Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1299 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 52  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
7.10.2019Kúpna zmluva č. 42/2019/SMI
Kúpna zmluva č. 42/2019/SMI, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" parc. č. 992 - vinica o výmere 34 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 25. 09. 2019
Zverejnená dňa: 07. 10. 2019
2.10.2019Kúpna zmluva č. 39/2019/SMI
Kúpna zmluva č. 39/2019/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" parc. č. 17374/66 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2 a parc. c. 17374/110 - ostatná plocha vo výmere 16,21 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 12. 08. 2019
Zverejnená dňa: 02. 10. 2019
2.10.2019Kúpna zmluva č. 409 0131 19
Kúpna zmluva č. 409 0131 19, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 1735/30 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, parc. č. 1735/31 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, parc. č. 1735/32 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2 a parc. č. 1735/35 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 17. 05. 2019
Zverejnená dňa: 02. 10. 2019
25.9.2019Kúpna zmluva č. 205 02 19 3
Kúpna zmluva č. 205 02 19 3, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 3164 - záhrady o výmere 483 m2 v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 13. 09. 2019
Zverejnená dňa: 25. 09. 2019
20.9.2019Kúpna zmluva č. 120/2019/KZ
Kúpna zmluva č. 120/2019/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" parc. č. 2020/1 - záhrada o výmere 410 m2 a parc. č. 2020/2 - zastavené plochy a nádvoria o výmere 31 m2 v k. ú. Vajnory.

Uzatvorená dňa: 09. 09. 2019
Zverejnená dňa: 20. 09. 2019
18.9.2019Kúpna zmluva č. 048807321800
Kúpna zmluva č. 048807321800, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" parc. č. 2725/45 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 61 m2 a parc. č. 2725/8 - zastavené plochy a nádvoria vo výmere 124 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 18. 09. 2019
Zverejnená dňa: 18. 09. 2019
3.9.2019Kúpna zmluva č. 048804961900
Kúpna zmluva č. 048804961900, ktorej predmetom je prevod pozemkov registra "C" parc. č. 3416/7 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 354m2, pac. č. 3416/181 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 77 m2, parc. č. 3416/182 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 167 m2 a parc. č. 3417/4 - ostatná plocha vo výmere 148 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 02. 09. 2019
Zverejnená dňa: 03. 09. 2019
3.9.2019Kúpna zmluva č. 4 02 0003 19
Kúpna zmluva č. 4 02 0003 19, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemku registra "C" parc. č. 2707/5 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa 14. 08. 2019
Zverejnená dňa: 03. 09. 2019
22.8.2019Kúpna zmluva č. 4 02 0002 19
Kúpna zmluva č. 4 02 0002 19, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemku registra "C" parc. č. 2707/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 12. 08. 2019
Zverejnená dňa: 22. 08. 2019
19.8.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0466 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0466 19 00, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" parc. č. 2471/51 - vinice vo výmere 27 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 09. 08. 2019
Zverejnená dňa: 19. 08. 2019
19.8.2019Kúpna zmluva č. ÚEZ 179/2019
Kúpna zmluva č. ÚEZ 179/2019, ktorej predmetom je prevod rodinného domu so súp. č. 847 na pozemku parc. č. 12930/1 o výmere 237 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 31. 07. 1019
Zverejnená dňa: 19. 08. 2019
9.8.2019Kúpna zmluva č. KP/009/2019
Kúpna zmluva č. KP/009/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 388/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2, k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 01. 08. 2019
Zverejnená dňa: 09. 08. 2019
9.8.2019Kúpna zmluva č. KP/008/2019
Kúpna zmluva č. KP/008/2019, ktorej predmetom je prevod pozemkov registra "C K parc. č. 1103/5 - záhrada vo výmere 533m2 a parc. č. 1103/10 - zastavené plochy na nádvoria vo výmere 125 m2 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 19. 07. 2019
Zverejnená dňa: 09. 08. 2019
7.8.2019Kúpna zmluva č. 4 02 0001 19
Kúpna zmluva č. 4 02 0001 19, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" parc. č. 15675/92 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m 2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 26. 07. 2019
Zverejnená dňa: 07. 08. 2019
24.7.2019Kúpna zmluva č. 26/2019/SMI
Kúpna zmluva č. 26/2019/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 433/10 ostatná plocha o výmere 321 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 16. 07. 2019
Zverejnená dňa: 24. 07. 2019
24.7.2019Kúpna zmluva č. 048804471900
Kúpna zmluva č. 048804471900, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 563/12 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 12 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 11. 07. 2019
Zverejnená dňa: 24. 07. 2019
17.7.2019Kúpna zmluva č. 23/2019/SMI
Kúpna zmluva č.23/2019/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 433/32 - ostatná plocha vo výmere 247 m2, evidovaný na LV č. 1 v k. ú. Rača, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc. č. 433/10 na základe GP č. 5/2011..
Uzatvorená dňa: 10. 07. 2019
Zverejnená dňa: 17. 07. 2019
16.7.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0465 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0465 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 5409/7 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 145 m2, evidovaný ako pozemok registra "C" KN, evidovaný na LV č. 1395 v k. ú. Podunajské Biskupice.
Uzatvorená dňa: 16. 07. 2019
Zverejnená dňa: 16. 07. 2019
3.7.2019Kúpna zmluva č. 05 88 1062 17 00
Kúpna zmluva č. 05 88 1062 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 2727/34 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 02. 07. 2019
Zverejnená dňa: 03. 07. 2019
3.7.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0731 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0731 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 2725/43 - zastavené plochy a nádvoria o výmere 313 m2 a parc. č. 2727/82 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 v k. ú. Dúbravka.
Uzatvorená dňa: 02. 07. 2019
Zverejnená dňa: 03. 07. 2019
1.7.2019Kúpna zmluva č. 048803171900
Kúpna zmluva č. 048803171900, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 1259/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 01. 07. 2019
Zverejnená dňa: 01. 07. 2019
25.6.2019Kúpna zmluva č. 188 02 19 3
Kúpna zmluva č. 188 02 19 3, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 5683/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2 v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 06. 06. 2019
Zverejnená dňa: 25. 06. 2019
24.5.2019Kúpna zmluva č. 97/2019
Kúpna zmluva č. 97/2019, ktorej predmetom je nebytový priestor č. 2-12, garáž - postavený na pozemku parc. č. 3681/2 v k. ú. Staré Mesto a spoluvlastnícky podiel na pozemkoch registra "C" parc. č. 3681/2,4,13,14 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 20. 05. 2019
Zverejnená dňa: 24. 05. 2019
16.5.2019Kúpna zmluva č. 4 03 0059 19
Kúpna zmluva č. 4 03 0059 19, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k stavbe súpisné číslo 13500 postavenej na pozemku registra "C" KN parc. č. 3648/152 v k. ú. Vrakuňa a pozemku registra "C" KN parc. č. 3648/152 o výmere 86 m2 v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorená dňa: 05. 04. 2019
Zverejnená dňa: 16.05.2019
10.5.2019Kúpna zmluva č. 409 0132 19
Kúpna zmluva č. 409 0132 19, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „E-KN“ parc. č. 101 - záhrady vo výmere 44 m2, v katastrálnom území Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 20.03.2019
Zverejnená dňa: 10.05.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1299 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 52  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.