Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1257 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 51  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
25.10.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0025 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0025 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15281/72, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² v k.ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa 05.10.2017
Zverejnené dňa: 25.10.2017
25.10.2017Kúpna zmluva č. 048807431700
Kúpna zmluva č. 048807431700, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 1669/19 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1404 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 25.10.2017
Zverejnené dňa: 25.10.2017
18.10.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0026 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0026 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15281/73, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 05.10.2017
Zverejnené dňa: 18.10.2017
18.10.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0015 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0015 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15278/46, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 05.10.2017
Zverejnené dňa: 18.10.2017
17.10.2017Kúpna zmluva č. 58/2017
Kúpna zmluva č. 58/2017, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „E“ parc. č. 19060/11 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 10 m2, parc. č. 19060/17 - ostatné plochy vo výmere 141 m2 , parc. č. 19060/18 - záhrada vo výmere 202 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorené dňa 20.09.2017
Zverejnené dňa: 17.10.2017
17.10.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0006 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0006 17, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 15263/ 25 o výmere 19 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 3.10.2017
Zverejnené dňa: 17.10.2017
11.10.2017Kúpna zmluva uzatvorená dňa 14.08.2017 medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v správe Mestskej časti Bratislava – Lamač
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 14.08.2017 medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v správe Mestskej časti Bratislava – Lamač, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 614/24 záhrada o výmere 47 m², parc. č. 614/31 záhrada o výmere 45 m², parc. č. 610/81 ostatná plocha o výmere 66 m², parc. č. 610/80 ostatná plocha o výmere 6 m² v k.ú. Lamač.

Uzatvorené dňa 14.08.2017
Zverejnené dňa:11.10.2017
10.10.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0027 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0027 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15281/79, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 26.09.2017
Zverejnené dňa: 10.10.2017
10.10.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0010 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0010 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15263/34, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 21.09.2017
Zverejnené dňa: 10.10.2017
10.10.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0013 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0013 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15278/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m² v k.ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 22.09.2017
Zverejnené dňa: 10.10.2017
10.10.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0003 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0003 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15263/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 28.09.2017
Zverejnené dňa: 10.10.2017
10.10.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0012 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0012 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15278/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m² v k. ú. Ružinov.
Uzatvorené dňa: 19.09.2017
Zverejnené dňa: 10.10.2017
10.10.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0020 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0020 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 15281/32 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorené dňa: 25.09.2017
Zverejnené dňa: 10.10.2017
10.10.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0022 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0022 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 15281/58 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorené dňa: 27.09.2017
Zverejnené dňa: 10.10.2017
6.10.2017Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor číslo 048806261600
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor číslo 048806261600, ktorý bol uzatvorený z dôvodu, že nesúlad stavu nehnuteľností podrobne špecifikovaných v čl. III bod 3.1 Kúpnej zmluvy s údajmi vedenými v katastri nehnuteľností si vyžaduje konsolidáciu. Konsolidácia nesúladného stavu nehnuteľností bola vykonaná identifikáciou parciel, prevod ktorých bol predmetom Kúpnej zmluvy a Geometrickým plánom č. 1502/a/2016 (zapísaný v evidencii KN pred povolením vkladu vlastníckeho práva do KN vyplývajúci z Kúpnej zmluvy) vyhotovený spoločnosťou GEOMAP2 s.r.o. dňa 31. 08. 2016

Dátum uzatvorenia : 6.10.2017
Dátum zverejnenia : 6.10.2017
26.9.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0023 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0023 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15281/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 04.09.2017
Zverejnené dňa: 26.09.2017
26.9.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0004 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0004 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15263/20, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m² v k. ú. Ružinov

Uzatvorené dňa 31.08.2017
Zverejnené dňa: 26.09.2017
26.9.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0016 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0016 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15278/50, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 25.08.2017
Zverejnené dňa: 26.09.2017
5.9.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0028 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0028 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15284/92, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m² v k.ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 15.08.2017
Zverejnené dňa: 05.09.2017
5.9.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0002 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0002 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15263/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m² v k.ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 21.08.2017
Zverejnené dňa: 05.09.2017
5.9.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0019 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0019 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15281/ 22, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m² v k.ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 21.08.2017
Zverejnené dňa: 05.09.2017
5.9.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0009 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0009 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15263/30, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m² v k.ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 16.08.2017
Zverejnené dňa: 05.09.2017
5.9.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0011 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0011 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15273/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m² v k.ú. Ružinov.
Uzatvorené dňa: 21.08.2017
Zverejnené dňa: 05.09.2017
5.9.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0007 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0007 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15263/26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m² v k.ú. Ružinov.
Uzatvorené dňa:15.08.2017
Zverejnené dňa: 05.09.2017
25.8.2017Kúpna zmluva č. 44/2017 a č. 30201/KZ-1/2017/Jarovce/1175 v znení Dodatku č. 1
Kúpna zmluva č. 44/2017 a č. 30201/KZ-1/2017/Jarovce/1175 v znení dodatku č. 1, ktorej predmetom je prevod pozemkov registra „C“ KN parc. č. 911/413 – ostatná plocha vo výmere 4400 m2, parc. č. 911/414 – ostatná plocha vo výmere 3338 m2, parc. č. 911/415 – ostatná plocha vo výmere 1 m2, parc. č. 911/416 - ostatná plocha vo výmere 2 m2, k. ú. Jarovce.
Uzatvorená dňa : 10.7.2017
Zverejnená dňa : 25.8.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1257 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 51  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.