Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1529 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 58 59 -60- 61 62  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
29.4.2011Kúpna zmluva č. 048800411100 [PDF, 654 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/10 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3074
Zverejnené dňa: 29.4.2011
29.4.2011Kúpna zmluva č. 048800241100 [PDF, 656 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/59 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3120
Zverejnené dňa: 29.4.2011
29.4.2011Kúpna zmluva č. 048810181000 [PDF, 632 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/43 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3107
Zverejnené dňa: 29.4.2011
29.4.2011Kúpna zmluva č. 048810101000 [PDF, 618 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/42 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3115
Zverejnené dňa: 29.4.2011
29.4.2011Kúpna zmluva č. 048810071000 [PDF, 626 kB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/51 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3148
Zverejnené dňa: 29.4.2011
5.4.2011Kúpna zmluva č. 601005711 [PDF, 463 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 05.4.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.3874/3
Dátum zverejnenia : 05. 04. 2011
5.4.2011Kúpna zmluva č. 601005911 [PDF, 462 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 05.4.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.3874/9
Dátum zverejnenia : 05. 04. 2011
5.4.2011Kúpna zmluva č. 601005811 [PDF, 475 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 05.4.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.3784/4
Dátum zverejnenia : 05. 04. 2011
5.4.2011Kúpna zmluva č. 601006711 [PDF, 457 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 05.4.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č.2983/8
Dátum zverejnenia : 05. 04. 2011
24.3.2011Kúpna zmluva [PDF, 263 kB]
Kúpna zmluva na nákup, predaj a dodanie tovaru – atypy - zabudované prvky do objektu Zimného štadióna O.Nepelu, Odbojárov 9 s dopravou a montážou na mieste určenia.
Zverejnené dňa: 24.3.2011
24.3.2011Kúpna zmluva [PDF, 456 kB]
Kúpna zmluva na nákup, predaj a dodanie tovaru – stoly a doplnky do objektu Zimný štadión O. Nepelu s dodávkou a montážou na mieste určenia
24.3.2011Kúpna zmluva [PDF, 619 kB]
Kúpna zmluva na nákup, predaj a dodanie tovaru – sedací nábytok do objektu Zimný štadión O. Nepelu s dodávkou a montážou na mieste určenia.
Zverejnené dňa: 24.3.2011
24.3.2011Kúpna zmluva [PDF, 553 kB]
Kúpna zmluva na nákup, predaj a dodanie tovaru – typový nábytok do objektu Zimný štadión O. Nepelu s dodávkou a montážou na mieste určenia.
Zverejnené dňa: 24.3.2011
24.3.2011Kúpna zmluva [PDF, 583 kB]
Kúpna zmluva na nákup, predaj a dodanie tovaru – hygienického zariadenia do objektu Zimný štadión O. Nepelu s dodávkou a montážou na mieste určenia.
Zverejnené dňa: 24.3.2011
17.3.2011Kúpna zmluva [PDF, 211 kB]
Kúpna zmluva na nákup orezávačky ľadu typ Ice Guard Edger 550 pre Zimný štadión O. Nepelu
Zverejnené dňa: 17.3.2011
14.3.2011Kúpna zmluva č. 601001911 [PDF, 998 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 14.3.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9851/2.
Zverejnené dňa: 14.3.2011
14.3.2011Kúpna zmluva č. 601002111 [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 14.3.2011 prostredníctvom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá je správcom predmetu zmluvy - pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúceho v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9850/2.
Zverejnené dňa: 14.3.2011
24.2.2011Kúpna zmluva č. 048800791100
Predaj pozemku parc. č. 2990/10, k. ú.Karlova Ves
Zverejnené dňa: 24.2.2011
21.2.2011Kúpna zmluva č. 048809851000 [PDF, 2 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/39 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6525
Zverejnené dňa: 21.2.2011
21.2.2011Kúpna zmluva č. 048809831000 [PDF, 2,1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/63 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6573
Zverejnené dňa: 21.2.2011
18.2.2011Kúpna zmluva č. 048810211000 [PDF, 2 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/2 v podiele 1/2, parc. č. 15552/14 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/159, parc. č. 15552/82 v podiele 2/159, parc. č. 15552/83 v podiele 2/159, parc. č. 15552/84 v podiele 2/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6646 a ku garáži súp. č. 6622
Zverejnené dňa: 18.2.2011
18.2.2011Kúpna zmluva č. 048810201000 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/56 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6558
Zverejnené dňa: 18.2.2011
18.2.2011Kúpna zmluva č. 048809981000 [PDF, 1,3 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/28 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/2, parc. č. 1020/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/40 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/42 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/66 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/68 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/240, parc. č. 1020/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 568 m2 v podiele 1/120, prislúchajúcich ku garáži súp. č. 3111
Zverejnené dňa: 18.2.2011
18.2.2011Kúpna zmluva č. 048810051000 [PDF, 1 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/51 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6548
Zverejnené dňa: 18.2.2011
18.2.2011Kúpna zmluva č. 048810021000 [PDF, 2 MB]
Predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/16 v podiele 1/2, parc. č. 15552/31 v podiele 1/318, parc. č. 15552/82 v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 v podiele 1/159, parc. č. 15552/84 v podiele 1/159 prislúchajúcich ku garáži súp. č. 6618
Zverejnené dňa: 18.2.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1529 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 53 54 55 56 57 58 59 -60- 61 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.