Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1253 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 51  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
27.11.2018Kúpna zmluva č. 4 03 0207 18
Kúpna zmluva č. 4 03 0207 18, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1791/5 vo výmere 8 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Vrakuňa.

Uzatvorená dňa: 31.10.2018
Zverejnená dňa: 27.11.2018
27.11.2018Kúpna zmluva č. 4 02 0005 18
Kúpna zmluva č. 4 02 0005 18, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 15675/100 vo výmere 18 m², zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 29.10.2018
Zverejnená dňa: 27.11.2018
27.11.2018Kúpna zmluva č. 4 02 0003 18
Kúpna zmluva č. 4 02 0003 18, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 15675/84 vo výmere 18 m², zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 23.10.2018
Zverejnená dňa: 27.11.2018
22.11.2018Kúpna zmluva č. 520/2018
Kúpna zmluva č. 520/2018, ktorej predmetom je predaj novovytvorených pozemkov registra C KN parc. č. 4339/3, ostatné plochy o výmere 2 m2 a parc.č. 4344/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 19.11.2018
Zverejnená dňa: 22.11.2018
22.11.2018Kúpna zmluva č. 523/2018
Kúpna zmluva č. 523/2018, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku registra C KN č. 4344/7 o výmere 35 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 14.11.2018
Zverejnená dňa: 22.11.2018
22.11.2018Kúpna zmluva č. 522/2018
Kúpna zmluva č. 522/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN č. 8641/3 o výmere 14 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 14.11.2018
Zverejnená dňa: 22.11.2018
22.11.2018Kúpna zmluva č. 521/2018
Kúpna zmluva č. 521/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN č. 3491/6 o výmere 17 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 13.11.2018
Zverejnená dňa: 22.11.2018
22.11.2018Kúpna zmluva č. KP/001/2018
Kúpna zmluva č. KP/001/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 76, záhrada vo výmere 165 m2, k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 25.10.2018
Zverejnená dňa: 22.11.2018
6.11.2018Kúpna zmluva č. 04 88 0923 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0923 18 00, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 12006/4 – záhrady vo výmere 67 m2, v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 31.10.2018
Zverejnená dňa: 06.11.2018
6.11.2018Kúpna zmluva č. 04 88 0924 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0924 18 00, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 21664/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m2, v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 31.10.2018
Zverejnená dňa: 06.11.2018
6.11.2018Kúpna zmluva č. 410/2018
Kúpna zmluva č. 410/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1364/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 29.10.2018
Zverejnená dňa: 06.11.2018
31.10.2018Kúpna zmluva č. 1 10 002 18
Kúpna zmluva č. 1 10 002 18, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1562/2 – záhrady o výmere 23 m² a parc. č. 1558/4 – záhrady o výmere 3 m² v k. ú. Devín.

Uzatvorená dňa: 08.10.2018
Zverejnená dňa: 31.10.2018
18.10.2018Kúpna zmluva č. 411/2018
Kúpna zmluva č. 411/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3653/12, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 15.10.2018
Zverejnená dňa: 18.10.2018
18.10.2018Kúpna zmluva č. 422/2018
Kúpna zmluva č. 422/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3653/4, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 15.10.2018
Zverejnená dňa: 18.10.2018
16.10.2018Kúpna zmluva č. 408/2018
Kúpna zmluva č. 408/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4886/5, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 25 m2, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 10.10.2018
Zverejnená dňa: 16.10.2018
16.10.2018Kúpna zmluva č. 409/2018
Kúpna zmluva č. 409/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4797/6, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 10.10.2018
Zverejnená dňa: 16.10.2018
9.10.2018Kúpna zmluva č. 413 0002 18
Kúpna zmluva č. 413 0002 18, ktorej predmetom je predaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3707/3, záhrada o výmere 40 m2, k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 18.04.2018
Zverejnená dňa: 9.10.2018
2.10.2018Kúpna zmluva č. ÚEZ 177/2018
Kúpna zmluva č. ÚEZ 177/2018, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12922/2 vo výmere 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 12922/3 vo výmere 19 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 02.07.2018
Zverejnená dňa: 02.10.2018
2.10.2018Kúpna zmluva č. ÚEZ 161/2018
Kúpna zmluva č. ÚEZ 161/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 11290/1 vo výmere 135 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 08.06.2018
Zverejnená dňa: 02.10.2018
2.10.2018Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 409 0072 18
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 409 0072 18, ktorého predmetom je zmena v článku III. Záverečné ustanovenia ods 3) pôvodnej Kúpnej zmluvy č. 409 0072 18.

Uzatvorený dňa: 13.07.2018
Zverejnený dňa: 02.10.2018
2.10.2018Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 409 0072 18
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 409 0072 18, ktorého predmetom je zmena bodu 2.1 a zmena článkov I až VII pôvodnej Kúpnej zmluvy č. 409 0072 18.

Uzatvorený dňa: 24.05.2018
Zverejnený dňa: 02.10.2018
1.10.2018Kúpna zmluva č. 409 0462 18
Kúpna zmluva č. 409 0462 18, ktorej predmetom je predaj pozemku KN registra ,,C“ parc. č. 1833/2 – záhrady vo výmere 33 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 23.07.2018
Zverejnená dňa: 01.10.2018
1.10.2018Kúpna zmluva č. 409 0071 18
Kúpna zmluva č. 409 0071 18, ktorej predmetom je predaj pozemku registra ,,C“ parc. č. 3058/22 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 43 m2 a predaj novovzniknutých pozemkov parc. č. 3058/79 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 11 m2 a parc. č. 3058/80 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 7 m2, v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 19.07.2018
Zverejnená dňa: 01.10.2018
28.9.2018Kúpna zmluva č. 295/2018
Kúpna zmluva č. 295/2018, ktorej predmetom je prevod podielu vo výške 1/1 k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 3063 vo výmere 257 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 3064 vo výmere 629 m2, druh pozemku: záhrady v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 10.09.2018
Zverejnená dňa: 28.09.2018
5.9.2018Kúpna zmluva č. 04 88 05 13 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 05 13 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 11921/57 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 22.08.2018
Zverejnená dňa: 05.09.2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1253 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 51  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.