Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1393 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 56  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
1.7.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0299 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0299 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C KN parc. č. 1860/17 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2 v k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorená dňa: 01. 07. 2020
Zverejnená dňa: 01. 07. 2020
30.6.2020Kúpna zmluva č. ÚEZ 103/2020
Kúpna zmluva č. ÚEZ 103/2020, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 5369/4 - ostatná plocha o výmere 20 m2 v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 17. 06. 2020
Zverejnená dňa: 30. 06. 2020
24.6.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0307 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0307 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 3233/10 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 31 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 23. 06. 2020
Zverejnená dňa: 24. 06. 2020
18.6.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0309 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0309 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 17023/221 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2 a parc. č. 17023/263 - záhrada vo výmere 9 m2 v k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 16. 06. 2020
Zverejnená dňa: 18. 06. 2020
18.6.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0310 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0310 20 00, predmetom ktorej je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 17023/163 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2 parc. č. 17023/158 - záhrada vo výmere 16 m2 v k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 16. 06. 2020
Zverejnená dňa: 18. 06. 2020
11.6.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0294 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0294 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 422/19 - ostatná plocha vo výmere 36 m2.

Uzatvorená dňa: 11. 06. 2020
Zverejnená dňa: 11. 06. 2020
8.6.2020Kúpna zmluva č.048801512000
Kúpna zmluva č.048801512000, ktorej premetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17342/157 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 04. 06. 2020
Zverejnená dňa: 08. 06. 2020
20.5.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0241 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0241 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 22198/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 518 m2, parc. č. 23014/22 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m2 a parc. č. 15403/6 - záhrady vo výmere 94 m2 v k. ú. Nivy.

Uzatvorená dňa: 18. 05. 2020
Zverejnená dňa: 20. 05. 2020
14.5.2020Kúpna zmluva č. 048802042000
Kúpna zmluva č. 048802042000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17342/143 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 13. 05. 2020
Zverejnená dňa: 14. 05. 2020
11.5.2020Kúpna zmluva č. 409 0126 20
Kúpna zmluva č. 409 0126 20, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 1796/2 - záhrada vo výmere 45 m2 a parc. č. 1735/24 - ostatná plocha vo výmere 35 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 08. 04. 2020
Zverejnená dňa: 11. 05. 2020
11.5.2020Kúpna zmluva č. 048801482000
Kúpna zmluva č. 048801482000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17342/80 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 04. 05. 2020
Zverejnená dňa: 11. 05. 2020
28.4.2020Kúpna zmluva č. 048801492000
Kúpna zmluva č. 048801492000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C" KN parc. č. 17342/90 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 27. 04. 2020
Zverejnená dňa: 28. 04. 2020
28.4.2020Kúpna zmluva č. 048801532000
Kúpna zmluva č. 048801532000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17342/187 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 27. 04. 2020
Zverejnená dňa: 28. 04. 2020
28.4.2020Kúpna zmluva č. 048801562000
Kúpna zmluva č. 048801562000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č.17342/160 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 27. 04. 2020
Zverejnená dňa: 28. 04. 2020
21.4.2020Kúpna zmluva č.048801502000
Kúpna zmluva č.048801502000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17342/133 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 21. 04. 2020
Zverejnená dňa: 21. 04. 2020
21.4.2020Kúpna zmluva č. 409 0001 20
Kúpna zmluva č. 409 0001 20, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 649/2 - záhrada o výmere 132 m2 a parc. č. 649/7 - záhrada o výmere 126 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 24. 02. 2020
Zverejnená dňa: 21. 04. 2020
17.4.2020Kúpna zmluva č. 048801522000
Kúpna zmluva č. 048801522000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17342/186 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 15. 04. 2020
Zverejnená dňa: 17. 04. 2020
7.4.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0142 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0142 20 00, ktorej predmetom je predaj nehnuteľností, pozemkov registra "C" parc. č. 5018/331 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7 m2 a parc. č. 5018/332 - záhrada vo výmere 21 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 06. 04. 2020
Zverejnená dňa: 07. 04. 2020
10.3.2020Kúpna zmluva č. 0488 0062 2000
Kúpna zmluva č. 0488 0062 2000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 1025/12 - ostatná plocha o výmere 101 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 05. 03. 2020
Zverejnená dňa: 10. 03. 2020
5.3.2020Kúpna zmluva č. 4 02 0005 19
Kúpna zmluva č. 4 02 0005 19, ktorej predmetom predaj pozemkov registra C KN parc. č. 1349/3 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, parc. č. 1349/11 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, parc. č. 1349/93 - ostatná plocha vo výmere 25 m2 a parc. č. 1349/89 - ostatná plocha vo výmere 23 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 24. 02. 2020
Zverejnená dňa: 05. 03. 2020
2.3.2020Kúpna zmluva č. 04 88 00 73 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 00 73 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN 21586/35 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 02. 03. 2020
Zverejnená dňa: 02. 03. 2020
2.3.2020Kúpna zmluva č. 048809281900
Kúpna zmluva č. 048809281900, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 4934/30 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 928 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 02. 03. 2020
Zverejnená dňa: 02. 03.2020
25.2.2020Kúpna zmluva č. 402/2019
Kúpna zmluva č. 402/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra C KN parc. č. 2876/95- zastavené plochy a nádvoria o výmere 30 m2 v k. ú. Straré Mesto.

Uzatvorená dňa: 10. 01. 2020
Zverejnená dňa: 25. 02. 2020
24.2.2020Kúpna zmluva – predaj hnuteľného majetku (neupotrebiteľný kovový odpad) - č. MAG84971
Predmetom zmluvy je predaj hnuteľného majetku predávajúceho, a to neupotrebiteľný kovový odpad.

Dátum uzatvorenia: 21.02.2020
Dátum zverejnenia: 24.02.2020
Dátum účinnosti: 25.02.2020
Dátum platnosti do: 11.09.2020
24.2.2020Kúpna zmluva 058809041900
Kúpna zmluva 058809041900, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 2267/4 ostatná plocha vo výmere 125 m2 a parc. č. 2267/6 ostatná plocha vo výmere 790 m2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 16. 12. 2019
Zverejnená dňa: 24. 02. 2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1393 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 56  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.