Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1275 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 51  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
3.8.2018Kúpna zmluva č. 04 88 04 81 18 00 [PDF, 139 kB]
Kúpna zmluva č. 04 88 04 81 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 11921/55 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 27.07.2018
Zverejnená dňa: 03.08.2018
18.6.2018Kúpna zmluva č. 04 88 04 95 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 04 95 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11921/68 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 91 m².

Uzatvorená dňa: 18.06.2018
Zverejnená dňa: 18.06.2018
11.6.2018Kúpna zmluva č. 04 88 0416 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0416 18 00, ktorej predmetom je kúpa pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 492/2 – záhrady vo výmere 31 m² v k. ú. Karlova Ves.

Uzatvorená dňa: 04.06.2018
Zverejnená dňa: 11.06.2018
30.1.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0421 16 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0421 16 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 22105/3 v k. ú. Trnávka.
Uzatvorené dňa: 26.1.2017
Zverejnené dňa: 30.1.2017
26.6.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0444 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0444 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1790/2 – záhrady vo výmere 36 m² v k. ú. Devínska Nová Ves.
Uzatvorené dňa: 20.06.2017
Zverejnené dňa: 26.06.2017
16.7.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0465 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0465 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 5409/7 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 145 m2, evidovaný ako pozemok registra "C" KN, evidovaný na LV č. 1395 v k. ú. Podunajské Biskupice.
Uzatvorená dňa: 16. 07. 2019
Zverejnená dňa: 16. 07. 2019
19.8.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0466 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0466 19 00, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" parc. č. 2471/51 - vinice vo výmere 27 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 09. 08. 2019
Zverejnená dňa: 19. 08. 2019
26.6.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0467 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0467 17 00, ktorej predmetom je predaj častí pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2670/7, parc. č. 2670/11, parc. č. 2670/26, parc. č. 2670/27 a parc. č. 2670/28 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorené dňa: 21.06.2017
Zverejnené dňa: 26.06.2017
20.7.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0479 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0479 17 00, ktorej predmetom je prevod novovytvoreného pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, obec: BA - m. č. Petržalka, okres Bratislava V, parc. č. 2275/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 418 m2, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 53/2015 zo dňa 16.2.2015 z časti pozemku registra „E“ parc. č. 5012/9, zapísaného na LV č. 4833.
Uzatvorená dňa : 14.7.2017
Zverejnená dňa : 20.7.2017
13.7.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0498 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0498 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1469/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656.
Uzatvorené dňa: 20.06.2017
Zverejnené dňa: 12.07.2017
13.7.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0499 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0499 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1469/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656
Uzatvorené dňa: 26.06.2017
Zverejnené dňa: 12.07.2017
5.9.2018Kúpna zmluva č. 04 88 05 13 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 05 13 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 11921/57 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 22.08.2018
Zverejnená dňa: 05.09.2018
3.8.2018Kúpna zmluva č. 04 88 05 39 18 00 [PDF, 138 kB]
Kúpna zmluva č. 04 88 05 39 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 11921/60 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 27.07.2018
Zverejnená dňa: 03.08.2018
3.8.2018Kúpna zmluva č. 04 88 05 83 18 00 [PDF, 140 kB]
Kúpna zmluva č. 04 88 05 83 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra “C” KN parc. č. 3737/20 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m² a parc. č. 3737/21 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m², v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 27.07.2018
Zverejnená dňa: 03.08.2018
3.8.2018Kúpna zmluva č. 04 88 05 84 18 00 [PDF, 138 kB]
Kúpna zmluva č. 04 88 05 84 18 00, ktorej predmetom je predaj podielu vo výške 1/8 na nehnuteľnosti - pozemku registra “C” KN parc. č. 1533/2 – záhrady vo výmere 350 m², v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 27.07.2018
Zverejnená dňa: 03.08.2018
17.8.2018Kúpna zmluva č. 04 88 05 97 18 00 [PDF, 137 kB]
Kúpna zmluva č. 04 88 05 97 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 11921/58 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 14.08.2018
Zverejnená dňa: 17.08.2018
26.7.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0525 17 00
Kúpna zmluva č. 048805251700, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 1437/55, parc. č. 1437/56, parc. č. 1437/58, parc. č. 1437/60, parc. č. 1437/62, parc. č. 1437/63, parc. č. 1437/65, parc. č. 1437/66, parc. č. 1437/68, parc. č. 1437/69, parc. č. 1437/71 a parc. č. 1437/72 v k.ú. Dúbravka
Uzatvorená dňa : 21.7.2017
Zverejnená dňa : 25.7.2017
1.8.2018Kúpna zmluva č. 04 88 0537 18 00 [PDF, 135 kB]
Kúpna zmluva č. 04 88 0537 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2918/29 – ostatné plochy vo výmere 41 m².

Uzatvorená dňa: 25.07.2018
Zcerejnená dňa: 01.08.2018
3.11.2016Kúpna zmluva č. 04 88 0624 16 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0624 16 00 predmetom, ktorej je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 5409/17, k. ú. Podunajské Biskupice. Uzatvorené dňa: 3.11.2016
Zverejnené dňa: 3.11.2016
3.11.2016Kúpna zmluva č. 04 88 0625 16 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0625 16 00 predmetom ktorej je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 5183/22, k. ú. Podunajské Biskupice. Uzatvorené dňa: 3.11.2016
Zverejnené dňa: 3.11.2016
4.11.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0635 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0635 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 5409/18 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 166 m2 v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 04. 11. 2019
Zverejnená dňa: 04. 11. 2019
3.7.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0731 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0731 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 2725/43 - zastavené plochy a nádvoria o výmere 313 m2 a parc. č. 2727/82 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 v k. ú. Dúbravka.
Uzatvorená dňa: 02. 07. 2019
Zverejnená dňa: 03. 07. 2019
6.11.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0732 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0732 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 22198/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 206 m² v k. ú. Nivy.

Uzatvorené dňa: 03.11.2017
Zverejnené dňa: 06.11.2017
6.11.2017Kúpna zmluva č. 04 88 0737 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0737 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2436/67 – záhrady vo výmere 1 738 m², parc. č. 2436/68 – záhrady vo výmere 391 m², parc. č. 2436/69 – záhrady vo výmere 163 m² v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorené dňa: 03.11.2017
Zverejnené dňa: 06.11.2017
22.1.2020Kúpna zmluva č. 04 88 0769 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0769 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra C KN parc. č. 799/143, 799/144, 204, 29, 142, 9, 391/102, 390/6, 380/105, 2 a nasl. v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 22. 01. 2020
Zverejnená dňa: 22. 01. 2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1275 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 51  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.