Zmluvy o dielo

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 287 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 12  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
20.9.2019Vypracovanie projektovej dokumentácie výmeny rozvodov verejného osvetlenia
Číslo zmluvy: MAGTS1900104
Dátum uzatvorenia: 19.09.2019
Dátum zverejnenia: 20.09.2019
Dodávateľ: LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 35 796 332
Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
10.9.2019Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 152/0/1470/2016 [PDF, 110 kB]
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 152/0/1470/2016 a úprave súvisiacich práv a povinností, predmetom ktorej je dohoda zmluvných strán ukončiť zmluvu o dielo č. 152/0/1470/2016 v znení dodatku č. 1 zo dňa 18. 1. 2017 a dodatku č. 2 zo dňa 30.11.2017
Dátum uzatvorenia : 10.09.2019
Dátum zverejnenia : 10.09.2019
9.9.2019Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva – motív umeleckého diela Bratislavy
22.8.2019Zmluva o dielo č. MAGTS1900088
Číslo zmluvy: MAGTS1900088
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením a pre realizáciu zmeny stavby: „Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta-Dolnozemská cesta“
Objem finančných prostriedkov: 17 664,00 Eur (cena s DPH)
Dátum účinnosti zmluvy: 23.8.2019
Dátum skončenia platnosti zmluvy: 22.9.2019
19.8.2019Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva – Grafické vyhotovenie vizitiek a oficiálnych tlačovín primátora Hlavného mesta SR Bratislavy
Dátum zverejnenia: 19.8.2019
Dátum účinnosti: 20.8.2019
Autor: PEKNE & DOBRE, s. r. o.
Ulica, číslo: Lehockého 6
Mesto: 811 05 Bratislava
Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
18.6.2019Zmluva o dielo a Licenčná zmluva – Grafický návrh
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva – Grafický návrh pri príležitosti 100. rokov názvu mesta Bratislava
Dátum uzatvorenia: 17.6.2019
Dátum zverejnenia: 18.6.2019
Dátum účinnosti: 19.6.2019
Autor: MgA. Boris Meluš
Ulica, číslo: Podjavorinskej 5
Mesto: 811 03 Bratislava
Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
18.6.2019Zmluva o dielo a Licenčná zmluva – Grafický návrh
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva – Grafický návrh pri príležitosti 100. rokov názvu mesta Bratislava
Dátum uzatvorenia: 17.6.2019
Dátum zverejnenia: 18.6.2019
Dátum účinnosti: 19.6.2019
Autor: akad. mal. Miroslav Cipár
Ulica, číslo: Havlíčkova 28
Mesto: 811 04 Bratislava
Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
20.11.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1800010 k dielu „Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek: Rusovská cesta - Dolnozemská cesta“
Číslo zmluvy: MAGSP1800010
Gestor: Oddelenie stratégie a projektov
Druhá zmluvná strana: MBM-Group, a.s., Hviezdoslavovo nám. 2013, 029 01 Námestovo
Predmet zmluvy: zmena časového harmonogramu realizácie stavebných prác
Objem finančných prostriedkov: 0 Eur (cena s DPH)
Dátum skončenia platnosti zmluvy: 31.05.2019
Dátum účinnosti zmluvy: 21.11.2018
Číslo záznamu, pod ktorým predkladateľ zmluvy doručil zmluvu oddeleniu: MAGS OSAP 33104/2018, MAG 462148/2018
12.11.2018Zmluva o dielo č. MAGTS1800112
Predmetom zmluvy je Montáž a demontáž jedálenských pultov na Vianočné trhy, vrátane prekrytia fontány na Hlavnom námestí a súvisiace manipulačné služby počas montáže a demontáže jedálenských pultov okolo fontány na Hlavnom námestí a ostatné súvisiace manipulačné služby pre podujatie „Vianočné trhy“ na roky 2018 a 2020 pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy
Dátum uzatvorenia: 8.11.2018
Dátum zverejnenia: 12.11.2018
Dátum účinnosti: 13.11.2018
Zhotoviteľ: Branislav Paluch, Ochodnica 21, IČO: 44961472, 02335 Ochodnica, Slovenská republika
7.8.2018Zmluva o dielo č. MAGTS1800067
Číslo zmluvy: MAGTS1800067
Predmetom zmluvy je Demontáž Vianočných stánkov a súvisiace manipulačné služby počas demontáže vianočných stánkov a ostatné súvisiace
manipulačné služby pre podujatie „Vianočné trhy“ na roky 2018 a 2019 pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy
Dátum uzatvorenia: 3.8.2018
Dátum zverejnenia: 7.8.2018
Dátum účinnosti: 8.8.2018
Zhotoviteľ: R.Z.K. s.r.o., Kukučínova 2585, IČO: 36407305, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
7.8.2018Zmluva o dielo č. MAGTS1800066
Číslo zmluvy: MAGTS1800066
Predmetom zmluvy je Montáž Vianočných stánkov a súvisiace manipulačné služby počas montáže vianočných stánkov a ostatné súvisiace
manipulačné služby pre podujatie „Vianočné trhy“ na roky 2018 a 2019 pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy
Dátum uzatvorenia: 3.8.2018
Dátum zverejnenia: 7.8.2018
Dátum účinnosti: 8.8.2018
Zhotoviteľ: Branislav Paluch, Ochodnica 21, IČO: 44961472, 02335 Ochodnica, Slovenská republika
27.6.2018Zmluva o dielo [PDF, 96 kB]
Zmluva o dielo , ktorou sa zhotoviteľ firma Eurosense zaväzuje zhotoviť a dodať Hlavnému mestu SR Bratislava počítačovú identifikáciu reklamných zariadení.

Uzatvorená dňa: 27. 6. 2018
Zverejnená dňa: 27. 6. 2018
9.5.2018Zmluva o dielo č. OSV/014/2018
Titulok: Zmluva o dielo č. OSV/014/2018 uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe výsledku verejného obstarávania postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
Stručný popis:
Zmluva o dielo za účelom vyhotovenia diela – Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2019 – 2023 uzatvorená medzi hlavným mestom a firmou Erudio, s. r. o.
22.3.2018Zmluva o dielo č. 30179/18
Zmluva o dielo, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod parc. č. 631/54-631/57 v k. ú. Vrakuňa.
Podpísaná dňa: 22. 3. 2018
Zverejnená dňa: 22. 3. 2018
22.3.2018Zmluva o dielo č. 30178/18
Zmluva o dielo č. 30178/18, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. 3795, 3796, 3797/2, 3799/2, 3801/1, 3802 v k. ú. Petržalka.
Uzatvorená dňa: 22. 3. 2018
Zverejnená dňa: 22. 3. 2018
22.3.2018Zmluva o dielo č. 30177/18
Zmluva o dielo č. 30177/18, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. 465-470 v k. ú. Karlova Ves.
Podpísaná dňa: 22. 3. 2018
Zverejnená dňa: 22. 3. 2018
28.2.2018Zmluva o dielo č. 30176/18
Zmluva o dielo č. 30176/18, ktorej predmetom je vyhotovenie goemetrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod bytovým domom parc. č. 15558/1,3-12 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 28. 2. 2018
Zverejnená dňa: 28. 2. 2018
14.2.2018Zmluva o dielo č. 30175/18
Zmluva o dielo č. 30175/18, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. 1241/30,31,35, k. ú. Devín.
Uzatvorená dňa: 14. 2. 2018
Zverejnená dňa: 14. 2. 2018
31.1.2018Zmluva o dielo č. 30174/18
Zmluva o dielo č. 30174/18, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na zameranie oplotenia na rozdelenie pozemku parc. č. 15279/19 v k. ú. Nivy.
Uzatvorená dňa: 31. 1. 2018
Zverejnená dňa: 31. 1. 2018
31.1.2018Zmluva o dielo č. 30173/18
Zmluva o dielo č. 30173/18, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie časti pozemku parc. č. 9381/2 v k. ú. Nivy.
Uzatvorená dňa: 31. 1. 2018
Zverejnená dňa: 31. 1. 2018
31.1.2018Zmluva o dielo č. 30172/18
Zmluva o dielo č. 30172/18, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 2166 a 2178 v k. ú. Karlova Ves.
Uzatvorená dňa: 31. 1. 2018
Zverejnená dňa: 31. 1. 2018
31.1.2018Zmluva o dielo č. 30171/18
Zmluva o dielo č. 30171/18, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 2077 až 2091 v k. ú. Karlova Ves.
Uzatvorená dňa: 31. 1. 2018
Zverejnená dňa: 31. 1. 2018
15.12.2017Zmluva o dielo č. 30170/17
Zmluva o dielo č. 30170/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geodetickej dokumentácie zák. č. na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 17372/2 v k. ú. Rača.
Uzatvorená dňa: 15. 12. 2017
Zverejnená dňa: 15. 12. 2017
15.12.2017Zmluva o dielo č. 30169/17
Zmluva o dielo č. 30169/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geodetickej dokumentácie zák. č. na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 5404 a 5411 v k. ú. Petržalka.
Uzatvorená dňa: 15. 12. 2017
Zverejnená dňa: 15. 12. 2017
15.12.2017Zmluva o dielo č. 30167/17
Zmluva o dielo č. 30167/17, ktorej predmetom je vyhotovenie geodetickej dokumentácie zák. č. na majetkoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 5863, 6054 v k. ú. Petržalka.
Uzatvorená dňa: 15. 12. 2017
Zverejnená dňa: 15. 12. 2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 287 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.