Tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 108 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
31.10.2014Zmluva o postúpení práv a povinností - CP RETURN
redmetom zmluvy je postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení prevádzky informačného parkovacieho systému v Bratislave. Zmluva bola podpísaná dňa 30.10.2014 a účinnosť nadobudne dňa 1.11.2014.
Zverejnené dňa: 31.10.2014
31.10.2014Zmluva o postúpení práv a povinností - BPS PARK a.s.
Predmetom zmluvy je postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení prevádzky informačného parkovacieho systému v Bratislave. Zmluva bola podpísaná dňa 30.10.2014 a účinnosť nadobudne dňa 1.11.2014.
Zverejnené dňa: 31.10.2014
14.10.2014Zmluva o výkone činnosti núteného správcu
Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností medzi hlavným mestom SR Bratislavou a núteným správcom mestskej časti Bratislava - Devín. Zmluva bola podpísaná dňa 13.10.2014 a účinnosť nadobudne dňa 1.11.2014.
Dátum zverejnenia: 14.10.2014
7.10.2014Zmluva o dielo MAGTS 1400145
Zmluva sa uzatvára v rámci projektu „ Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“, na ktorého prípravu a realizáciu sa objednávateľ uchádza o nenávratný finančný príspevok z OPD.
Zverejnené dňa: 07.10.2014
7.10.2014Zmluva o dielo MAGTS 1400147
Zmluva sa uzatvára v rámci projektu „ Električková trať Ružinovská radiála“, na ktorého prípravu a realizáciu sa objednávateľ uchádza o nenávratný finančný príspevok z OPD
Zverejnené dňa: 07.10.2014
7.10.2014Zmluva o dielo MAGTS 1400146
Zmluva sa uzatvára v rámci projektu „ Električková trať Vajnorská radiála“, na ktorého prípravu a realizáciu sa objednávateľ uchádza o nenávratný finančný príspevok z OPD
Zverejnené dňa: 07.10.2014
6.12.2013Zmluva o zabezpečovaní reklamných služieb
Predmetom zmluvy je zabezpečenie reklamných služieb v spojení s projektom Silvester 2013 a Nový rok 2014 pre objednávateľa hlavným mestom počas trvania tejto zmluvy. Zmluva bola podpísaná 06. 12. 2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci
deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 06. 12. 2013
6.12.2013Zmluva o zabezpečení reklamných služieb
Predmetom zmluvy je zabezpečenie reklamných služieb v spojení s projektom Silvester 2013 a Nový rok 2014 pre objednávateľa hlavné mesto počas trvania tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve. Zmluva bola podpísaná 3. 12. 2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 06. 12. 2013
5.8.2013Zmluva o zabezpečení prevádzky a podmienkach užívania trafostanice
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri prevádzkovaní a užívaní trafostanice umiestnenej v objekte stavby súp. č. 101484 postavenej na pozemku parc. č. 96, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, okres Bratislava I, ktorá je zapísaná v evidencii Správy katastra pre Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy na liste vlastníctva č.1656. Uzatvorené dňa: 30.7.2013
Zverejnené dňa: 5.8.2013
19.4.2013Zmluva o zabezpečení reklamných služieb
Predmetom zmluvy je zabezpečenie reklamných služieb v spojení s projektom Bratislavský Bál 2013 pre objednávateľa počas trvania tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve.
Dátum zverejnenia: 19. 04. 2012
15.4.2013Zmluva o zabezpečení reklamných služieb
Predmetom zmluvy je zabezpečenie reklamných služieb v spojení s projektom Bratislavský Majáles 2013 pre objednávateľa počas trvania tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve.
Dátum zverejnenia: 15. 04. 2012
28.3.2013Zmluva o zabezpečení reklamných služieb
Predmetom zmluvy je zabezpečenie reklamných služieb v spojení s projektom Bratislavský mestský maratón 2013 – ČSOB Bratislava Marathon 2013 pre objednávateľa počas trvania tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve.
Dátum zverejnenia: 28. 03. 2012
20.3.2013Zmluva o reklame
Predmetom Zmluvy o reklame je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní reklamnej spolupráce zameranej na propagáciu obchodného mena a loga objednávateľa pri realizácii Bratislavského bálu 2013.
Dátum zverejnenia: 20. 03. 2012
12.3.2013Zmluva o zabezpečení reklamných služieb v spojení s projektom ČSOB Bratislava marathon 2013
Predmetom zmluvy je zabezpečenie reklamných služieb v spojení s projektom Bratislavský mestský maratón 2013 – ČSOB Bratislava marathon 2013 pre objednávateľa počas trvania tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve.Zmluva bola podpísaná 12. 03. 2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 12. 03. 2013
27.2.2013Zmluva č. 2882/2012 [PDF, 110 kB]
Na základe zmluvy č. 2882/2012 sa Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislava zaviazala poskytnúť údaje z AIS GKK z katastrálnych území hlavného mesta SR Bratislavy pozostávajúce zo súborov SPI KN a SGI KN. Uzatvorená dňa: 22.2.2013
Zverejnená dňa: 27.2.2013
19.2.2013Zmluva o zabezpečení reklamných služieb
Predmetom zmluvy je zabezpečenie reklamných služieb v spojení s projektom Bratislavský bál 2013 pre objednávateľa hlavné mesto počas trvania tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve.
Dátum zverejnenia: 19. 02. 2012
13.2.2013Zmluva o zabezpečení reklamných služieb
Predmetom zmluvy je zabezpečenie reklamných služieb v spojení s projektom Bratislavský bál 2013 pre objednávateľa hlavné mesto počas trvania tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve.
Dátum zverejnenia: 13. 02. 2012
5.2.2013Zmluva o zabezpečení reklamných služieb
7.2.2013Zmluva o zabezpečení reklamných služieb č. CC/13/1
Predmetom zmluvy je zabezpečenie reklamných služieb v spojení s projektom Bratislavský bál 2013 pre objednávateľa hlavné mesto počas trvania tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve. Zmluva bola podpísaná 05. 02. 2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
18.12.2012Zmluva o zabezpečovaní reklamných služieb
Predmetom zmluvy je zabezpečenie reklamných služieb v spojení s projektom Silvester 2012 a Nový rok 2013 pre objednávateľa hlavným mestom počas trvania tejto zmluvy. Zmluva bola podpísaná 12. 12. 2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
24.10.2012Zmluva o podružnej dodávke vody č. MsP/12/00016. [PDF, 753 kB]
Predmetom zmluvy je dodávka vody z vodovodnej prípojky Hl. m. SR pre neobsluhovanú zosilňovaciu stanicu na pozemku č. 19548/23, ktorý je v katastrálnom území MČ BA Nové Mesto-Vinohrady.
Zverejnené dňa: 24.10.2012
10.5.2011Zmluva o dodávke vody pre MsP Bratislava [PDF, 1,5 MB]
Popis: zmluvou sa dodávateľ BVS a.s. zaväzuje dodávať odberateľovi, ktorým je Hlavné mesto SR Bratislava, dodávať vodu do objektu na Gunduličovej ul. 10 v Bratislave.
Dátum zverejnenia: 10.5.2011
4.5.2011Kúpna zmluva krmivo [PDF, 1,1 MB]
Krmivo pre kone
Zverejnené dňa: 04.05.2011
4.5.2011Zmluva o dielo [PDF, 2,6 MB]
Výroba a opravy imobilizérov
Zverejnené dňa: 04.05.2011
22.3.2011Poistná zmluva [PDF, 12,2 MB]
Poistenie majetku Mestskej polície Bratislava
Zverejnené dňa: 22.3.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 108 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 29.12.2014
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.