Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1529 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
28.7.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0370 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0370 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 3969/8 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2 v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorená dňa: 28. 07. 2020
Zverejnená dňa: 28. 07. 2020
21.7.2020Kúpna zmluva č. 413 0003 20
Kúpna zmluva č. 413 0003 20, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 2663/44 - ovocné sady o výmere 219 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 01. 07. 2020
Zverejnená dňa: 21. 07. 2020
21.7.2020Kúpna zmluva č. 120/2020
Kúpna zmluva č. 120/2020, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 2449/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 08. 07. 2020
Zverejnená dňa: 21. 07. 2020
21.7.2020Kúpna zmluva č. 119/2020
Kúpna zmluva č. 119/2020, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 4007/10 - ostatná plocha o výmere 34 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 13. 07. 2020
Zverejnená dňa: 21. 07. 2020
21.7.2020Kúpna zmluva č. 101/2020
Kúpna zmluva č. 101/2020, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 756/3 - zastavaná plocha a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 13. 07. 2020
Zverejnená dňa: 21. 07. 2020
7.7.2020Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 03 86 20 00
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 03 86 20 00, ktorej predmetom je pozemok registra "C" KN parc. č. 2265/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 115 m2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 06. 07. 2020
Zverejnená dňa: 07. 07. 2020
6.7.2020Kúpna zmluva a zmluva o postúpení práv a prevode povinností č. 04 88 03 48 20 00
Kúpna zmluva a zmluva o postúpení práv a prevode povinností č. 04 88 03 48 20 00, ktorej predmetom je odplatný prevod vlastníckeho práva k Stavbe SO 06 - Vodojem 2 x 5000 m3.

Uzatvorená dňa: 06. 07. 2020
Zverejnená dňa: 06. 07. 2020
6.7.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0369 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0369 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 237/77 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 06. 07. 2020
Zverejnená dňa: 06. 07. 2020
6.7.2020Kúpna zmluva č. 166 02 20 3
Kúpna zmluva č. 166 02 20 3, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 5229/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 130m2 v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 22. 06. 2020
Zverejnená dňa: 06. 07. 2020
6.7.2020Kúpna zmluva č. 167 02 20 3
Kúpna zmluva č. 167 02 20 3, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 5543/25 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2 v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 22. 06. 2020
Zverejnená dňa: 06. 07. 2020
3.7.2020Kúpna zmluva č. 413 0004 20
Kúpna zmluva č. 413 0004 20, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 3867/35 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 27. 05. 2020
Zverejnená dňa: 03. 07. 2020
1.7.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0299 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0299 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C KN parc. č. 1860/17 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2 v k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorená dňa: 01. 07. 2020
Zverejnená dňa: 01. 07. 2020
30.6.2020Kúpna zmluva č. ÚEZ 103/2020
Kúpna zmluva č. ÚEZ 103/2020, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 5369/4 - ostatná plocha o výmere 20 m2 v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 17. 06. 2020
Zverejnená dňa: 30. 06. 2020
24.6.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0307 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0307 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 3233/10 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 31 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 23. 06. 2020
Zverejnená dňa: 24. 06. 2020
18.6.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0309 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0309 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 17023/221 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2 a parc. č. 17023/263 - záhrada vo výmere 9 m2 v k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 16. 06. 2020
Zverejnená dňa: 18. 06. 2020
18.6.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0310 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0310 20 00, predmetom ktorej je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 17023/163 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2 parc. č. 17023/158 - záhrada vo výmere 16 m2 v k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 16. 06. 2020
Zverejnená dňa: 18. 06. 2020
11.6.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0294 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0294 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 422/19 - ostatná plocha vo výmere 36 m2.

Uzatvorená dňa: 11. 06. 2020
Zverejnená dňa: 11. 06. 2020
8.6.2020Kúpna zmluva č.048801512000
Kúpna zmluva č.048801512000, ktorej premetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17342/157 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 04. 06. 2020
Zverejnená dňa: 08. 06. 2020
20.5.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0241 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0241 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 22198/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 518 m2, parc. č. 23014/22 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m2 a parc. č. 15403/6 - záhrady vo výmere 94 m2 v k. ú. Nivy.

Uzatvorená dňa: 18. 05. 2020
Zverejnená dňa: 20. 05. 2020
14.5.2020Kúpna zmluva č. 048802042000
Kúpna zmluva č. 048802042000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17342/143 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 13. 05. 2020
Zverejnená dňa: 14. 05. 2020
11.5.2020Kúpna zmluva č. 409 0126 20
Kúpna zmluva č. 409 0126 20, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 1796/2 - záhrada vo výmere 45 m2 a parc. č. 1735/24 - ostatná plocha vo výmere 35 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 08. 04. 2020
Zverejnená dňa: 11. 05. 2020
11.5.2020Kúpna zmluva č. 048801482000
Kúpna zmluva č. 048801482000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17342/80 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 04. 05. 2020
Zverejnená dňa: 11. 05. 2020
28.4.2020Kúpna zmluva č. 048801492000
Kúpna zmluva č. 048801492000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C" KN parc. č. 17342/90 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 27. 04. 2020
Zverejnená dňa: 28. 04. 2020
28.4.2020Kúpna zmluva č. 048801532000
Kúpna zmluva č. 048801532000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17342/187 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 27. 04. 2020
Zverejnená dňa: 28. 04. 2020
28.4.2020Kúpna zmluva č. 048801562000
Kúpna zmluva č. 048801562000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č.17342/160 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 27. 04. 2020
Zverejnená dňa: 28. 04. 2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1529 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.