Sociálne služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 264 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 11  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
24.7.2018Zmluva č. OSV/009/2018 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie neverejnému subjektu Depaul Slovensko, n. o. vo výške 12 000 eur v rozpočtovom roku 2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku za účelom poskytovania terénnej sociálnej služby krízovej intervencie neziskovou organizáciou Depaul Slovensko.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.07.2018
Dátum zverejnenia: 24.07.2018
Dátum účinnosti: 25.07.2018
Dátum platnosti zmluvy do: 31.12.2018
24.7.2018Zmluva č. OSV/008/2018 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby zariadenie opatrovateľskej služby neverejnému subjektu Depaul Slovensko, n. o. vo výške 22 246 eur v rozpočtovom roku 2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku za účelom poskytovania sociálnej služby zariadenie opatrovateľskej služby neziskovou organizáciou Depaul Slovensko.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.07.2018
Dátum zverejnenia: 24.07.2018
Dátum účinnosti: 25.07.2018
Dátum platnosti zmluvy do: 31.12.2018
24.7.2018Zmluva č. OSV/007/2018 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby stredisko osobnej hygieny neverejnému subjektu Depaul Slovensko, n. o. vo výške 5 300 eur v rozpočtovom roku 2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku za účelom poskytovania sociálnej služby stredisko osobnej hygieny neziskovou organizáciou Depaul Slovensko.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.07.2018
Dátum zverejnenia: 24.07.2018
Dátum účinnosti: 25.07.2018
Dátum platnosti zmluvy do: 31.12.2018
24.7.2018Zmluva č. OSV/004/2018 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby nízkoprahové denné centrum neverejnému subjektu Depaul Slovensko, n. o. vo výške 9 300 eur v rozpočtovom roku 2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku za účelom poskytovania sociálnej služby nízkoprahové denné centrum neziskovou spoločnosťou Depaul Slovensko.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.07.2018
Dátum zverejnenia: 24.07.2018
Dátum účinnosti: 25.07.2018
Dátum platnosti zmluvy do: 31.12.2018
28.5.2018Zmluva o č. OSV/005/2018 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
Titulok: Zmluva o č. OSV/005/2018 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby stredisko osobnej hygieny neverejnému subjektu Domov sv. Jána z Boha, n. o. vo výške 18 200 eur na rozpočtový rok 2018.
Stručný popis:
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku za účelom poskytovania sociálnej služby strediska osobnej hygieny neziskovou spoločnosťou Domov sv. Jána z Boha.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.05.2018
Dátum účinnosti: 29. 05. 2018.
Dátum platnosti zmluvy do: 31.12.2018.
Dátum zverejnenia: 28.05.2018
28.5.2018Zmluva o č. OSV/006/2018 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
Titulok: Zmluva o č. OSV/006/2018 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby nízkoprahové denné centrum neverejnému subjektu Domov sv. Jána z Boha, n. o. vo výške 54 100 eur na rozpočtový rok 2018.
Stručný popis:
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku za účelom poskytovania sociálnej služby nízkoprahové denné centrum neziskovou spoločnosťou Domov sv. Jána z Boha.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.05.2018
Dátum účinnosti: 29. 05. 2018.
Dátum platnosti zmluvy do: 31.12.2018.
Dátum zverejnenia: 28.05.2018
17.4.2018Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 871/2018-M_ORF na rok 2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2018.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.02.2018.
Dátum zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv úradu vlády SR: 22.02.2018.
Dátum účinnosti: 23.02.2018.
Dátum platnosti zmluvy do: 31.03.2019.
Dátum zverejnenia: 17.04.2018
17.4.2018Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 870/2018-M_ORF na rok 2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2018.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.02.2018.
Dátum zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv úradu vlády SR: 22.02.2018.
Dátum účinnosti: 23.02.2018.
Dátum platnosti zmluvy do: 31.03.2019.
Dátum zverejnenia: 17.04.2018
2.3.2018Zmluvy o výpožičke
Dátum zverejnenia: 2.3.2018
Zodpovedný: JUDr: Ovsaník vedúci oddelenia
21.12.2017Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky č. UV SR-948/2017
Zmluva č. UV SR-948/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR vo výške 5000 eur na bežné výdavky s účelovým určením pre Domov pri kríži, Pri kríži 26, 841 02 Bratislava na nákup potrieb pre zariadenie + organizácie kultúrnych podujatí.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 14.12.2017.
Dátum zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv úradu vlády SR: 14.12.2017.
Dátum účinnosti: 15.12.2017.
Dátum platnosti zmluvy do: neuvedený.
Dátum zverejnenia: 21.12.2017 (na web stránke hlavného mesta)
15.12.2017Zmluva o poskytnutí dotácie č. OSV/030/2017 na rok 2017
Stručný popis:
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt Q-centrum: poradenské a komunitné centrum pre LGBT ľudí vo výške 10 000 eur na rozpočtový rok 2017.
8.11.2017Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/027/2017 na rok 2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/027/2017 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zabezpečenia poskytovania terénnej sociálnej služby krízovej intervencie neverejným poskytovateľom podľa § 71 ods. 3 písm. h) a § 75 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2017
3.11.2017Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 6653/2017-M_ORF na rok 2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2017
Dátum uzatvorenia dodatku č.2: 24.10.2017. Dátum zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv úradu vlády SR: 25.10.2017. Dátum účinnosti: 26.10.2017. Dátum platnosti zmluvy do: 31.03.2018.
Dátum zverejnenia: 3.10.2017 (na web stránke hlavného mesta)
Zodpovedná osoba: Mgr. Marcela Gbelecová
31.10.2017Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/003/2017 na rok 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/003/2017 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby nízkoprahového denného centra poskytovanej neverejným poskytovateľom podľa § 75 ods. 1 písm. a) a § 80 písm. e) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2017
27.10.2017Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7072/2017-M_ORF
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7072/2017-M_ORF k žiadosti č. 67/2017 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Dotácia z MPSVR SR vo výške 15.000 eur na podporu rozvoja sociálnych služieb v Petržalskom domove seniorov.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2017. Dátum zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv úradu vlády SR: 23.10.2017. Dátum účinnosti: 24.10.2017. Dátum platnosti zmluvy do: 31.01.2018.
13.10.2017Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/026/2017 na rok 2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na spolufinancovanie zabezpečenia poskytovania nízkoprahového denného centra pre subjekt Depaul Slovensko, n. o. vo výške 1 000 eur.
Dátum uzatvorenia: 12.10.2017
Dátum zverejnenia: 13.10.2017
Zhotoviteľ: Mgr. Veronika Krivačková, oddelenie sociálnych vecí
Dátum účinnosti: 14.10.2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie sociálnych vecí
Zodpovedná osoba: Mgr. Vlasta Miškaninová - vedúca oddelenia
11.10.2017Zmluva č. OSV/029/2017 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Popis : Zmluva o poskytnutí finančného príspevku bola uzatvorená podľa § 75 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Dátum zverejnenia : 12.10.2017
Zodpovedný : Mgr. Vlasta Miškaninová
11.10.2017Zmluva č. OSV/025/2017 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Popis : Zmluva o poskytnutí finančného príspevku bola uzatvorená podľa § 75 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Dátum zverejnenia : 11.10.2017
Zodpovedný : Mgr. Vlasta Miškaninová
9.10.2017Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/028/2017 na rok 2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/028/2017 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zabezpečenia poskytovania terénnej sociálnej služby krízovej intervencie neverejným poskytovateľom podľa § 71 ods. 3 písm. h) a § 75 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2017.
6.9.2017Zmluva o výpožičke č. OSV/024/2017
Zmluva o výpožičke lekárskeho prístroja zn. Reflotron na meranie cholesterolu za účelom prevencie ochorení obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy.
4.9.2017Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA č. 52/2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA č. 52/2017 na podporu realizácie individuálneho plánu rozvoja (IPRO) vo výške 570 eur.
24.8.2017Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/002/2017na rok 2017
Stručný popis:
Dodatok č. 1 k Zmluve č. OSV/002/2017 obsahujúci dofinancovanie prevádzky sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre ľudí bez domova pre subjekt OZ Vagus vo výške 18 000 eur.
Dátum uzatvorenia: 23.08.2017
Dátum zverejnenia: 23.08.2017
Zhotoviteľ: Mgr. Veronika Krivačková, oddelenie sociálnych vecí
Dátum účinnosti: 24.08.2017
14.7.2017Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/010/2017 na rok 2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na spolufinancovanie zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v nocľahárni, t. j. zariadenia sociálnych služieb pre ľudí bez domova" pre subjekt Depaul Slovensko, n. o. vo výške 15 000 eur.
Dátum uzatvorenia: 13.07.2017
Dátum zverejnenia: 13.07.2017
14.7.2017Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/010/2017 na rok 2017
12.7.2017Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 6653/2017-M_ORF na rok 2017
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2017.
Dátum uzatvorenia dodatku č.1: 13.06.2017.
Dátum zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv úradu vlády SR: 27.06.2017.
Dátum účinnosti: 28.06.2017.
Dátum platnosti zmluvy do: 31.03.2018.
Dátum zverejnenia: 12.07.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 264 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 11  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 25.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Sociálne služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.