Predmetom sú nebytové priestory v objekte Zdravotného strediska na Bebravskej 34 na administratívne účely pre výkon funkcie okrskára Okrskovej stanice Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy Ružinov. Uzatvorené dňa: 4.5.2015
Zverejnené dňa: 4.5.2015
3.7.2019Zmluva o výpožičke psa Boďo MsP/19/00020 [PDF, 74 kB]
Zmluva o výpožičke uzatvorená medzi požičiavateľom Marekom Gemeranom a vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislava. Predmetom výpožičky je bezodplatná výpožička psa Boďo, ktorý bol zaradený do stavu služobných psov mestskej polície Bratislava. Zverejnená 3.7.2019.
16.4.2020Zmluva o výpožičke psa Bonnye MsP/20/00017 [PDF, 628 kB]
Zmluva o výpožičke MsP/20/00017 uzatvorená medzi vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a požičiavateľom Matejom Šišulákom, Devín 4051, Bratislava. Predmetom zmluvy je výpožička psa Bonnye pre potreby MsP. Zmluva je bezodplatná. Zverejnené dňa 16.4.2020.
10.1.2014Zmluva o výpožičke psa ESO č.MsP/14/00001 [PDF, 923 kB]
Zmluva o výpožičke č. MsP/14/00001 uzatvorená dňa 10.1.2014 medzi požičiavateľom Gabrielou Hajdinovou, príslušníčkou MsP Bratislava a vypožičiavateľom Hl.m.SR Bratislavou na dobu neurčitú.
Predmetom zmluvy je bezodplatné zapožičanie psa ESO v hodnote 273 eur pre výkon služby v MsP Bratislava.
Zverejnené 10.1.2014.
9.8.2013Zmluva o výpožičke psa MsP/13/00019.
Predmetom zmluvy ja zapožičanie psa OGAR pre výkon služby MsP Bratislava.
DÁTUM: 9.8.2013.
12.7.2018Zmluva o výpožičke psa Vanda MsP/18/00025 [PDF, 1,8 MB]
Zmluva o bezodplatnej výpožičke uzatvorená medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom výpožičky je pes menom Vanda, pre služobné potreby Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená: 12.7.2018.
12.7.2018Zmluva o výpožičke psa Wembley MsP/18/00026 [PDF, 1,7 MB]
Zmluva o bezodplatnej výpožičke uzatvorená medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom výpožičky je pes Wembley pre služobné potreby Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená: 12.7.2018.
11.1.2012Zmluva o výpožičke TSM – FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA, s.r.o. [PDF, 601 kB]
Predmetom tejto zmluvy je výpožička vysielacieho zariadenia TSM 452
Zverejnené dňa 11.1.2012
11.1.2012Zmluva o výpožičke TSM – NADÁCIA HORSKÝ PARK [PDF, 577 kB]
Predmetom tejto zmluvy je výpožička vysielacieho zariadenia TSM 452
Zverejnené dňa 11.1.2012
11.1.2012Zmluva o výpožičke TSM – PhDr. Vengloš [PDF, 615 kB]
Predmetom tejto zmluvy je výpožička vysielacieho zariadenia TSM 452
Zverejnené dňa 11.1.2012
11.1.2012Zmluva o výpožičke TSM – Zš DUDOVA [PDF, 580 kB]
Predmetom tejto zmluvy je výpožička vysielacieho zariadenia TSM 452
Zverejnené dňa 11.1.2012
4.3.2016Zmluva o výpožičke vysielača
Výpožička vysielača NAM TSM 452, v.č. C700074A
Dátum zverejnenia: 4.3.2016
3.10.2017Zmluva o výpožičke-2 monitory-č. MsP/17/00046 [PDF, 2,8 MB]
Zmluva č. MsP/17/00046 o výpožičke uzatvorená 18.9.2017 medzi požičiavateľom Mestskou časťou Bratislava - Devínska Nová Ves a vypožičiavateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou na dobu neurčitú.
Predmetom je prenechanie 1 ks monitora Sony v hodnote 2.136 eur a 1 ks monitora LCD v hodnote 525,60 eura do bezplatného užívania vypožičiavateľa pre potreby Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená: 3.10.2017.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 50 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.