Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 520 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 21  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
16.12.2021Zmluva o prepojení s Informačným systémom - dodatok č. 1
Rozšírenie poskytovania existujúcich služieb zo strany DEUS
Číslo dodatku zmluvy: MAGBO2100090
Dátum uzatvorenia: 30.11.2021
Dátum zverejnenia: 16.12.2021
Dátum účinnosti: 17.12.2021
Oddelenie parkovania
7.5.2021Zmluva o prepojení s Informačným systémom Dátové centrum obcí a miest
Zmluva o prepojení s IS Dátové centrum obcí a miest - za účelom získavania údajov z iných IS verejnej správy prepojených s IS DCOM a ich sprístupnenie pre IS mesta na účely regulácie parkovania na území Bratislavy a uplatňovania pravidiel parkovacej politiky Hlavného mesta SR Bratislavy a elektronických služieb HM SR BA.
Číslo zmluvy: MAGBO2100044
Dátum uzatvorenia: 07.05.2021
Dátum zverejnenia: 07.05.2021
Dátum účinnosti: 08.05.2021
Sekcia informatiky, dátovej politiky a inovácií
21.5.2021Zmluva o prevode práv a povinností a sublicenčná zmluva č. MAGBO2100041
Zmluva o prevode práv a povinností a sublicenčná zmluva č. MAGBO2100041 týkajúca sa prevodu práv a povinností z územného rozhodnutia pre Stavbu 11 v rámci polyfunkčného súboru EUROVEA 2-križovatka Landererova-Čulenova-SND.
Číslo zmluvy: MAGBO2100041
Dátum uzatvorenia: 18.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Sekcia výstavby
21.5.2021Zmluva o prevode práv a povinností a sublicenčná zmluva č. MAGBO2100042
Zmluva o prevode práv a povinností a sublicenčná zmluva č. MAGBO2100042 týkajúce sa územného rozhodnutia v rozsahu stavebných objektov Stavby 7 v rámci Polyfunkčného súboru EUROVEA 2-úprava Pribinovej a Čulenovej ul.
Číslo zmluvy: MAGBO2100042
Dátum uzatvorenia: 18.05.2021
Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum účinnosti: 22.05.2021
Sekcia výstavby
12.10.2017Zmluva o pristúpení HM SR Bratislavy ku konzorciu projektu 7FP EU-GUGLE
Zmluva o pristúpení HM SR Bratislavy ku konzorciu projektu 7. rámcového programu Európskej únie - Európske mestá slúžiace ako zelená mestská brána k líderstvu v udržateľnej energii (z angl. European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy, skrátený názov projektu: EU-GUGLE) na základe platnej konzorčnej zmluvy v znení jej 1. dodatku z dňa 04.05.2015 a 2. dodatku z dňa 18.04.2016, grantovej zmluvy č. ENER/FP7EN/314632/EU-GUGLE.

Dátum uzatvorenia: 15.09.2017
Dátum zverejnenia: 12.10.2017
Dátum účinnosti: 13.10.2017
Príjemca: HM SR Bratislava
10.1.2012Zmluva o spolupraci [PDF, 77 kB]
Zmluva o spolupraci pri zabezpeceni ucasti na medzinarodnom veltrhu cestovneho ruchu Ferien Messe Wien 2012.
Zverejnené dňa: 10.1.2012
27.5.2022Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie v zóne
Číslo zmluvy: MAGTS2200198
Dodávateľ: Spusta Café StM, s.r.o., Pifflova 6, Bratislava 851 01, IČO: 35 803 568
Dátum uzatvorenia: 24.05.2022
Cena: 3999,60 EUR
26.5.2022Zmluva o spolupráci
Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie v zóne
Číslo zmluvy: MAGTS2200194
Dodávateľ: Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 844/19, 811 05 Bratislava- Staré Mesto, IČO: 36 841 561
Dátum uzatvorenia: 24.05.2022
Cena: 3999,60 EUR
Sekcia dopravy- Oddelenie parkovania- Referát prevádzky parkovacej politiky
18.5.2022Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci, kde predmetom zmluvy je vzájomné zabezpečenie služieb spojených v súvislosti s podujatím Magistrátny deň 2022. Spoločnosť BVS zabezpečí pitný režim a hlavné mesto propagáciu.
Číslo zmluvy: MAGTS2200178
Dodávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35850370
Cena: 700 eur
Dátum uzatvorenia: 17.05.2022
Oddelenie komunikácie a marketingu
16.5.2022Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení zriadenia Centra pre dočasné krátkodobé ubytovanie pre cudzincov
Číslo zmluvy: MAG344269/2022
Dodávateľ: ŠK Slovan Bratislava futbal, a.s., Viktora Tegelhoffa 4, 831 04, Bratislava, IČO: 35834579
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 13.05.2022
Útvar správy mestských podnikov
22.4.2022Zmluva o spolupráci
Zmluvou o spolupráci sa dohodlo zabezpečiť zriadenie Veľkokapacitného centra na Bottovej ulici č.7 v Bratislave, za účelom poskytovania pomoci pre cudzincov utekajúcich z vojnou postihnutého územia Ukrajiny.
Číslo zmluvy: MAG189064/2022
Dodávateľ: Slovenský skauting, o.z., Mokrohájska cesta 6, 841 04 Bratislava, IČO: 00598721
Cena: 30 000,- EUR, poskytnuté od Swiss Re Foundation
Dátum uzatvorenia: 21.04.2022
Kancelária riaditeľa magistrátu
21.4.2022Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci pre poskytnutie pitného režimu k podujatiu Bratislavské mestské dni 2022.
Číslo zmluvy: MAGTS2200163
Dodávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35870370
Cena: 2 520,- EUR s DPH
Dátum uzatvorenia: 21.04.2022
Oddelenie komunikácie a marketingu
25.3.2022Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci pri realizácii dobrovoľníckeho programu Som tu pre teba určeného pre klientov nízkoprahového centra Fortunáčik.
Dátum uzatvorenia: 23.02.2022
Dátum zverejnenia: 25.03.2022
Dátum účinnosti: 26.03.2022
Ubytovňa Fortuna
24.3.2022Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci pri poskytnutí cisterny s pitnou vodou k podujatiu Zásadný víkend II - Iniciatíva 10 000 stromov dňa 25. - 26. 03. 2022.
Číslo zmluvy: MAGTS2200118
Dátum uzatvorenia: 23.03.2022
Dátum zverejnenia: 24.03.2022
Dátum účinnosti: 25.03.2022
Oddelenie komunikácie a marketingu
24.3.2022Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní zberných nádob a veľkokapacitných kontajnerov pre podujatie Zásadný víkend II - Iniciatíva 10 000 stromov (25. - 26.3.2022).
Číslo zmluvy: MAGTS2200115
Dátum uzatvorenia: 22.03.2022
Dátum zverejnenia: 24.03.2022
Dátum účinnosti: 25.03.2022
Oddelenie komunikácie a marketingu
11.3.2022Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci na zabezpečenie meteostanice, stanice na meranie teploty a kvality ovzdušia.
Zmluva je bezodplatná.
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35697270
Číslo zmluvy: MAGBO2200004
Dátum uzatvorenia: 10.03.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Dátum platnosti: 10.03.2024
Oddelenie inovácií a digitálnych služieb
7.3.2022Zmluva o spolupráci
Dodávka hardware a firmware pre HMSR BA - IP kamera na identifikáciu chodcov/cyklistov a iné...
Číslo zmluvy: MAGBO2200003
Dátum uzatvorenia: 07.03.2022
Dátum zverejnenia: 07.03.2022
Dátum účinnosti: 08.03.2022
Oddelenie inovácií a digitálnych služieb
1.2.2022Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci, kde predmetom zmluvy je vzájomná výmena marketingových služieb špecifikovaných v zmluve v článku 2 a 3.
Číslo zmluvy: MAGBO2100116
Dátum uzatvorenia: 25.01.2022
Dátum zverejnenia: 01.02.2022
Dátum účinnosti: 02.02.2022
Oddelenie komunikácie a marketingu
12.1.2022Zmluva o spolupráci
Spolupráca Zmluvných strán na vybudovaní, obnove a doplnení turistickej infraštruktúry, mestského mobiliáru v napojení na „Revitalizáciu verejného priestoru Pod stanicou – Štefanovičová – Šancová ulica“ a propagácii turistickej infraštruktúry
Číslo zmluvy: MAGBO2100112
Dátum uzatvorenia: 03.01.2022
Dátum zverejnenia: 12.01.2022
Dátum účinnosti: 13.01.2022
Oddelenie správy komunikácií
16.11.2021Zmluva o spolupráci
Adopcia zelene - predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene
Číslo zmluvy: MAGBO2100051
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 16.11.2021
Dátum účinnosti: 17.11.2021
Sekcia životného prostredia
16.11.2021Zmluva o spolupráci
Adopcia zelene - predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene
Číslo zmluvy: MAGBO2100060
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 16.11.2021
Dátum účinnosti: 17.11.2021
Sekcia životného prostredia
27.8.2021Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o úprave práv a povinností hlavného mesta, mestskej časti Nové Mesto a Mestskej parkovacej spoločnosti pri zabezpečovaní Odťahovej služby na miestnych cestách III. a IV. triedy.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.7.2021
Dátum zverejnenia zmluvy: 27.8.2021
25.8.2021Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci so STaRZ v rámci projektu - Inovatívne platobné riešenia na športoviskách
Dátum uzatvorenia: 25.8.2021
Dátum zverejnenia: 25.8.2021
Dátum účinnosti: 26.8.2021
6.7.2021Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci medzi Hl. mestom SR Bratislavou a BVS, a.s. vo veci výsadby drevín v rámci iniciatívy 10 000 stromov na pozemku vo vlastníctve BVS, a.s.
bezodplatná zmluva č. MAGBO2100055
Dátum uzatvorenia: 01.07.2021
Dátum zverejnenia: 06.07.2021
Dátum účinnosti: 07.07.2021
oddelenie tvorby mestskej zelene
15.6.2021Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci uzavretá medzi hlavným mestom a Inštitútom pre výskum práce a rodiny celkovo na sumu 4999 Eur za účelom spolupráce pri realizácii výskumu v rámci projektu Dostupného bývania so sociálnou podporou.
Číslo zmluvy: SSV/ODB/012/2021
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Dátum zverejnenia: 15.06.2021
Dátum účinnosti: 16.06.2021
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova

Zobrazených je 25 z celkového počtu 520 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 21  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.