Kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1253 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 51  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
24.5.2018Kúpna zmluva č. 143/2018
Kúpna zmluva č. 143/2018, ktorej predmetom je predaj nehnuteľnosti – pozemku parcely registra C KN č. 7263/2 o výmere 252 m2 - zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 18.05.2018
Zverejnená dňa: 24.05.2018
22.5.2018Kúpna zmluva č. 04 88 0394 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0394 18 00, ktorej predmetom je nehnuteľnosť, pre každého kupujúceho v ideálnom podiele ½, a to pozemok registra „C“ KN parc. č. 10109/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2 v k. ú. Nivy.

Uzatvorená dňa: 22.05.2018
Zverejnená dňa: 22.05.2018
22.5.2018Kúpna zmluva č. 04 88 0397 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0397 18 00 , ktorej predmetom je podiel vo výške 1/3 na nehnuteľnosti, pozemku registra „C“ KN parc. č. 792/12 – záhrady o výmere 57 m² v k. ú. Karlova Ves.

Uzatvorená dňa: 22.05.2018
Zverejnená dňa: 22.05.2018
17.5.2018Kúpna zmluva č. 04 88 03 40 18 00
Kúpna zmluva č. 04 88 03 40 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Rača, parc. č. 1506/92 – vinice vo výmere 10 m², parc. č. 1506/93 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 130 m², parc. č. 1506/94 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m² a parc. č. 1506/95 – vinice vo výmere 93 m².

Uzatvorená dňa: 15.05.2018
Zverejnená dňa: 17.05.2018
4.5.2018Kúpna zmluva č. 409 0066 18
Kúpna zmluva č. 409 0066 18 uzatvorená dňa 12.03.2018, ktorej predmetom je predaj pozemku zapísaného v katastri nehnuteľností registra „C“ parc. č. 3058/15 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 45 m2 a novovzniknutých pozemkov 3058/93 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 12 m2 a 3058/94 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 18 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 12.03.2018
Zverejnená dňa: 04.05.2018
4.5.2018Kúpna zmluva č. 083 02 18 3
Kúpna zmluva č. 083 02 18 3 uzatvorená dňa 23.04.2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 2296/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 42 m2 , nachádzajúci sa v katastrálnom území Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 23.04.2018
Zverejnená dňa: 04.05.2018
3.5.2018Kúpna zmluva č. 4 02 0001 18
Kúpna zmluva č. 4 02 0001 18 uzatvorená dňa 29.03.2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 2670/29 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 29.03.2018
Zverejnené dňa: 03.05.2018
25.4.2018Kúpna zmluva č. 04 - 14 - 18 - 2018
Kúpna zmluva č. 04 - 14 - 18 - 2018 uzatvorená dňa 16.04.2018 , ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 5214/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 125 m2, parc. č. 5388/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 167 m2, parc. č. 5389/4 - ostatné plochy vo výmere 136 m2, parc. č. 5391/4 – ostatné plochy vo výmere 33 m2, parc. č. 5391/8 – ostatné plochy vo výmere 621 m2 a parc. č. 5392/2 – ostatné plochy vo výmere 255 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Petržalka.

Uzatvorené dňa: 16.04.2018
Zverejnené dňa: 25.04.2018
25.4.2018Kúpna zmluva č. 04 - 14 - 19 - 2018
Kúpna zmluva č. 04 - 14 - 19 - 2018 uzatvorená dňa 16.04.2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 3662/95 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 400 m2 nachádzajúci sa v k.ú. Petržalka.

Uzatvorené dňa: 16.04.2018
Zverejnené dňa: 25.04.2018
18.4.2018Kúpna zmluva č. 409 0953 17
Kúpna zmluva č. 409 0953 17, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 1735/14 - ostatné plochy vo výmere 68 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 26. 2. 2018
Zverejnená dňa: 18. 4. 2018
18.4.2018Kúpna zmluva č. 409 0062 18
Kúpna zmluva č. 409 0062 18, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 3058/6 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 46 m2, parc. č. 3058/57 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 7 m2 a parc. č. 3058/58 - zastavaná plochy a nádvoria vo výmere 7 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 12. 3. 2018
Zverejnená dňa: 18. 4. 2018
18.4.2018Kúpne zmluva č. 409 0072 18
Kúpne zmluva č. 409 0072 18, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 3058/23 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 43 m2, parc. č. 3058/77 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 10 m2 a parc. č. 3058/78 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 7 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 13. 2. 2018
Zverejnená dňa: 18. 4. 2018
18.4.2018Kúpna zmluva č. 409 0067 18
Kúpna zmluva č. 409 0067 18, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 3058/16 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 43 m2, parc. č. 3058/91 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 11m2 a parc. č. 3058/92 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 7 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 13. 2. 2018
Zverejnená dňa: 18. 4. 2018
18.4.2018Kúpna zmluva č. 409 0064 18
Kúpna zmluva č. 409 0064 18, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 3058/11 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 43 m2, parc. č. 3058/67 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 11 m2 a parc. č. 3058/68 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 7 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 13. 2. 2018
Zverejnená dňa: 18. 4. 2018
18.4.2018Kúpna zmluva č. 409 0070 18
Kúpna zmluva č. 409 0070 18, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 3058/21 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 43 m2, parc. č. 3058/81 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2 a parc. č. 3058/82 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 13. 2. 2018
Zverejnená dňa: 18. 4. 2018
18.4.2018Kúpna zmluva č. 409 0063 18 [PDF, 59 kB]
Kúpna zmluva č. 409 0063 18, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 3058/10 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 88 m2, parc. č. 3058/65 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 43 m2 a parc. č. 3058/66 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 13 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 13. 2. 2018
Zverejnená dňa: 18. 4. 2018
18.4.2018Kúpna zmluva č. 409 0069 18
Kúpna zmluva č. 409 0069 18, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 3058/20 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 88 m2, parc. č. 3058/83 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 40 m2 a parc. č. 3058/84 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 13 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 13. 2. 2018
Zverejnená dňa: 18. 4. 2018
18.4.2018Kúpna zmluva č. 409 0061 18
Kúpna zmluva č. 409 0061 18, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 3113 - zastavené plochy a nádvoria o výmere 280 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 14. 2. 2018
Zverejnená dňa: 18. 4. 2018
18.4.2018Kúpna zmluva č. 4 02 0002 18
Kúpna zmluva č. 4 02 0002 18, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 237/39 - záhrady o výmere 7 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 19. 3. 2018
Zverejnená dňa: 18. 4. 2018
17.4.2018Kúpna zmluva č. 409 0065 18
Kúpna zmluva č. 409 0065 18 uzatvorená dňa 13.02.2018, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 3058/12 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 43 m2 a novovzniknutých pozemkov parc. č. 3058/69 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 10 m2 a parc. č. 3058/70 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 8 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Dúbravka, za kúpnu cenu 12.200,00 Eur.

Uzatvorená dňa: 13.02.2018
Zverejnená dňa: 17.04.2018
17.4.2018Kúpna zmluva č. 409 0068 18
Kúpna zmluva č. 409 0068 18, ktorej predmetom je predaj pozemku parc. č. 3058/5 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 40 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – Dúbravka za kúpnu cenu 8.000,00 Eur.

Uzatvorené dňa: 13.02.2018
Zverejnené dňa: 17.04.2018
16.4.2018Kúpna zmluva uzatvorená dňa 23.02.2018
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 23.02.2018 medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v správe Mestskej časti Bratislava – Lamač ako predávajúcimi a spoločnosťou Michal Raninec – MIRAN, so sídlom Studenohorská 52, 841 03 Bratislava ako kupujúcim, ktorej predmetom je predaj stavby súpisné č. 2108 – budova bývalej kotolne K24, postavenej na pozemku parc. č. 437 a zapísanej na liste vlastníctva č. 728 v k. ú. Lamač.

Uzatvorené dňa: 23.02.2018
Zverejnené dňa: 16.04.2018
13.4.2018Kúpna zmluva č. 05 88 0225 18 00
Kúpna zmluva č. 05 88 0225 18 00, ktorej predmetom je predaj podielu ½ na pozemku registra “E” parc. č. 15436 – záhrady vo výmere 1078 m², nachádzajúceho sa v k.ú. Nivy, zapísaného na liste vlastníctva č. LV č.4429.

Uzatvorené dňa: 12.04.2018
Zverejnené dňa: 13.04.2018
21.3.2018Kúpna zmluva č. 05 88 0305 17 00
Kúpna zmluva č. 05 88 0305 17 00, ktorej predmetom je predaj spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnosti, pozemku registra “E” katastra nehnuteľností parc. č. 3634/1 – záhrady vo výmere 3 347 m² v k. ú. Karlova Ves.

Uzatvorené dňa: 21.03.2018
Zverejnené dňa: 21.03.2018
13.3.2018Kúpna zmluva č. 4 02 0031 17
Kúpna zmluva č. 4 02 0031 17, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 233/8 vo výmere 19 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 05.02.2018
Zverejnené dňa: 13.03.2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1253 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 51  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Kúpne zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.