Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1529 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
21.4.2020Kúpna zmluva č.048801502000
Kúpna zmluva č.048801502000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17342/133 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 21. 04. 2020
Zverejnená dňa: 21. 04. 2020
21.4.2020Kúpna zmluva č. 409 0001 20
Kúpna zmluva č. 409 0001 20, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 649/2 - záhrada o výmere 132 m2 a parc. č. 649/7 - záhrada o výmere 126 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 24. 02. 2020
Zverejnená dňa: 21. 04. 2020
17.4.2020Kúpna zmluva č. 048801522000
Kúpna zmluva č. 048801522000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 17342/186 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 15. 04. 2020
Zverejnená dňa: 17. 04. 2020
7.4.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0142 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0142 20 00, ktorej predmetom je predaj nehnuteľností, pozemkov registra "C" parc. č. 5018/331 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7 m2 a parc. č. 5018/332 - záhrada vo výmere 21 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 06. 04. 2020
Zverejnená dňa: 07. 04. 2020
10.3.2020Kúpna zmluva č. 0488 0062 2000
Kúpna zmluva č. 0488 0062 2000, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 1025/12 - ostatná plocha o výmere 101 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 05. 03. 2020
Zverejnená dňa: 10. 03. 2020
5.3.2020Kúpna zmluva č. 4 02 0005 19
Kúpna zmluva č. 4 02 0005 19, ktorej predmetom predaj pozemkov registra C KN parc. č. 1349/3 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, parc. č. 1349/11 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, parc. č. 1349/93 - ostatná plocha vo výmere 25 m2 a parc. č. 1349/89 - ostatná plocha vo výmere 23 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 24. 02. 2020
Zverejnená dňa: 05. 03. 2020
2.3.2020Kúpna zmluva č. 04 88 00 73 20 00
Kúpna zmluva č. 04 88 00 73 20 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN 21586/35 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 02. 03. 2020
Zverejnená dňa: 02. 03. 2020
2.3.2020Kúpna zmluva č. 048809281900
Kúpna zmluva č. 048809281900, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 4934/30 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 928 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 02. 03. 2020
Zverejnená dňa: 02. 03.2020
25.2.2020Kúpna zmluva č. 402/2019
Kúpna zmluva č. 402/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra C KN parc. č. 2876/95- zastavené plochy a nádvoria o výmere 30 m2 v k. ú. Straré Mesto.

Uzatvorená dňa: 10. 01. 2020
Zverejnená dňa: 25. 02. 2020
24.2.2020Kúpna zmluva – predaj hnuteľného majetku (neupotrebiteľný kovový odpad) - č. MAG84971
Predmetom zmluvy je predaj hnuteľného majetku predávajúceho, a to neupotrebiteľný kovový odpad.

Dátum uzatvorenia: 21.02.2020
Dátum zverejnenia: 24.02.2020
Dátum účinnosti: 25.02.2020
Dátum platnosti do: 11.09.2020
24.2.2020Kúpna zmluva 058809041900
Kúpna zmluva 058809041900, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 2267/4 ostatná plocha vo výmere 125 m2 a parc. č. 2267/6 ostatná plocha vo výmere 790 m2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 16. 12. 2019
Zverejnená dňa: 24. 02. 2020
24.2.2020Kúpna zmluva č. 8/2020/SMI
Kúpna zmluva č. 8/2020/SMI, ktorej predmetom je pozemok registra C KN parc. č. 433/18 - ostatná plocha o výmere 133 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 10. 02. 2020
Zverejnená dňa: 24. 02. 2020
24.2.2020Kúpna zmluva č. 4 02 0008 19
Kúpna zmluva č. 4 02 0008 19, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 1349/8 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 19 m2 a parc. č. 1349/97 - ostatná plocha vo výmere 17 m2 k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 17. 02. 2020
Zverejnená dňa: 24. 02. 2020
12.2.2020Kúpna zmluva č. 1 10 001 20
Kúpna zmluva č. 1 10 001 20, ktorej predmetom je pozemok registra C KN parc. č. 1460/18 záhrady vo výmere 28 m2 v k. ú. Devín.

Uzatvorená dňa: 05. 02. 2020
Zverejnená dňa: 12. 02. 2020
11.2.2020Kúpna zmluva č. 4 02 0012 19
Kúpna zmluva č. 4 02 0012 19, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra C KN parc. č. 1349/21 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2 a parc. č. 1349/84 ostatná plocha vo výmere 26 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 28. 01. 2020
Zverejená dňa: 11. 02. 2020
11.2.2020Kúpna zmluva č. 413 0001 19
Kúpna zmluva č. 413 0001 19, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 2708/13 - orná pôda o výmere 300 m2 a parc. č. 2708/14 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 144 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 18. 12. 2019
Zverejnená dňa: 11. 02. 2020
11.2.2020Kúpne zmluva č. 413 0001 20
Kúpne zmluva č. 413 0001 20, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 2164/66 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2, parc. č. 2164/128 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m2 a parc. č. 2164/129 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 27 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 22. 01. 2020
Zverejnená dňa: 11. 02. 2020
7.2.2020Kúpna zmluva č. ÚEZ 10/2020
Kúpna zmluva č. ÚEZ 10/2020, ktorej predmetom je prevod pozemkov registra C KN parc. č. 5675/1 záhrady o výmere 119 m2 a parc. č. 5675/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 23. 01. 2020
Zverejnená dňa: 07. 02. 2020
7.2.2020Kúpna zmluva č. ÚEZ 11/2020
Kúpna zmluva č. ÚEZ 11/2020, ktorej predmetom je prevod pozemku registra C KN parc. č. 6095/6 ostatné plochy vo výmere 57 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 23. 01. 2020
Zverejnená dňa: 07. 02. 2020
5.2.2020Kúpna zmluva č. 4 02 0010 19
Kúpna zmluva č. 4 02 0010 19, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 1349/12 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2 a parc. č. 1349/99 - ostatná plocha vo výmere 6 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 24. 01. 2020
Zverejnená dňa: 05.. 02. 2020
5.2.2020Kúpna zmluva č. 0488 0912 1900
Kúpna zmluva č. 0488 0912 1900, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 2064/7 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 05. 02. 2020
Zverejnená dňa: 05. 02. 2020
3.2.2020Kúpna zmluva č. 1 10 001 19
Kúpna zmluva č. 1 10 001 19, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 1504/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2 a parc. č. 1505/4 záhrady o výmere 23 m2 v k. ú. Devín.

Uzatvorená dňa: 20. 01. 2020
Zverejnená dňa: 03. 02. 2020
22.1.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0769 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0769 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 799/143, 799/144, 204, 29, 142, 9, 391/102, 390/6, 380/105, 2 a nasl. v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 22. 01. 2020
Zverejnená dňa: 22. 01. 2020
22.1.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0887 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0887 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 3553/15 - ostatná plocha o výmere 112 m a parc. č. 3553/22 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 92 m2 v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorená dňa: 21. 01. 2020
Zverejnená dňa: 22. 01. 2020
22.1.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0888 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0888 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 16952/178 - ostatné plochy vo výmere 259 M2 v k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 21. 01. 2020
Zverejnená dňa: 22. 01. 2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1529 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.