Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 637 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 26  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
17.1.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0614 17 00
Nájomca: Erich Junger
Dátum uzatvorenia Dohody: 16.01.2020
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
17.1.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0218 19 00
Nájomca: Ing. Michal Majtán, PhD.
Dátum uzatvorenia dohody: 16.01.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
7.1.2020Dohoda č. MAGBO1900059 o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty
Dohoda č. MAGBO1900059 o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty I. triedy I/2 – Hodonínska ulica pre účely stavby: „ Obytná zóna rodinných domov – Podkerepušky, príprava územia – vonkajšie inžinierske siete stavebný objekt : Obj. SO 201 Dopravné napojenie územia Podkerepušky, Obj. SO 201.1 Zastávka MHD ( smer Záhorská Bystrica ), Obj. SO 201.2 Zastávka MHD ( smer Lamač ) uzavretá podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Alcech, spol. s.r.o. so sídlom Sasinkova 5, Bratislava 811 08 a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava.

Dátum uzatvorenia: 3.1.2020
Dátum zverejnenia: 7.1.2020
17.12.2019Rámcová dohoda na poskytnutie audítorských služieb
Číslo: MAGTS1900134
Dátum uzatvorenia: 16.12.2019
Typ: Služby
Predmet: Audítorské služby
17.12.2019Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci pri projekte Dočasná terasa (Parčík) na Komenského námestí v Bratislave
ukončenie spolupráce
Dátum zverejnenia: 18.12.2019
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
Slovenské národné divadlo
Pribinova 17, 819 01 Bratislava
IČO: 00 164 763
17.12.2019Dohoda o ukončení zmluvy č. 248603401000
Dohoda o ukončení zmluvy č. 248603401000 o odbere tepla, pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte Bazová 6-8
Dátum uzatvorenia: 13.12.2019
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
17.12.2019Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená dňa 16.12.2019
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
17.12.2019Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní
MAGBO1900067
Dátum uzatvorenia: 16.12.2019
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
16.12.2019Dohoda o refundácii paušálnych náhrad č. MŽP SR – 173/2019/7.7
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dátum uzatvorenia: 26.11.2019
Dátum zverejnenia: 4.12.2019
Dátum účinnosti: 5.12.2019
27.11.2019Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená dňa 25.11.2019
Dátum zverejnenia: 27.11.2019
27.11.2019DefaTwister, s. r. o.
15.11.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0362 19 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0362 19 00
Nájomca: Richard Frimmel
Dátum uzatvorenia dohody: 14.11.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.11.2019
12.11.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 1061 07 00 v znení jej dodatku č. 1
Nájomca: Kornel Gajdár
Dátum uzatvorenia dohody 08.11.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 12.11.2019
12.11.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0460 15 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0460 15 00
Nájomca: Peter Daňo
Dátum uzatvorenia dohody: 11.11.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.11.2019
11.11.2019Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb
MAGTS1900147
Poskytovanie právnych služieb v oblasti bežnej nesporovej agendy
Dátum platnosti: 1 rok/do vyčerpania maximálnej zmluvnej ceny
Dátum uzatvorenia: 07.11.2019
Dátum zverejnenia: 11.11.2019
4.11.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0497 19 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0497 19 00 Nájomca: Ľubica Pajtinková
Dátum uzatvorenia dohody: 31.10.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.11.2019
4.11.2019Dohoda o spoločnom verejnom obstarávaní
MAGBO1900043
Dátum uzatvorenia: 29.10.2019
Dátum platnosti: Do ukončenia procesu verejného obstarávania
11.10.2019Rámcová dohoda MAGTS1900105
Dátum uzatvorenia: 13.09.2019
Dátum zverejnenia: 11.10.2019
Dátum účinnosti: 14.10.2019
10.10.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0075 19 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0075 19 00 Nájomca: Jaroslav Meheš
Dátum uzatvorenia dohody: 09.10.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10.10.2019
8.10.2019Dodatok č. 3 k rámcovej dohode č. MAGSP1700013 /Z18-013-0025 zo dňa 1.6.2017
na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
4.10.2019Dohoda o spoločnom verejnom obstarávaní
Číslo: MAGBO1900041
Typ: Služby
Predmet: Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri spoločnom verejnom obstarávaní
Cena: Bezodplatná
Dátum uzatvorenia: 03.10.2019
Zmluvná strana: Metropolitný inštitút Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 52324940
Dátum platnosti: Do ukončenia procesu verejného obstarávania
1.10.2019Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov
Dohoda bola uzatvorená dňa 26.09.2019 medzi Hlavným mestom a MIB.
Predmetom dohody sú podmienky dočasného pridelenia zamestnancov hlavného mesta MIB.
19.9.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0108 17 00
Nájomca: Mgr. Jana Šišolák
Dátum uzatvorenia dohody: 19.09.2019
Dátum zverejnenia: 19.09.2019
Účinnosť zmluvy: 20.09.2019
19.9.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0121 18 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0121 18 00
Nájomca: Ján Porubský a Emília Porubská
Dátum uzatvorenia dohody: 19.09.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené: 19.09.2019
18.9.2019Dohoda o urovnaní uzatvorená dňa 17.09.2019
Na základe dohody o urovnaní uhradí hlavné mesto náhradu škody spolu vo výške 2 230,68 EUR (z toho účastníkovi II – Ing. Ľ. Pieružkovi sumu 415,05 EUR a účastníkovi III – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group sumu 1815,63 EUR)
Dátum zverejnenia: 18.09.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 637 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 26  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.