Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 507 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 21  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
2.5.2019Dohoda o spolupráci s Univerzitou Komenského
Číslo zmluvy: MAG 330322/2019
Predmet zmluvy: Rámcová dohoda o spolupráci pri všestrannom rozvoji mesta, v oblasti vedy, výskumu, a vzdelanosti, zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mesta a jeho zdrojov, zvýšení kvality života jeho obyvateľov a dosahovaní plného potenciálu Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky
Dátum uzatvorenia: 30.04.2019
Dátum zverejnenia: 02.05.2019
Dátum účinnosti: 03.05.2019
2.5.2019Dohoda o spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou
Číslo zmluvy: MAG330321/2019
Predmet zmluvy: Rámcová dohoda o spolupráci pri všestrannom rozvoji mesta, v oblasti vedy, výskumu, a vzdelanosti, zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mesta a jeho zdrojov, zvýšení kvality života jeho obyvateľov a dosahovaní plného potenciálu Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky.
Dátum uzatvorenia: 30.04.2019
Dátum zverejnenia: 02.05.2019
Dátum účinnosti: 03.05.2019
2.5.2019Dohoda o spolupráci so Slovenskou akadémiou vied
Číslo zmluvy: MAG330320/2019
Predmet zmluvy: Rámcová dohoda o spolupráci pri všestrannom rozvoji mesta, v oblasti vedy, výskumu, a vzdelanosti, zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mesta a jeho zdrojov, zvýšení kvality života jeho obyvateľov a dosahovaní plného potenciálu Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky
Dátum uzatvorenia: 30.04.2019
Dátum zverejnenia: 02.05.2019
Dátum účinnosti: 03.05.2019
2.5.2019Dohoda o spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave
Číslo zmluvy: MAG330319/2019
Predmet zmluvy: Rámcová dohoda o spolupráci pri všestrannom rozvoji mesta, v oblasti vedy, výskumu, a vzdelanosti, zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mesta a jeho zdrojov, zvýšení kvality života jeho obyvateľov a dosahovaní plného potenciálu Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky.
Dátum uzatvorenia: 30.04.2019
Dátum zverejnenia: 02.05.2019
Dátum účinnosti: 03.05.2019
16.4.2019Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov
Zmluva uzatvorená v súlade s čl. 28 nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a § 34 zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dátum zverejnenia: 16.4.2019
16.4.2019Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov
Zmluva uzatvorená v súlade s čl. 28 nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a § 34 zákonom č. 18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dátum zverejnenia: 16.4.2019
15.4.2019Zmluva o spolupráci a propagácií s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu
Číslo zmluvy: MAGBO00011
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci a propagácií s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu
Typ: Zmluvy o spolupráci
Predmet zmluvy: Zmluva o vzájomnej spolupráci a propagácií pri organizovaní podujatia Bratislavské mestské dni 2019
Dátum uzatvorenia: 12.4.2019
Dátum zverejnenia: 15.4.2019
Organizácia: Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Ulica, číslo: Primaciálne námestie 1
Mesto: 814 99 Bratislava
IČO: 422 259 088
Dátum účinnosti: 16.4.2019
Dátum ukončenia: 29.4.2019
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
5.4.2019Zmluva o spolupráci s VIVA EVENTS, s. r. o.
Číslo zmluvy: MAGBO00009
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri organizovaní podujatia IXPO 2019
Dátum uzatvorenia: 5.4.2019
Dátum zverejnenia: 5.4.2019
Dátum účinnosti: 6.4.2019
4.4.2019Zmluva o spolupráci
Číslo zmluvy: MAGBO1900010
Predmet zmluvy: Predmetom Zmluvy o spolupráci je úprava vzájomných práv a povinností, princípov spolupráce a zodpovednosti zmluvných strán pri prevádzkovaní portálu Odkazprestarostu v meste Bratislava a úprava autorských práv k tomuto portálu.
Zmluvná strana: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť O.Z.
Cena za dielo: 0 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 08.04.2019
Dátum zverejnenia: 08.04.2019
Dátum účinnosti: 09.04.2019
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
20.3.2019Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Číslo zmluvy: MAGBO1800024
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene vo vlastníctve hlavného mesta
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 15.3.2019
Dátum zverejnenia: 21.3.2019
Dátum účinnosti: 22.3.2019
Dátum platnosti do: 22.3.2022
20.2.2019Zmluva o dodaní diela a zmluva o budúcej zmluve č. MAGBO1900002
Číslo zmluvy: MAGBO1900002
Predmet zmluvy: dodanie Časti 1 Diela - štúdie uskutočniteľnosti a záväzok v prípade odsúhlasenia prvej fázy projektu Ministerstvom hospodárstva SR uzavrieť s hl. mestom zmluvu o dodaní Časti 2 diela.
Zmluvná strana: Market Locator SK s.r.o.
Cena za dielo: 0 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 19.02.2019
Dátum zverejnenia: 20.02.2019
Dátum účinnosti: 21.02.2019
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
19.2.2019Zmluva o spolupráci medzi YIT Slovakia a.s. a Hlavným mestom SR Bratislavy
Číslo: MAGBO1900006
Zmluva o spolupráci medzi YIT Slovakia a.s. a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy , týkajúca sa stavby „ Bergamon – Polyfunkčný areál -Mlynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava“ stavebné objekty SO 01/A – Zástavky, SO 01/B – Obratisko, SO 02 - Prípojka NN a SO 03 - Situácia VO
Dátum uzatvorenia: 07.02.2019
Dátum zverejnenia: 19.02.2019
15.2.2019Zmluva o spolupráci pri realizácií časti stavby „Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz – rekonštrukcia, II. etapa“
Číslo zmluvy: MAGBO 1900005
Predmet zmluvy: úprava práv a povinnosti Zmluvných strán súvisiacich so zabezpečovaním stavebného povolenia pre realizáciu Stavby D4R7
Dátum uzatvorenia: 12.2.2019
Dátum zverejnenia: 15.2.2019
Zmluvné strany: D4R7 Construction s.r.o.
Ulica, číslo: Odborárska č. 21, Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Mesto: 831 02 Bratislava
IČO: 50 245 350
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
29.1.2019Dodatok č. N20160817001D02 k zmluve o spolupráci
Číslo zmluvy: nefp - 000014
Predmet zmluvy: Zmena článku zmluvy, odsek 1.1. bod 1.1.2.
Zmluvná strana: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dátum uzatvorenia: 22.1.2019
Dátum zverejnenia: 29.1.2019
Dátum účinnosti: 30.1.2019
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
21.1.2019Dohoda o spoločnom postupe medzi Hlavným mesto SR Bratislava a spoločnosťou Eurovea 2, a.s.
Dohoda o spoločnom postupe medzi Hlavným mesto SR Bratislava a spoločnosťou Eurovea 2, a.s.
Dátum uzavretia: 4.12.2018
Dátum zverejnenia: 21.1.2019
Dátum účinnosti: 22.1.2019
7.12.2018Zmluva o spolupráci pri organizácií Bratislavského majálesu
Číslo zmluvy: MAGBO1800058
Dohoda zmluvných strán o vzájomnej spolupráci pri organizácií podujatia
Dátum uzatvorenia: 6.12.2018
Dátum zverejnenia: 7.12.2018
Dátum účinnosti: 8.12.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
7.12.2018Zmluva o spolupráci
Účelom spolupráce je participácia spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a. s. ako partnera na podujatí Vianočné trhy na Hlavnom a Františkánskom námestí, ktoré sa uskutoční v dňoch 23.11. – 22.12.2018.
Dodávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu a. s.
Dátum uzavretia: 6.12.2018
Dátum zverejnenia: 7.12.2018
Dátum účinnosti: 8.12.2018
Cena: 1 € s DPH
6.12.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 246508321400
Dodatok uzatvorený dňa 06.12.2018 za účelom predĺženia lehôt na splnenie záväzkov zo Zmluvy o spolupráci
Dátum zverejnenia: 06.12.2018
29.11.2018Odovzdávací a preberací protokol k zmluve o spolupráci č. MAGBO1800013
Predmet zmluvy: Predmetom odovzdania sú sadové úpravy realizované vo verejnej zeleni – v lokalite vnútroblok Šustekova.
Dátum uzatvorenia: 27.11.2018
Dátum zverejnenia: 30.11.2018
Dátum účinnosti: 1.12.2018
20.11.2018Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov
Predmetom zmluvy je dohoda o rozsahu a podmienkach spracúvania osobných údajov na účely zabezpečenia realizácie zberu drobných stavebných odpadov na zbernom dvore podľa Zmluvy A-01/2017 o výkone zberu a prepravy vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 26.6.2017 uzatvorenú medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dátum uzatvorenia: 16.11.2018
Dátum zverejnenia: 20.11.2018
16.11.2018Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci pri realizácii stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské nivy“ v katastrálnom území Staré Mesto
Predmetom tohto Dodatku je nahradenie Článku II. ods. 5 Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci pri realizácii stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské nivy“ v katastrálnom území Staré Mesto novým, ktorý rieši podmienky zabezpečenia obchádzkových trás liniek mestskej hromadnej dopravy Hlavného mesta SR Bratislava, resp. náhradnej autobusovej dopravy v roku 2018 a 2019 dotknutých realizáciou Stavby, ktoré majú byť predmetom osobitnej dohody medzi Twin City Infrastructure s.r.o. a Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť.
Zmluvná strana: Twin City Infrastructure s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.11.2018
Dátum zverejnenia: 16.11.2018
16.11.2018Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci pri realizácii stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské nivy“
Predmetom tohto Dodatku je vypustenie stavebného objektu SO.IS.403.4 Verejná kanalizácia Mlynské nivy a doplnenie SO.IS.105.1 Šagátova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice I. tak, ako je to špecifikované v Čl. II tohto Dodatku.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.11.2018
Dátum zverejnenia: 16.11.2018
16.11.2018Zmluva o spolupráci pri organizácií Osláv príchodu nového roku v centre Bratislavy
Číslo zmluvy: MAGBO1800054
Predmet zmluvy: Dohoda zmluvných strán o vzájomnej spolupráci pri organizácií podujatia
Dátum uzatvorenia: 15.11.2018
Dátum zverejnenia: 16.11.2018
Dátum účinnosti: 17.11.2018
Dodávateľ: Hlava 98, občianske združenie
Ulica, číslo: Lermontovova 8
Mesto: 811 05 Bratislava
IČO: 31793177
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
6.11.2018Zmluva o spolupráci č. 78/2018
Číslo: MAGBO1800055
Zmluva o spolupráci č. 78/2018 medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Mestskou časťou Bratislava – Staré mesto o bezodplatnom ponechaní technických zariadení v a na nehnuteľnosti v správe Starého mesta (pre potreby projektu verejnej WiFi siete k uzatvorenej zmluve o poskytovaní verejných služieb medzi O2 Business Services, a.s. a Hlavným mestom SR Bratislavou
Dátum uzatvorenia: 06.11.2018
Dátum zverejnenia: 06.11.2018
Dátum účinnosti: 07.11.2018
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava – Staré mesto
Ulica, číslo: Vajanského nábrežie 3
Mesto: 814 21 Bratislava 1
IČO: 00603147
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
29.10.2018Zmluva o spolupráci zo dňa 22.10.2018 “ Film park Jarovce“
Realizácia stavby: „ Film park Jarovce“.
Uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri realizácii stavby “ Film park Jarovce“
Dátum uzatvorenia: 22.10.2018
Dátum zverejnenia: 29.10.2018
Dátum účinnosti: 30.10.2018
Poskytovateľ: SOLID ENTERPRISE GROUP s.r.o.
Sídlo: Dunajská 58, 811 08 Bratislava
IČO: 50 095 137
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava

Zobrazených je 25 z celkového počtu 507 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.