Tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 113 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
25.2.2020Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190016 [PDF, 173 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom VHE spol. s.r.o., Galvaniho 28, 821 04 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 25.2.2020.
17.1.2020Zmluva o spolupráci
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť OLO a.s. službu pripojenia do optickej metropolitnej siete a zabezpečenia serverovej platformy.
Cena: 214 080 €
Dodávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Dátum účinnosti: 18.01.2020
Dátum platnosti do: 48 mesiacov od podpisu odovzdávacieho protokolu
8.1.2020Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190020 [PDF, 166 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Dušan Kadlečovič – EKO CENTRUM, Borinka 115, 900 32 Borinka. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 8.1.2020.
8.1.2020Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190022 [PDF, 163 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Centrum voľného času Hlinická 3, 831 05 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 8.1.2020.
4.12.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190029 [PDF, 167 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO Židovská 1, 815 15 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 4.12.2019.
4.12.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190027 [PDF, 167 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO Židovská 1, 815 15 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 4.12.2019.
4.12.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190028 [PDF, 167 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO Židovská 1, 815 15 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 4.12.2019.
4.12.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/190030 [PDF, 167 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO Židovská 1, 815 15 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 4.12.2019.
15.11.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900026 [PDF, 165 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce, sídlo Vývojová 228 Bratislava – Rusovce . Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 15.11.2019.
14.11.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900025 [PDF, 165 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce, sídlo Vývojová 228 Bratislava – Rusovce . Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 14.11.2019.
14.11.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900024 [PDF, 165 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce, sídlo Vývojová 228 Bratislava – Rusovce . Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 14.11.2019.
14.11.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900020 [PDF, 163 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom PASSO a.s. Záhradnícka 151 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 14.11.2019.
14.11.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900021 [PDF, 163 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom PASSO a.s. Záhradnícka 151 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 14.11.2019.
4.11.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900007 [PDF, 164 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Základná škola Dudova II, ul. Dudova 2 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 4.11.2019.
4.11.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900006 [PDF, 164 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Základná škola Dudova 2 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 4.11.2019.
23.10.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900018 [PDF, 110 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Matejom Siebertom, Semilonska 7 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 23.10.2019.
16.10.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900011 [DOC, 36 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Základná škola Holíčska 50 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 16.10.2019.
7.10.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900002 [PDF, 225 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcomNEPA Slovakia s.r.o., Technická 2 Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 7.10.2019.
7.10.2019Zmluva o nájme vysielača pre PCO číslo MAG/PCO/1900001 MAG [PDF, 248 kB]
Zmluva o nájme uzatvorená medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom Renault Retail Group SK s.r.o., Plynárenská 7/A Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vysielača pre PCO. Cena predmetu zmluvy je 10,-€ bez DPH za mesiac. Zverejnené dňa 7.10.2019.
23.7.2019Rámcová dohoda MsP/19/00028 o nákupe nepremokavých súprav pre príslušníkov MsP [PDF, 88 kB]
Rámcová dohoda č. MsP/19/00028 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom SABRINA MODELLE s.r.o. Pri Podlužianke 3 Levice. Predmetom zmluvy je nákup 200 ks nepremokavých súprav pre príslušníkov MsP. Cena predmetu dohody je 14.000,-€ s DPH.
Zverejnené dňa 23.7.2019.
7.6.2019Zmluva o rekonštrukcii šachty VŠ 1 na Landererovej ulici č. 248802611900 [PDF, 2,2 MB]
Zmluva o rekonštrukcii šachty VŠ 1 na Landererovej ulici č. 248802611900, ktorej predmetom je úprava existujúcej šachty horúcovodu SO 401 - horúcovod- úprava existujúcej šachty na časti pozemkov registra "C" parc. č 9134/121, 69 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 07. 06. 2019
Zverejnená dňa: 07. 06. 2019
5.6.2019Zmluva č. MAGTS1900037 o nákupe leteniek pre športovú reprezentáciu Bratislavy
Číslo zmluvy: Zmluva č. MAGTS1900037
Predmetom zmluvy je nákup leteniek pre športovú reprezentáciu Bratislavy
Suma: 11 688,00 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 04.06.2019
Dátum zverejnenia: 05.06.2019
Dátum účinnosti: 06.06.2019
Dátum platnosti: do 14.07.2019
4.6.2019Zmluva o nákupe elektronických darčekových kariet
Zmluva o nákupe elektronických darčekových kariet na ocenenie talentovanej mládeže pri stretnutí s primátorom (jún 2019) a najlepších športovcov Bratislavy za rok 2019 (december 2019)
Číslo zmluvy: Zmluva č. MAGTS1900039
Suma: 6 500,00 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 04.06.2019
Dátum zverejnenia: 04.06.2019
Dátum účinnosti: 05.06.2019
Dátum platnosti: do 31.12.2019
30.5.2019Zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb
Číslo zmluvy: MAGTS1900042
Predmet zmluvy: Služby a tovary pre zabezpečenie a potreby medzinárodného športového podujatia s názvom Turnaj 4 miest
Suma: 38 494,20 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 30.05.2019
Dátum zverejnenia: 30.05.2019
Dátum účinnosti: 31.05.2019
Dátum platnosti trvania zmluvy: 31.08.2019
30.5.2019Zmluva č. MAGTS 1900037 o nákupe leteniek pre športovú reprezentáciu Bratislavy
Predmet zmluvy: Nákup 24 kusov spiatočných leteniek Schwechat-Moskva_Ufa a späť na zabezpečenie účasti športovej delegácie Bratislavy športovcov do 15 rokov na 54. ročníku medzinárodných hier žiakov v Ufa (Rusko) v dňoch 09.-14.07.2019
Číslo zmluvy: MAGTS 1900037
Suma: 11 688,00 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 30.05.2019
Dátum zverejnenia: 30.05.2019
Dátum účinnosti: 31.05.2019
Dátum platnosti do: 14.07.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 113 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 29.12.2014
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.