Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1534 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 62  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
6.12.2021Dodatok č. 04 88 0445 21 01
Dodatok č. 04 88 0445 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0445 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1190/1, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku a stavbe súp. č. 5061.
Dátum uzatvorenia: 06.12.2021
Dátum zverejnenia: 06.12.2021
Dátum účinnosti: 07.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.12.2021Zmluva o prevode vlastníctva k bytu č. MAGTS2100351
Zmluva o prevode vlastníctva k bytu uzatvorená medzi predávajúcim JUDr. Pavol Kečkéš a kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislava
Dátum uzatvorenia: 26.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Sekcia nájomného bývania
3.12.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0034 21
KZ č.4 02 0034 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15281/41k.ú.Ružinov vo výmere 13 m2.
Dátum uzatvorenia: 16.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.12.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0038 21
KZ č.4 02 0038 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15284/173,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2
Dátum uzatvorenia: 18.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.12.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0037 21
KZ č.4 02 0037 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15281/56,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2
Dátum uzatvorenia: 16.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.12.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0035 21
KZ č.4 02 0035 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15281/46,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2
Dátum uzatvorenia: 18.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.12.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0026 21
KZ č.4 02 0026 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15278/17,k.ú.Ružinov vo výmere 19 m2
Dátum uzatvorenia: 18.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.12.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0025 21
KZ č.4 02 0025 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15278/5,k.ú.Ružinov vo výmere 5 m2
Dátum uzatvorenia: 09.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
1.12.2021Dodatok č. 04 88 0443 21 01
Dodatok č. 04 88 0443 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0443 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1193/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku a stavbe súp. č. 5068.
Dátum uzatvorenia: 29.11.2021
Dátum zverejnenia: 01.12.2021
Dátum účinnosti: 02.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0015 21
2. KZ č.4 02 0015 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.1349/20,k.ú.Ružinov vo výmere 1 m2
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0036 21
1. KZ č.4 02 0036 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15281/54,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0022 21
5. KZ č.4 02 022 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č. 15263/40,k.ú.Ružinov vo výmere 19 m2.
Dátum uzatvorenia: 08.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0027 21
4. KZ č.4 02 0027 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15278/47,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2
Dátum uzatvorenia: 11.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0024 21
3. KZ č.4 02 0024 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15278/2,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2
Dátum uzatvorenia: 04.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0019 21
2. KZ č.4 02 0019 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15263/27,k.ú.Ružinov vo výmere 19 m2
Dátum uzatvorenia: 11.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0029 21
1. KZ č.4 02 0029 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.15278/73,k.ú.Ružinov vo výmere 16 m2
Dátum uzatvorenia: 04.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.11.2021Kúpna zmluva č. 412 000221
Kúpna zmluva č. 412 000221, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 154/2, k. ú. Devínska Nová Ves.
Dátum uzatvorenia: 24.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.11.2021Kúpna zmluva č- 4 02 0030 21
Kúpna zmluva č- 4 02 0030 21, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 15278/74, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 03.11.2021
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum účinnosti: 25.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0032 21
Kúpna zmluva č. 4 02 0032 21, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 15281/24, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum účinnosti: 25.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0021 21
Kúpna zmluva č. 4 02 0021 21, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 15263/36, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, k.ú. Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum účinnosti: 25.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.11.2021Kúpna zmluva č. 03 01 0035 21
Kúpna zmluva č. 03 01 0035 21, ktorej predmetom sú pozemky parc. č. 653/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 216 m2, spoluvlastnícky podiel 9/144 (krátenie podielu na základný tvar 1/16),- parc. č. 654/1, druh pozemku záhrada o výmere 89 m2, spoluvlastnícky podiel 9/144, (krátenie podielu na základný tvar 1/16), ktoré sú predmetom prevodu, evidované na LV č. 5235, k.ú. Vrakuňa, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené protokolom č. 11/1994 do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Dátum uzatvorenia: 27.10.2021
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum účinnosti: 25.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
18.11.2021Dodatok č. 04 88 0471 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0471 21 00
Dodatok č. 04 88 0471 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0471 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1195/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku a stavbe súp. č. 5072.
Dátum uzatvorenia: 16.11.2021
Dátum zverejnenia: 18.11.2021
Dátum účinnosti: 19.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.11.2021Kúpna zmluva č. 409 0402 21
Kúpna zmluva č. 409 0402 21, ktorej predmetom sú pozemky reg. „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 866/1 – ostatná plocha vo výmere 14 m2, LV č. 1, parc. č. 866/2 – ostatná plocha vo výmere 23 m2, LV č. 1 a parc. č. 866/11 – ostatná plocha vo výmere 7 m2, LV č. 1 a parc. č. 865/24 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6 m2, LV č. 5920.
Dátum uzatvorenia: 21.10.2021
Dátum zverejnenia: 16.11.2021
Dátum účinnosti: 17.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
12.11.2021Dodatok č. 04 88 0464 21 01
Dodatok č. 04 88 0464 21 01 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 04 88 0464 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1192/1, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku a stavbe súp. č. 5065.
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 12.11.2021
Dátum účinnosti: 13.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
11.11.2021Kúpna zmluva č. 4 02 0009 21
KZ č.4 02 0009 21 - Predmetom kúpnej zmluvy je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.1349/36,k.ú.Ružinov vo výmere 3 m2 a pozemok priľahlý parc.č. 1349/82 vo výmere 24 m2.
Dátum uzatvorenia: 28.10.2021
Dátum zverejnenia: 11.11.2021
Dátum účinnosti: 12.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1534 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 62  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.