Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 688 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 28  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
25.5.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0317 13 00
Nájomca: Tatjana Miljanovičová
Dátum uzatvorenia dohody 25.05.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.5.2020Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní na realizovanie verejného obstarávania na nákup stravných jednotiek prostredníctvom elektronických stravovacích kariet.

Čislo: MAGBO1900043
Predmet: Spoločné verejné obstarávanie
Zmluvné strany:
Metropolitný inštitút Bratislavy
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Dátum uzatvorenia: 06.05.2020
Dátum zverejnenia: 21.05.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.5.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0588 13 00 v znení jej dodatku č. 1
Nájomca: Gabriela Rothová

Dátum uzatvorenia dohody 18.05.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.5.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0573 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0573 16 00
Nájomca: Ľudovít Šteinhűbel
Dátum uzatvorenia dohody: 18.05.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.05.2020
13.5.2020Dohoda o urovnaní - Martinek
Dohoda o urovnaní - Martinek

Dátum uzatvorenia: 11.05.2020
Dátum zverejnenia: 13.05.2020
6.5.2020Dohoda o urovnaní - Kirschnerová
Dohoda o urovnaní zo dňa 04.05.2020
Dátum zverejnenia: 06.05.2020
6.5.2020Dohoda o urovnaní - Achberger
Dohoda o urovnaní zo dňa 04.05.2020
Dátum zverejnenia: 06.05.2020
5.5.2020Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Čislo: MAGBO2000016
Typ: Služby
Predmet: Spoločné verejné obstarávanie
Cena: bezodplatná
Zmluvná strana:
Metropolitný inštitút Bratislavy,
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Spoločnosť pre rozvoj bývania, n.o.,
Záporožská 5, 852 92 Bratislava

Dátum uzatvorenia: 05.05.2020
Dátum platnosti: do ukončenia verejného obstarávania
5.5.2020Zmluva č. OSV/038/2020
Memorandum o spolupráci za účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 uzavreté medzi združením Slovenský skauting a Hlavným mestom SR Bratislavou v roku 2020 bez finančného plnenia.

Dátum uzatvorenia: 04.05.2020
Dátum zverejnenia: 05.05.2020
Dátum účinnosti: 05.05.2020
Dátum platnosti do: 05.05.2021
30.4.2020Dohoda o ukončení dohody o spoločnom verejnom obstarávaní
Ukončenie Dohody o spoločnom verejnom obstarávaní.

Dátum uzatvorenia: 30.04.2020
28.4.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0886 19 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0886 19 00
Nájomca: Jana Cocherová
Dátum uzatvorenia dohody: 24.04.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 28.04.2020
27.4.2020Dohoda o urovnaní - Holomek
Dohoda o urovnaní zo dňa 24.04.2020
Dátum zverejnenia: 27.04.2020
7.4.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0009 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0009 16 00
Nájomca: Mária Lettrichová
Dátum uzatvorenia dohody: 02.04.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 07.04.2020
27.3.2020Dohoda o urovnaní - Janeček
Stručný popis: Dohoda o urovnaní dňa 23.03.2020

Dátum zverejnenia: 27.03.2020
13.3.2020Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0204 13 00
Nájomca: ECOLIO s.r.o., Ľ. Fullu 3, Bratislava

Dátum uzatvorenia dohody: 11.03.2020
Účinnosť dohody: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
Zverejnená dňa: 13.3.2020
12.3.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme nehnuteľností č. 07 83 0449 05 00
Nájomca: Mestská časť Bratislava – Rača

Dátum uzatvorenia dohody 11.03.2020
Dátum zverejnenia: 12.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
3.3.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0468 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0468 16 00
Nájomca: Peter Čechovič
Dátum uzatvorenia dohody: 03.03.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 03.03.2020
27.2.2020Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní zo dňa 26.02.2020

Dátum zverejnenia: 27.02.2020
14.2.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0096 11 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0096 11 00
Nájomca: Milan Lackovič
Dátum uzatvorenia dohody: 13.02.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 14.02.2020
13.2.2020Dohoda o pristúpení k záväzku a dohoda o plnení dlhu v splátkach
Stručný popis: Dohoda o pristúpení k záväzku uzatvorená dňa 06.02.2020
Dátum zverejnenia: 13.02.2020
11.2.2020Dohoda č. MAGBO1900071 o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II/505
Dohoda č. MAGBO1900071 o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II/505 pre účely stavby: ,,Úprava cesty II/505. okružné križovatky OK1 a OK2 -časť D“ uzavretá podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Bory, a.s., so sídlom Digital park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava.

Dátum uzatvorenia: 10.02.2020
Dátum zverejnenia:11.2.2020
6.2.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0657 19 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0657 19 00
Nájomca: Vladimír Obuch a Jozef Obuch
Dátum uzatvorenia dohody: 06.02.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 06.02.2020
6.2.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o dlhodobom nájme pozemkov č. 08 83 0636 14 00
Nájomca: Juraj Vladár

Dátum uzatvorenia dohody 06.02.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
6.2.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0451 16 00
Nájomca: MUDr. Zdenka Štefániková

Dátum uzatvorenia dohody 06.02.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
6.2.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Nájomnou zmluvou č. 396/2003 v znení jej dodatku č. 1
Nájomca: Janka Sobotová

Dátum uzatvorenia dohody 06.02.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia

Zobrazených je 25 z celkového počtu 688 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 28  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.