Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 518 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 21  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
22.2.2022Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby Čunovo
Číslo zmluvy: MAGTS2200098
Dodávateľ: Mestský parkovací systém, spol. s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 17.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Oddelenie parkovania
18.2.2022MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI, predmetom ktorého je úprava spolupráce Hlavného mesta Slovenskej republiky a spoločnosti ITB Development a. s. pri rozvoji zóny „Polianky“, pri rozvoji zóny „Čerešne CITY“ a zavŕšení ich spoločného postupu pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod komunikáciou Harmincova s cieľom umožnenia jej rekonštrukcie podľa schváleného územného rozhodnutia D – 2007-06/8453-1057/U/14/Ry a podmienok uvedených v Zámennej zmluve č. 03 88 0007 21 00 uzatvorenej dňa 21. 4. 2021, v Dohode o budúcej dohode o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 05 88 0008 21 00/0099 uzatvorenej dňa 5. 5. 2021 a v Dohode o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 05 88 0009 21 00 uzatvorenej dňa 10. 2. 2022.
Dátum uzatvorenia: 17.2.2022
Dátum zverejnenia: 18.2.2022
Dátum účinnosti: 19.2.2022
15.2.2022Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu rozvoja Hlavnej stanice v Bratislave a jej priľahlého územia
Strany memoranda majú spoločný záujem na komplexnom rozvoji výpravnej budovy Železničnej stanice Bratislava hlavná stanica a jej priľahlého územia a na tento účel sú pripravené spolupracovať pri realizácii vízie podľa tohto memoranda.
Dátum uzatvorenia: 7.2.2022
Dátum zverejnenia: 15.2.2022
Dátum účinnosti: 16.2.2022
14.2.2022Zmluva o spolupráci č. MAG 7996/2022 vo vzťahu ku projektu "Račianska"
developer: YIT Slovakia a.s.
Číslo zmluvy: MAG7996/2022
Dátum uzatvorenia: 11.2.2022
Dátum zverejnenia: 14.2.2022
Dátum účinnosti: 15.2.2022
14.2.2022Zmluva o spolupráci č. MAG 8000/2022 vo vzťahu ku projektu "Viedenská"
developer: YIT Slovakia a.s.
Číslo zmluvy: MAG8000/2022
Dátum uzatvorenia: 11.2.2022
Dátum zverejnenia: 14.2.2022
Dátum účinnosti: 15.2.2022
9.2.2022Zmluva o spolupráci č. MAG 63343/2022 vo vzťahu k projektu „Na Vrátkach“
developer: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 04.02.2022
Dátum zverejnenia: 09.02.2022
Dátum účinnosti: 10.02.2022
Oddelenie rozvoja bývania
1.2.2022Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci, kde predmetom zmluvy je vzájomná výmena marketingových služieb špecifikovaných v zmluve v článku 2 a 3.
Číslo zmluvy: MAGBO2100116
Dátum uzatvorenia: 25.01.2022
Dátum zverejnenia: 01.02.2022
Dátum účinnosti: 02.02.2022
Oddelenie komunikácie a marketingu
31.1.2022Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby Jarovce
Zmluva o spoluprácipri zabezpečovaní odťahovej služby Jarovce č. MAGTS2200007
Zmluvná strana: Mestský parkovací systém, spol. s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 12.1.2022
Dátum zverejnenia: 31.1. 2022
Dátum účinnosti: 1.2.2022
31.1.2022Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby pre MČ Karlova Ves
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby pre MČ Karlova Ves č.MAGTS2200006
Zmluvná strana: Mestský parkovací systém, spol. s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 12.1.2022
Dátum zverejnenia: 31.1. 2022
Dátum účinnosti: 1.2.2022
26.1.2022Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby: „Predĺženie Tomášikovej ulice Bratislava, Vajnorská – Račianska“ č. 246707242100
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby: „Predĺženie Tomášikovej ulice Bratislava, Vajnorská – Račianska“ č. 246707242100
Dátum uzatvorenia: 26.01.2022
Dátum zverejnenia: 26.01.2022
Dátum účinnosti: 27.01.2022
Sekcia výstavby
17.1.2022Zmluva o spolupráci č. MAGBO2100094
Zmluva o spolupráci č. MAGBO2100094 zatvorená za účelom realizácie zámeru "Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Košická"
Dátum uzatvorenia: 14.01.2022
Dátum zverejnenia: 17.01.2022
Dátum účinnosti: 18.01.2022
Sekcia výstavby
17.1.2022Zmluva o spolupráci č. MAG 7879/2022 vo vzťahu k projektu „Hrubé Lúky“
developer: CC THETA, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 13.01.2022
Dátum zverejnenia: 17.01.2022
Dátum účinnosti: 18.01.2022
Oddelenie rozvoja bývania
17.1.2022Zmluva o spolupráci č. MAG7312/2022 vo vzťahu k projektu „Dieliky“
developer: Agatova s.r.o
Dátum uzatvorenia: 13.01.2022
Dátum zverejnenia: 17.01.2022
Dátum účinnosti: 18.01.2022
Oddelenie rozvoja bývania
17.1.2022Zmluva o spolupráci č. MAG 7895/2022 vo vzťahu k projektu „AGADU“
developer: AGADU s.r.o
Dátum uzatvorenia: 13.01.2022
Dátum zverejnenia: 17.01.2022
Dátum účinnosti: 18.01.2022
Oddelenie rozvoja bývania
17.1.2022Zmluva o spolupráci č. MAG 7900/2022 vo vzťahu k projektu „Dolná Pekná“
developer: GRUNT, a.s.
Dátum uzatvorenia: 13.01.2022
Dátum zverejnenia: 17.01.2022
Dátum účinnosti: 18.01.2022
Oddelenie rozvoja bývania
17.1.2022Zmluva o spolupráci č. MAG 7865/2022 vo vzťahu k projektu „Východná“
developer: GRUNT, a.s.
Dátum uzatvorenia: 13.01.2022
Dátum zverejnenia: 17.01.2022
Dátum účinnosti: 18.01.2022
Oddelenie rozvoja bývania
12.1.2022Zmluva o spolupráci
Spolupráca Zmluvných strán na vybudovaní, obnove a doplnení turistickej infraštruktúry, mestského mobiliáru v napojení na „Revitalizáciu verejného priestoru Pod stanicou – Štefanovičová – Šancová ulica“ a propagácii turistickej infraštruktúry
Číslo zmluvy: MAGBO2100112
Dátum uzatvorenia: 03.01.2022
Dátum zverejnenia: 12.01.2022
Dátum účinnosti: 13.01.2022
Oddelenie správy komunikácií
23.12.2021Zmluva o združení finančných prostriedkov
Hlavné mesto SR Bratislava a MČ Bratislava-Rusovce uzatvárajú Zmluvu o združení finančných prostriedkov na realizáciu projektu „Voľnočasový priestor, Bratislava-Rusovce“.
Číslo zmluvy: MAGDG2100432
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 23.12.2021
Dátum účinnosti: 24.12.2021
Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
22.12.2021Dodatok č. 2 MAGTS2100238 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č. 2 MAGTS2100238 k Zmluve o spolupráci MAGTS2000205 medzi HLM SR BA a MČ Petržalka za účelom obnovy detského ihriska na Pečnianskej ulici v Petržalke rieši predĺženie termínu platnosti ZoS a rozdelenie výstavby ihriska na dve etapy – spôsob plnenia a financovania
Číslo zmluvy: MAGTS2100238
Dátum uzatvorenia: 21.12.2021
Dátum zverejnenia: 22.12.2021
Dátum účinnosti: 23.12.2021
Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
21.12.2021Zmluva o spolupráci č. 248808212100 pri zabezpečení dodatočnej legalizácie stavebných objektov parkovísk pri komunikácii Mlynské Nivy v lokalite Apollo Business Center a ich komplexnej revitalizácii
Dohoda zmluvných strán pri zabezpečovaní dodatočnej legalizácie stavebných objektov parkovísk pri komunikácii Mlynské Nivy v lokalite Apollo Business Center a ich komplexnej revitalizácii.
Dátum uzatvorenia: 17.12.2021
Dátum zverejnenia: 21.12.2021
Dátum účinnosti: 22.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.12.2021Zmluva o spolupráci č. MAGTS2100304 medzi Hlavným mestom SR Bratislava, Nadáciou Milana Šimečku a literárnyklub.sk občianskym združením
Nadácia Milana Šimečku a literarnyklub.sk spolupracujú na projekte EMCA - Podpora migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého súčasťou je aj rezidencia prenasledovaného umelca či prenasledovanej umelkyne zo zahraničia na území mesta Bratislavy v spolupráci so sieťou ICORN. Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri príprave a realizácii tejto rezidencie.
Dátum uzatvorenia: 09.12.2021
Dátum zverejnenia: 16.12.2021
Dátum účinnosti: 17.12.2021
Oddelenie kultúry
16.12.2021Zmluva o prepojení s Informačným systémom - dodatok č. 1
Rozšírenie poskytovania existujúcich služieb zo strany DEUS
Číslo dodatku zmluvy: MAGBO2100090
Dátum uzatvorenia: 30.11.2021
Dátum zverejnenia: 16.12.2021
Dátum účinnosti: 17.12.2021
Oddelenie parkovania
16.12.2021Zmluva o spolupráci pri realizácii križovatky Tomášikova-Haburská č. 246708012100
Zmluva o spolupráci pri realizácii križovatky Tomášikova-Haburská
Dátum uzatvorenia: 15.12.2021
Dátum zverejnenia: 16.12.2021
Dátum účinnosti: 17.12.2021
Sekcia dopravy
8.12.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci
Hlavné mesto Bratislava a OLO a.s. sa dohodli na rozšírení predmetu poskytovaných služieb pre OLO a.s. do metropolitnej optickej siete Bratislava
Číslo dodatku zmluvy: MAG0000009

Dátum uzatvorenia: 01.12.2021
Dátum zverejnenia: 08.12.2021
Dátum účinnosti: 09.12.2021
3.12.2021Zapojenie sa do programu "Adopcia zelene" - Devínska Nová Ves
Predmetom tejto Zmluvy je zapojenie sa do programu “Adopcia zelene” na parc. č. 2565/71, registra o výmere 605 m2 a časť pozemku 2565/87 o výmere cca 540 m2 pozemky sú registra C-KN v k. ú. Devínska Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
Číslo zmluvy: MAGBO2100063
Dátum uzatvorenia: 22.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie tvorby mestskej zelene

Zobrazených je 25 z celkového počtu 518 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.