Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 706 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 -28- 29  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
12.5.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 48 kB]
Na základe dohody o uznaní záväzku budú dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 5.704,00 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 250,00 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 11.05.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 12.05.2011
11.5.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 69 kB]
Na základe dohody o uznaní záväzku bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 953,48 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,00 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 10.05.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 11.05.2011
10.5.2011Dohoda o ukončení nájmu nájomného vzťahu č. 08-83-1021-06-00 [PDF, 1,3 MB]
Dohoda o ukončení nájmu nájomného vzťahu č. 08-83-1021-06-00
Nájomca: RIASTAV spol. s r.o., 023 02 Krásno nad Kysucou/ Dátum uzatvorenia zmluvy 06.05.2011.
Zverejnené dňa 10.05.2011
10.5.2011Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 404 783 09 [PDF, 245 kB]
Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 404 783 09, ktorej predmetom bol predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5478/34 v podiele 1625/253826 prislúchajúceho k priestoru č. 2-127 a parc. č. 5478/34 v podiele 1625/253826 prislúchajúceho k priestoru č.2-245
Dátum zverejnenia: 10.5.2011
10.5.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme bytu [PDF, 26 kB]
Nájomca: Alžbeta Kyselicová, 821 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 04.05.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 10.05.2011
6.5.2011Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 404 753 09 [PDF, 256 kB]
Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 404 753 09, ktorej predmetom bol predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5478/34 v podiele 1624/253826 prislúchajúceho k priestoru č. 2-023
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 404 848 09 [PDF, 247 kB]
Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 404 848 09, ktorej predmetom bol predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5478/34 v podiele 1625/253826 prislúchajúceho k priestoru č. 2-244
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 404 743 09 [PDF, 259 kB]
Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 404 743 09, ktorej predmetom bol predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5478/34 v podiele 3160/253826 prislúchajúceho k priestoru č. 1-1
Zverejnené dňa: 06.05.2011
5.5.2011Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 0883063430800 [PDF, 36 kB]
Nájomca : BSS, spol. s.r.o., Rebarborova 47, 821 07 Bratislava /Dátum uzatvorenia dohody 05.05.2011/
Zverejnené dňa 05.05.2011
5.5.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku [PDF, 29 kB]
Číslo zmluvy: 088305550600 nájomca: Jozef Rybár, Brezova 16, Čierna Voda pri Bratislave dátum uzatvorenia zmluvy : 03.05.2011 účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia.
Zverejnené dňa 05.05.2011
4.5.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení v splátkach [PDF, 52 kB]
Na základe tejto dohody budú dlžníci splácať svoj nedoplatok v mesačných splátkach vo výške 150,00 Eur. Dohoda bola podpísaná dňa 04. 05. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa 04.05.2011
4.5.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve č. 078300200600 [PDF, 25 kB]
Nájomca: Ľuboš Šmidák, 821 08 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 04.05.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 04.05.2011
4.5.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0626 06 00 [PDF, 35 kB]
Nájomca : Zdenko Gavlas a Zuzana Gavlasová. Dátum uzatvorenia dohody : 03.05.2011
Zverejnené dňa : 04.05.2011
27.4.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 25 kB]
Nájomca: Lucia Adamcová, 821 07 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu bytu 27.4.2011/Účinnosť dohody o ukončení nájmu bytu: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.04.2011
19.4.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 26 kB]
Nájomca: Nadežda Gombáriková, 831 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu bytu 19.4.2011/Účinnosť dohody o ukončení nájmu bytu: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.04.2011
15.4.2011Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 088301851000 [PDF, 35 kB]
Nájomca: Property Investment, a.s., Kopčianska 65, 851 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia dohody: 14.4.2011 / Dátum účinnosti dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 15.04.2011
11.4.2011Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 088805541000 [PDF, 313 kB]
Dohodou o skončení nájmu nehnuteľností zo dňa 11.04.2011 sa zmluvné strany dohodli skončiť nájomný vzťah založený zmluvou o nájme nehnuteľností č. 088805541000, zo dňa 13.09.2010.
Zverejnené dňa: 11.04.2011
6.4.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 26 kB]
Nájomca: Petra Nevrlová, 831 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu bytu 6.4.2011/ Účinnosť dohody o ukončení nájmu bytu: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 06.04.2011
4.4.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 26 kB]
Nájomca: Bc. Jana Malovcová, 831 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu bytu 4.4.2011/ Účinnosť dohody o ukončení nájmu bytu: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.04.2011
4.4.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 26 kB]
Nájomca: PhDr. Peter Chorváth, Zlatica Chorváthová, PhDr. Ľubica Chorváthová, 811 06 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu bytu 4.4.2011/ Účinnosť dohody o ukončení nájmu bytu: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.04.2011
6.4.2011Dohoda o ukončeni nájmu číslo zmluvy 08-83-0596-08-00 [PDF, 37 kB]
Nájomca: 1. Brečtanová, s.r.o.,Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava /Dátum uzatvorenia dohody 05.04.2011/ Dátum účinnosti dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.04.2011
30.3.2011Dohoda o ukončení nájmu [PDF, 25 kB]
Nájomca: Aliosmanovová Hana, Aliosmanov Sinan /Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu 29. 03.2011/ Účinnosť dohody:dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 30.03.2011
30.3.2011Dohoda o ukončení nájmu [PDF, 25 kB]
Nájomca: Markusová Monika, Markus Rudolf /Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu 23.02.2011/ Účinnosť dohody:dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.03.2011
22.3.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve č. 2230880000 [PDF, 25 kB]
Nájomca: Merkury, spol. s r.o./ Dátum uzatvorenia dohody 14.03.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.3.2011
23.3.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme č. 08-83-0237-09-00 [PDF, 28 kB]
Nájomca: M-Invest Slovakia Mierova, s.r.o. Záhrdnícka 60, 821 08 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 23.03.2011
Zverejnené dňa: 23.3.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 706 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 -28- 29  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.