Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 505 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 21  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
28.3.2022Zmluva o spolupráci č. 24 88 0125 22 00 nadväzujúca na Zmluvu o spolupráci pri realizácii „REVITALIZACIA KOMENSKÉHO NÁMESTIA V BRATISLAVE“ zo dňa 17.04.2020
Zmluva o spolupráci medzi Slovenským národným divadlom a hlavným mestom SR Bratislavou vo veci revitalizácie Komenského námestia v k. ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 28.03.2022
Dátum účinnosti: 29.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.3.2022ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Č. 24 88 0213 22 00
Zmluva o spolupráci č. 24 88 0213 22 00, predmet: zmluva o spolupráci s Bus Station Services s. r. o., na základe ktorej bude hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave bezodplatne poskytnutá do užívania stavba so súpisným číslom 6654 a pozemky s parc. č. 9110/4, parc. č. 9116/21, parc. č. 9116/20, parc. č. 21789/10, parc. č. 21789/20, parc. č. 21789/23, parc. č. 9118/13, parc. č. 9118/35, parc. č. 9120/80, parc. č. 21789/22 a parc. č. 9118/12 v k. ú. Staré Mesto za účelom zriadenia veľkopacitného centra Bratislava.

Dátum uzatvorenia: 25.03.2022
Dátum zverejnenia: 25.03.2022
Dátum účinnosti: 26.03.2022
25.3.2022ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Č. 24 88 0213 22 00
25.3.2022Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci pri realizácii dobrovoľníckeho programu Som tu pre teba určeného pre klientov nízkoprahového centra Fortunáčik.
Dátum uzatvorenia: 23.02.2022
Dátum zverejnenia: 25.03.2022
Dátum účinnosti: 26.03.2022
Ubytovňa Fortuna
24.3.2022Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci pri poskytnutí cisterny s pitnou vodou k podujatiu Zásadný víkend II - Iniciatíva 10 000 stromov dňa 25. - 26. 03. 2022.
Číslo zmluvy: MAGTS2200118
Dátum uzatvorenia: 23.03.2022
Dátum zverejnenia: 24.03.2022
Dátum účinnosti: 25.03.2022
Oddelenie komunikácie a marketingu
24.3.2022Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní zberných nádob a veľkokapacitných kontajnerov pre podujatie Zásadný víkend II - Iniciatíva 10 000 stromov (25. - 26.3.2022).
Číslo zmluvy: MAGTS2200115
Dátum uzatvorenia: 22.03.2022
Dátum zverejnenia: 24.03.2022
Dátum účinnosti: 25.03.2022
Oddelenie komunikácie a marketingu
22.3.2022Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb stavebného dozoru
11.3.2022Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci na zabezpečenie meteostanice, stanice na meranie teploty a kvality ovzdušia.
Zmluva je bezodplatná.
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35697270
Číslo zmluvy: MAGBO2200004
Dátum uzatvorenia: 10.03.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Dátum platnosti: 10.03.2024
Oddelenie inovácií a digitálnych služieb
9.3.2022Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby - Vajnory
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby -MČ Vajnory
Číslo zmluvy: MAGTS2200112
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie parkovania
7.3.2022Zmluva o spolupráci
Dodávka hardware a firmware pre HMSR BA - IP kamera na identifikáciu chodcov/cyklistov a iné...
Číslo zmluvy: MAGBO2200003
Dátum uzatvorenia: 07.03.2022
Dátum zverejnenia: 07.03.2022
Dátum účinnosti: 08.03.2022
Oddelenie inovácií a digitálnych služieb
1.3.2022Partnerská dohoda k projektu LIFE20 NAT/SK/001077 – LIFE STEPPE ON BORDER
Partnerská dohoda na realizáciu projektu LIFE STEPPE ON BORDER v lokalite Sysľovské polia uzatvorená s vedúcim konzorcia Ochrana dravcov na Slovensku.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 01.03.2022
Dátum účinnosti: 02.03.2022
Oddelenie tvorby mestskej zelene
25.2.2022Dodatok č. 3 k Memorandu o spolupráci zo dňa 26. februára 2019
Dodatok č. 3 k Memorandu o spolupráci zo dňa 26. februára 2019
Dátum uzatvorenia: 22.06.2021
Dátum zverejnenia: 25.02.2022
Dátum účinnosti: 26.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
22.2.2022Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby Čunovo
Číslo zmluvy: MAGTS2200098
Dodávateľ: Mestský parkovací systém, spol. s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 17.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Oddelenie parkovania
18.2.2022MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI, predmetom ktorého je úprava spolupráce Hlavného mesta Slovenskej republiky a spoločnosti ITB Development a. s. pri rozvoji zóny „Polianky“, pri rozvoji zóny „Čerešne CITY“ a zavŕšení ich spoločného postupu pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod komunikáciou Harmincova s cieľom umožnenia jej rekonštrukcie podľa schváleného územného rozhodnutia D – 2007-06/8453-1057/U/14/Ry a podmienok uvedených v Zámennej zmluve č. 03 88 0007 21 00 uzatvorenej dňa 21. 4. 2021, v Dohode o budúcej dohode o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 05 88 0008 21 00/0099 uzatvorenej dňa 5. 5. 2021 a v Dohode o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 05 88 0009 21 00 uzatvorenej dňa 10. 2. 2022.
Dátum uzatvorenia: 17.2.2022
Dátum zverejnenia: 18.2.2022
Dátum účinnosti: 19.2.2022
15.2.2022Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu rozvoja Hlavnej stanice v Bratislave a jej priľahlého územia
Strany memoranda majú spoločný záujem na komplexnom rozvoji výpravnej budovy Železničnej stanice Bratislava hlavná stanica a jej priľahlého územia a na tento účel sú pripravené spolupracovať pri realizácii vízie podľa tohto memoranda.
Dátum uzatvorenia: 7.2.2022
Dátum zverejnenia: 15.2.2022
Dátum účinnosti: 16.2.2022
14.2.2022Zmluva o spolupráci č. MAG 7996/2022 vo vzťahu ku projektu "Račianska"
developer: YIT Slovakia a.s.
Číslo zmluvy: MAG7996/2022
Dátum uzatvorenia: 11.2.2022
Dátum zverejnenia: 14.2.2022
Dátum účinnosti: 15.2.2022
14.2.2022Zmluva o spolupráci č. MAG 8000/2022 vo vzťahu ku projektu "Viedenská"
developer: YIT Slovakia a.s.
Číslo zmluvy: MAG8000/2022
Dátum uzatvorenia: 11.2.2022
Dátum zverejnenia: 14.2.2022
Dátum účinnosti: 15.2.2022
9.2.2022Zmluva o spolupráci č. MAG 63343/2022 vo vzťahu k projektu „Na Vrátkach“
developer: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 04.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.02.2022
Dátum účinnosti: 10.02.2022
Oddelenie rozvoja bývania
1.2.2022Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci, kde predmetom zmluvy je vzájomná výmena marketingových služieb špecifikovaných v zmluve v článku 2 a 3.
Číslo zmluvy: MAGBO2100116
Dátum uzatvorenia: 25.01.2022
Dátum zverejnenia: 01.02.2022
Dátum účinnosti: 02.02.2022
Oddelenie komunikácie a marketingu
31.1.2022Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby Jarovce
Zmluva o spoluprácipri zabezpečovaní odťahovej služby Jarovce č. MAGTS2200007
Zmluvná strana: Mestský parkovací systém, spol. s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 12.1.2022
Dátum zverejnenia: 31.1. 2022
Dátum účinnosti: 1.2.2022
31.1.2022Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby pre MČ Karlova Ves
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby pre MČ Karlova Ves č.MAGTS2200006
Zmluvná strana: Mestský parkovací systém, spol. s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 12.1.2022
Dátum zverejnenia: 31.1. 2022
Dátum účinnosti: 1.2.2022
26.1.2022Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby: „Predĺženie Tomášikovej ulice Bratislava, Vajnorská – Račianska“ č. 246707242100
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby: „Predĺženie Tomášikovej ulice Bratislava, Vajnorská – Račianska“ č. 246707242100
Dátum uzatvorenia: 26.01.2022
Dátum zverejnenia: 26.01.2022
Dátum účinnosti: 27.01.2022
Sekcia výstavby
17.1.2022Zmluva o spolupráci č. MAGBO2100094
Zmluva o spolupráci č. MAGBO2100094 zatvorená za účelom realizácie zámeru "Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Košická"
Dátum uzatvorenia: 14.01.2022
Dátum zverejnenia: 17.01.2022
Dátum účinnosti: 18.01.2022
Sekcia výstavby
17.1.2022Zmluva o spolupráci č. MAG 7879/2022 vo vzťahu k projektu „Hrubé Lúky“
developer: CC THETA, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 13.01.2022
Dátum zverejnenia: 17.01.2022
Dátum účinnosti: 18.01.2022
Oddelenie rozvoja bývania
17.1.2022Zmluva o spolupráci č. MAG7312/2022 vo vzťahu k projektu „Dieliky“
developer: Agatova s.r.o
Dátum uzatvorenia: 13.01.2022
Dátum zverejnenia: 17.01.2022
Dátum účinnosti: 18.01.2022
Oddelenie rozvoja bývania

Zobrazených je 25 z celkového počtu 505 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.