Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1323 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 53  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
14.2.2018Kúpna zmluva č. 4 02 0032 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0032 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc.č. 97/15 – vo výmere 23 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 24.01.2018
Zverejnené dňa: 14.02.2018
14.2.2018Kúpna zmluva č. 4 02 0034 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0034 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc.č. 275/15 – vo výmere 22 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 29.01.2018
Zverejnené dňa: 14.02.2018
14.2.2018Kúpna zmluva č. 048810781700
Kúpna zmluva č. 048810781700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa:14.02.2018
Zverejnené dňa: 14.02.2018
12.2.2018KÚPNA ZMLUVA č. arch. č. mestskej časti: KZ/01/2017
KÚPNA ZMLUVA č. arch. č. mestskej časti: KZ/01/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 571/136 vo výmere 130 m2, druh pozemku: ostatná plocha v k. ú. Čunovo.

Uzatvorené dňa: 14.12.2017
Zverejnené dňa: 12.02.2018
12.2.2018Kúpna zmluva č. 554/2017
Kúpna zmluva č. 554/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 3673/3 vo výmere 15 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 18.01.2018
Zverejnené dňa: 12.02.2018
12.2.2018Kúpna zmluva č. 13/2018
Kúpna zmluva č. 13/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 3874/5 vo výmere 19 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 30.01.2018
Zverejnené dňa: 12.02.2018
5.2.2018Kúpna zmluva č. 048810751700
Kúpna zmluva č. 048810751700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 31.01.2018
Zverejnené dňa: 05.02.2018
5.2.2018Kúpna zmluva č. 048800461800
Kúpna zmluva č. 048800461800, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 31.01.2018
Zverejnené dňa: 05.02.2018
5.2.2018Kúpna zmluva č. 048800051800
Kúpna zmluva č. 048800051800, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 31.01.2018
Zverejnené dňa: 05.02.2018
5.2.2018Kúpna zmluva č. 048810771700
Kúpna zmluva č. 048810771700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 31.01.2018
Zverejnené dňa: 05.02.2018
5.2.2018Kúpna zmluva č. 048810761700
Kúpna zmluva č. 048810761700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 31.01.2018
Zverejnené dňa: 05.02.2018
5.2.2018Kúpna zmluva č. 048800041800
Kúpna zmluva č. 048800041800, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 31.01.2018
Zverejnené dňa: 05.02.2018
5.2.2018Kúpna zmluva č. 048810811700
Kúpna zmluva č. 048810811700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 31.01.2018
Zverejnené dňa: 05.02.2018
1.2.2018Kúpna zmluva č. ÚEZ 2/2018
Kúpna zmluva č. ÚEZ 2/2018, ktorej predmetom je predaj pozemku “C“ KN parcelné číslo 6647/60 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 53 m² v katastrálnom území Vinohrady, okres Bratislava III, obec Bratislava–Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 19.01.2018
Zverejnené dňa: 01.02.2018
31.1.2018Kúpna zmluva č. 04 88 10 73 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 10 73 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 1022/28 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m² v k. ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 29.01.2018
Zverejnené dňa: 31.1.2018
31.1.2018Kúpna zmluva č. 04 88 10 72 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 10 72 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 3600/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m² v k. ú. Dúbravka.
Uzatvorené dňa: 29.01.2018
Zverejnené dňa: 31.01.2018
30.1.2018Kúpna zmluva č. 048800061800
Kúpna zmluva č. 048800061800, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 29.01.2018
Zverejnené dňa: 30.01.2018
30.1.2018Kúpna zmluva č. 048810791700
Kúpna zmluva č. 048810791700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 29.01.2018
Zverejnené dňa: 30.01.2018
30.1.2018Kúpna zmluva č. 048810741700
Kúpna zmluva č. 048810741700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12876/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 29.01.2018
Zverejnené dňa: 30.01.2018
19.1.2018Kúpna zmluva č. 05 88 1063 17 00
Kúpna zmluva č. 05 88 1063 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 2725/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 271 m² v podiele 1/4 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorené dňa: 15.01.2018
Zverejnené dňa: 19.01.2018
19.1.2018Kúpna zmluva č. 05 88 1064 17 00
Kúpna zmluva č. 05 88 1064 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 2725/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 271 m² v podiele 1/4 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorené dňa: 15.01.2018
Zverejnené dňa: 19.01.2018
19.1.2018Kúpna zmluva č. 05 88 1065 17 00
Kúpna zmluva č. 05 88 1065 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 2725/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 271 m² v podiele 1/3 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorené dňa: 15.01.2018
Zverejnené dňa: 19.01.2018
19.1.2018Kúpna zmluva č. 05 88 1066 17 00
Kúpna zmluva č. 05 88 1066 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 2725/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 271 m² v podiele 1/12 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorené dňa: 15.01.2018
Zverejnené dňa: 19.01.2018
19.1.2018Kúpna zmluva č. 05 88 1067 17 00
Kúpna zmluva č. 05 88 1067 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 2725/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 271 m² v podiele 1/24 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorené dňa: 15.01.2018
Zverejnené dňa: 19.01.2018
19.1.2018Kúpna zmluva č. 05 88 1068 17 00
Kúpna zmluva č. 05 88 1068 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 2725/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 271 m² v podiele 1/24 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorené dňa: 15.01.2018
Zverejnené dňa: 19.01.2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1323 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 53  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.