Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1323 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 53  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
17.1.2018Kúpna zmluva č. predávajúceho 04 88 1043 17 00 a č. kupujúceho 170358-11200-KZ
Kúpna zmluva č. predávajúceho 04 88 1043 17 00 a č. kupujúceho 170358-11200-KZ, ktorej predmetom je predaj pozemku registra “C” KN parc. č. 5421/1 – ostatné plochy vo výmere 312 m² v k. ú. Petržalka.

Uzatvorené dňa: 16.01.2018
Zverejnené dňa: 17.01.2018
17.1.2018Kúpna zmluva č. 413 0001 17
Kúpna zmluva č. 413 0001 17, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 3935/186 - orná pôda vo výmere 483 m2 a parc. č. 3935/226 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 37 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorené dňa: 29.11.2017
Zverejnené dňa: 17.01.2018
12.1.2018Kúpna zmluva č. 412 000218
Kúpna zmluva č. 412 000218, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1428/90 – druh pozemku: ostatná plocha o výmere 2 m2, ktorá vznikla odčlenením od pozemku registra „C“KN parc. č. 1428/30 podľa geometrického plánu č. 96/2017 v k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorené dňa 08.01.2018
Zverejnené dňa: 12.01.2018
12.1.2018Kúpna zmluva č. 412 000118
Kúpna zmluva č. 412 000118, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 360/26 – druh pozemku: ostatné plochy o výmere 9 m2, odčleneného od parcely registra "C" KN parc.č. 360/1 – ostatné plochy o výmere 2 235 m2 a pozemku registra „C“KN parc. č. 360/27 – druh pozemku: ostatné plochy o výmere 50 m2, odčleneného od parcely pred ZMVM č. 360/3 – ostatné plochy o výmere 617 m2 na základe geometrického plánu č. 88/2017 zo dňa 13.6.2017 v k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorené dňa: 08.01.2018
Zverejnené dňa: 12.01.2018
4.1.2018Kúpna zmluva č. 402 0030 17
Kúpna zmluva č. 402 0030 17, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 15476/28 - záhrady vo výmere 230 m² v spoluvlastníckom podiele 31/100 a parc. č. 15476/53 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 238 m² v spoluvlastníckom podiele 31/100 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorené dňa: 13.12.2017
Zverejnené dňa: 04.01.2018
18.12.2017Kúpna zmluva č. 04 88 1041 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 1041 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 37/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 67 m² v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorené dňa: 14.12.2017
Zverejnené dňa: 18.12.2017
18.12.2017Kúpna zmluva č. 04 88 10 24 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 10 24 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 13655/228 – ostatné plochy vo výmere 99 m² v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorené dňa: 14.12.2017
Zverejnené dňa: 18.12.2017
18.12.2017Kúpna zmluva č. 437/2017
Kúpna zmluva č. 437/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 3096/7 vo výmere 58 m2, druh pozemku: záhrady v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 13.12.2017
Zverejnené dňa: 18.12.2017
13.12.2017Kúpna zmluva č. 429/2017
Kúpna zmluva č. 429/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 4797/9 vo výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 11.12.2017
Zverejnené dňa: 13.12.2017
12.12.2017Kúpna zmluva č. KP/004/2017
Kúpna zmluva č. KP/004/201, ktorej predmetom je predaj stavby so súpis. č. 16 (rodinný dom), situovanej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1088/2 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorené dňa: 29.11.2017
Zverejnené dňa: 12.12.2017
12.12.2017Kúpna zmluva č. 68/2017/SMI
Kúpna zmluva č. 68/2017/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 724/3 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6 m² v k. ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 30.10.2017
Zverejnené dňa: 12.12.2017
12.12.2017Kúpna zmluva č. 378/2017
Kúpna zmluva č. 378/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 2491/25 o výmere 19 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 05.12.2017
Zverejnené dňa: 12.12.2017
12.12.2017Kúpna zmluva č. 377/2017
Kúpna zmluva č. 377/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN parc. č. 1457/2 o výmere 19 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 29.11.2017
Zverejnené dňa: 12.12.2017
6.12.2017Kúpna zmluva č. 048810291700
Kúpna zmluva č. 048810291700, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 23026/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m² v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 06.12.2017
Zverejnené dňa: 06.12.2017
6.12.2017Kúpna zmluva č.048810251700
Kúpna zmluva č.048810251700, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1574/4 – záhrady vo výmere 46 m² v k. ú. Vajnory.

Uzatvorené dňa: 06.12.2017
Zverejnené dňa: 6.12.2017
5.12.2017Kúpna zmluva č. 436/2017
Kúpna zmluva č. 436/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN č. 3195/2 o výmere 19 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 27.11.2017
Zverejnené dňa: 05.12.2017
5.12.2017Kúpna zmluva č. 379/2017
Kúpna zmluva č. 379/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN č. 3681/5 o výmere 15 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 20.11.2017
Zverejnené dňa: 05.12.2017
5.12.2017Kúpna zmluva č. 380/2017
Kúpna zmluva č. 380/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN č. 3681/10 o výmere 16 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 15.11.2017
Zverejnené dňa: 05.12.2017
5.12.2017Kúpna zmluva č. 376/2017
Kúpna zmluva č. 376/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra C KN č. 3776/5 o výmere 4 m2, druh pozemku: ostatné plochy v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 23.11.2017
Zverejnené dňa: 5.12.2017
4.12.2017Kúpna zmluva č. 04 88 09 65 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 09 65 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 590/6 – záhrady vo výmere 9 m² v k. ú. Rusovce.

Uzatvorené dňa: 30.11.2017
Zverejnené dňa: 4.12.2017
30.11.2017Kúpna zmluva č. 61/2017
Kúpna zmluva č. 61/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 17374/14 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² a spoluvlastníckeho podielu v podiele 1/24 k pozemku registra „C“ parc. č. 17374/112 - ostatné plochy vo výmere: 400 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 29.09.2017
Zverejnené dňa: 30.11.2017
30.11.2017Kúpna zmluva č. 04 88 09 64 17 00
Kúpna zmluva č. 04 88 09 64 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 126/10 – záhrady vo výmere 71 m² v k. ú. Jarovce.

Uzatvorené dňa: 27.11.2017
Zverejnené dňa: 30.11.2017
30.11.2017Kúpna zmluva č. 4 02 0001 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0001 17, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 15263/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa 25.10.2017
Zverejnené dňa: 30.11.2017
27.11.2017Kúpna zmluva č. 60/2017
Kúpna zmluva č. 60/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 17374/95 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k.ú. Rača a spoluvlastníckeho podielu v podiele 1/24 k pozemku registra „C“ parc. č. 17374/108 - ostatné plochy vo výmere 402 m2 v k.ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 29.09.2017
Zverejnené dňa: 27.11.2017
27.11.2017Kúpna zmluva č. 59/2017
Kúpna zmluva č. 59/2017, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 17374/8 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 v k.ú. Rača a spoluvlastníckeho podielu v podiele 1/24 k pozemku registra „C“ parc. č. 17374/112 - ostatné plochy vo výmere 400 m2 v k.ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 25.09.2017
Zverejnené dňa: 27.11.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1323 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 53  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.