Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1534 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 62  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
3.12.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0711 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0711 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 200/2 -zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24m2 v k.ú. Rača

Uzatvorená dňa: 03.12.2020
Zverejnená dňa: 03.12.2020
27.11.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0712 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0712 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 3969/9 v k.ú. Vrakuňa

Uzatvorená dňa: 27.11.2020
Zverejnená dňa: 27.11.2020
27.11.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0758 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0758 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 3319/34 v k.ú. Ružinov

Uzatvorená dňa: 27.11.2020
Zverejnená dňa: 27.11.2020
23.11.2020Kúpna zmluva č. 409 0501 20
Kúpna zmluva č. 409 0501 20, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 21 - záhrada vo výmere 295 m2 v k.ú. Dúbravka

Uzatvorená dňa: 05.10.2020
Zverejnená dňa: 23.11.2020
23.11.2020Kúpna zmluva č. 4 02 0008 20
Kúpna zmluva č. 4 02 0008 20, ktorej predmetom je predaj pozemkov C KN parc. č. 14814/546, 14814/889 a 14814/204 v k.ú. Ružinov

Uzatvorená dňa: 06.11.2020
Zverejnená dňa: 23.11.2020
23.11.2020Kúpna zmluva č. 4 02 0007 20
Kúpna zmluva č. 4 02 0007 20, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 14814/888, záhrada o výmere 6m2 v k.ú. Ružinov

Uzatvorená dňa: 06.11.2020
Zverejnená dňa: 23.11.2020
19.11.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0713 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0713 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 2680/35 v k.ú. Ružinov

Uzatvorená dňa: 19.11.2020
Zverejnená dňa: 19.11.2020
16.11.2020Kúpna zmluva 048805202000
Kúpna zmluva č. predávajúceho 048805202000 č. kupujúceho KZ-002/2020/Nivy/DPP/555-00(A) na dodatočné pozemky, ktoré sa stanú súčasťou projektovej cestnej komunikácie, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. číslo 4081/24 v k.ú. Nivy

Uzatvorená dňa: 02.11.2020
Zverejnená dňa: 16.11.2020
16.11.2020Kúpna zmluva č. 048805212000
Kúpna zmluva č 048805212000 č. kupujúceho KZ-001/2020/Nivy/DPP/119-00(B) na dodatočné pozemky, ktoré sa stanú súčasťou projektovej cestnej komunikácie, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. číslo 4081/23 v k.ú. Nivy

Uzatvorená dňa: 02.11.2020
Zverejnená dňa: 16.11.2020
13.11.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0714 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0714 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 3668/17 v k.ú. Vrakuňa

Uzatvorená dňa: 11.11.2020
Zverejnená dňa: 13.11.2020
11.11.2020Kúpna zmluva č. KP/002/2020
Kúpna zmluva č. KP/002/2020, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 752 v k.ú. Rusovce

Uzatvorená dňa: 30.10.2020
Uverejnená dňa: 11.11.2020
21.10.2020Kúpna zmluva č.271/2020
Kúpna zmluva č.271/2020, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 3308/18 v k.ú. Podunajské Biskupice

Uzatvorená dňa: 12.10.2020
Uverejnená dňa: 21.10.2020
14.10.2020Kúpna zmluva č. 413 0005 20
Kúpna zmluva č. 413 0005 20, ktorej predmetom sú pozemky registra "C" KN parc. č. 4044/2 - záhrada o výmere 177 m2 a parc. č. 4046/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 01. 07. 2020
Zverejnená dňa: 14. 10. 2020
14.10.2020Kúpna zmluva č. 413 0004 19
Kúpna zmluva č. 413 0004 19, ktorej predmetom sú pozemok registra "C" KN parc. č. 3868/409 - záhrada s výmerou 543 m2 a pozemok registra "C" KN parc. č. 3868/411 - záhrada o výmere 18 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 25. 08. 2020
Zverejnená dňa: 14. 10. 2020
14.10.2020Kúpna zmluva č. 409 0324 20
Kúpna zmluva č. 409 0324 20, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 1625/16 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 1 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 08. 07. 2020
Zverejnená dňa. 14. 10. 2020
14.10.2020Kúpna zmluva č. 409 0322 20
Kúpna zmluva č. 409 0322 20, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 3058/135 - ostatné plocha vo výmere 102 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 30. 06. 2020
Zverejnená dňa: 14. 10. 2020
12.10.2020Kúpna zmluva č. 412 000120
Kúpna zmluva č. 412 000120, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 467/1 - zastavaná plocha a nádvoria o výmere 60 m2 v k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorená dňa: 05. 10. 2020
Zverejnená dňa: 12. 10. 2020
12.10.2020Kúpna zmluva č. 412 000220
Kúpna zmluva č. 412 000220, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 465 - záhrada o výmere 186 m2 v k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorená dňa: 05. 10. 2020
Zverejnená dňa: 12. 10. 2020
6.10.2020Kúpna zmluva č. 65/2020/KZ
Kúpna zmluva č. 65/2020/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemkov C KN parc. č. 2885/1 - záhrada o výmere 261 m2 a parc. č. 2885/2 - záhrada o výmere 12 m2v k.ú. Vajnory

Uzatvorená dňa: 24.09.2020
Zverejnená dňa: 06.10.2020
28.9.2020Kúpna zmluva č. 048804622000
Kúpna zmluva č. 048804622000, ktorej predmetom je predaj pozemku C KN parc. č. 21644/12- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 31 m2 v k.ú. Vinohrady

Uzatvorená dňa: 28.09.2020
Uverejnená dňa: 28.09.2020
28.9.2020Kúpna zmluva č. 4 02 0003 20
Kúpna zmluva č. 4 02 0003 20, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 15344/34 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3m2 v k.ú. Nivy

Uzatvorená dňa: 16.09.2020
Zverejnená dňa: 28.09.2020
17.9.2020Kúpna zmluva č. 4 02 0005 20
Kúpna zmluva č. 4 02 0005 20, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 16988/5 - záhrada vo výmere 109 m2 a pars. č. 16988/6 - záhrada vo výmere 86m3- k.ú. Ružinov

Uzatvorená dňa: 07.09. 2020
Zverejnená dňa: 17.09.2020
17.9.2020Kúpna zmluva č. 4 02 0006 20
Kúpna zmluva č. 4 02 0006 20, krorej predmetom je predaj pozemku registra "C KN parc. č. 17023/88 - záhrada o výmere 245 m2 v k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 07. 09. 2020
Zverejnená dňa: 17. 09. 2020
17.9.2020Kúpna zmluva č. 4 02 0004 20
Kúpna zmluva č. 4 02 0004 20, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 22140/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 81 m2 v k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 03. 09. 2020
Zverejnená dňa: 17. 09. 2020
11.9.2020Zmluva o prevode vlastníctva č. 02439/2017-PKZP-K40226/17.00 č. 05 88 0542 17 00
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02439/2017-PKZP-K40226/17.00 č. 05 88 0542 17 00 - predmetom ktorej je prevod pozemkov registra E KN č. 3618/2 v k.ú. Dúbravka a 3620 v k.ú. Karlova Ves

Uzatvorená dňa: 2.9.2020
Zverejnená dňa: 11.9.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1534 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.