Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 429 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 18  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
2.2.2018Zmluva o spolupráci – FUXTON, s.r.o. – Zelený trojuholník Bosákova
Číslo: MAGBO1700032
Titulok: Zmluva o spolupráci – FUXTON, s.r.o. – Zelený trojuholník Bosákova
stručný popis: Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri spolupráci pri zabezpečení územného rozhodnutia, stavebného povolenia Stavby (prípadne ohlásenia stavebných úprav)m realizácie a kolaudácie Stavby vrátane jej odovzdania do vlastníctva a správy Hlavného mesta
Názov: Zmluva o spolupráci
Typ: Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: úprava práv a povinností Zmluvných strán pri spolupráci pri zabezpečení územného rozhodnutia, stavebného povolenia Stavby (prípadne ohlásenia stavebných úprav)m realizácie a kolaudácie Stavby vrátane jej odovzdania do vlastníctva a správy Hlavného mesta
31.1.2018Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene nachádzajúcej sa na pozemkoch: parc.č. 5206/40, 5209/16, 5206/52, 5210/11, 5211/5, registra „C“ KN v k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: MAGBO1700019
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb
Predmet zmluvy: Adopcia zelene – parc.č. 5206/40, 5209/16, 5206/52, 5210/11, 5211/5, registra „C“ KN v k.ú. Petržalka
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 30.01.2018
Dátum zverejnenia: 31.01.2018
Dodávateľ: FUXTON, s.r.o.
Ulica, číslo: Dvořákovo nábrežie 10
Mesto: 811 02 Bratislava
IČO: 350833 513
DIČ: SK 2020225889
Dátum účinnosti: 01.02.2018
Dátum platnosti do: 31.01.2021
24.1.2018Dodatok k zmluve o výpožičke archívnych dokumentov medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Slovenskou národnou galériou
Týmto dodatkom sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu výstavy do 20. 05. 2018.
Názov výstavy: Architekt Friedrich Weinwurm
Miesto realizácie: Esterházyho palác SNG, Nám. Ľ. Štúra 4,
Bratislava
Zverejnené dňa: 24.01.2018
15.1.2018Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci pri realizácii sadových úprav, starostlivosti a údržby verejnej zelene nachádzajúcej sa na pozemkoch: parc.č. 12070/12, registra „C“ KN v k.ú. Nové Mesto a
Číslo zmluvy: MAGBO1700026
Názov: Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Typ: Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb
Predmet zmluvy: Adopcia zelene – parc.č. 12070/12, registra „C“ KN v k.ú. Nové Mesto
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 22.12.2017
Dátum zverejnenia: 15.1.2018
Dodávateľ: Vnútroblok o.z.
Ulica, číslo: Zochova 16
Mesto: 811 02 Bratislava
IČO: 42269385
Dátum účinnosti: 16.1.2018
Dátum platnosti do: 16.1.2021
22.12.2017Dohoda o postúpení práv a povinností [PDF, 211 kB]
DOHODA O PREVODE A POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ
z rozhodnutia o umiestnení stavby č. 654, č. SÚ/CS 4634/2012/1 O/KAR zo stavebného povolenia č. s. 108486/2014 - DP/3
a zo stavebného konania uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
8.12.2017Zmluva o spolupráci
Titulok: Zmluva o spolupráci – BERGAMON – POLYFUNKČNÝ AREÁL – Mlynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava
stručný popis: Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri príprave, povolení, realizácií a kolaudácií Projektu v k.ú. Ružinov
Typ: Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 26 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
Predmet zmluvy: úprava práv a povinností Zmluvných strán pri príprave, povolení, realizácií a kolaudácií Projektu v k.ú. Ružinov
Cena: 0,00 Eur
30.11.2017Zmluva o postúpení práv a povinností č. 246509991700
Stručný popis: uzatvorená dňa 29.11.2017, ktorou dochádza k postúpeniu práv a povinností k stavebným objektom SO.IS.105.1 Šagátova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice I., SO.IS.105.2 Šagátova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice II., SO.IS.105.3 Mlynské nivy – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice III., SO.IS.105.3.1 Mlynské nivy – vjazd/výjazd do/z obslužnej komunikácie pre doplnkové služby, SO.IS.105.4 Svätoplukova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice IV., SO.IS.105.5 Svätoplukova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice V, ktorých stavebníkom bude spol. Twin City, a.s..
30.11.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Stručný popis: uzatvorený dňa 29.11.2017, ktorým dochádza k vypusteniu stavebných objektov SO.IS.105.1 Šagátova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice I., SO.IS.105.2 Šagátova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice II., SO.IS.105.3 Mlynské nivy – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice III., SO.IS.105.3.1 Mlynské nivy – vjazd/výjazd do/z obslužnej komunikácie pre doplnkové služby, SO.IS.105.4 Svätoplukova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice IV., SO.IS.105.5 Svätoplukova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice V, ktorých stavebníkom bude spol. Twin City, a.s..
6.11.2017Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Číslo zmluvy: MAGBO1700023
Predmet zmluvy: Adopcia zelene – par.č. 17336/12, reg „C“, k.ú. Rača
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 02.10. 2017
Dátum zverejnenia: 07.11. 2017
Dátum účinnosti: 08. 11. 2017
Dodávateľ: DANBIK, s.r.o.
Ulica, číslo: Kadnárová 51
Mesto: 831 51 Bratislava
IČO: 45330263
Dátum účinnosti: 07.11.2017
Dátum platnosti do: 06.11.2020
25.10.2017Zmluva o spolupráci č. 372/2017
Predmet: Zmluva o spolupráci
Partner: Dobré m(i)esto o.z, IČO: 50828835, Karadžičova 12 12/, Bratislava, 82108
Cena 200000.00 EUR (s DPH)
Dátum zverejnenia 25.10.2017
Dátum účinnosti 26.10.2017
Dátum podpisu 18.10.2017
Platnosť od 18.10.2017
Platnosť do neurčito
Druh zmluvy dodávateľská
Zodpovedný vedúci: Ing. Valér Jurčák
18.10.2017Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Slovenskou národnou galériou.
Dátum zverejnenia: 18.10.2017
Dátum účinnosti: Deň po dni zverejnenia zmluvy
12.10.2017Zmluva o pristúpení HM SR Bratislavy ku konzorciu projektu 7FP EU-GUGLE
Zmluva o pristúpení HM SR Bratislavy ku konzorciu projektu 7. rámcového programu Európskej únie - Európske mestá slúžiace ako zelená mestská brána k líderstvu v udržateľnej energii (z angl. European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy, skrátený názov projektu: EU-GUGLE) na základe platnej konzorčnej zmluvy v znení jej 1. dodatku z dňa 04.05.2015 a 2. dodatku z dňa 18.04.2016, grantovej zmluvy č. ENER/FP7EN/314632/EU-GUGLE.

Dátum uzatvorenia: 15.09.2017
Dátum zverejnenia: 12.10.2017
Dátum účinnosti: 13.10.2017
Príjemca: HM SR Bratislava
28.9.2017Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu Automatickej požičovne bicyklov na území hlavného mesta SR Bratislavy
Stručný popis: Partneri projektu sa zaväzujú vytvoriť novú dopravnú službu v meste Bratislava, takzvaného systému automatickej požičovne bicyklov (ďalej aj ako „projekt“ “ alebo „Automatická požičovňa bicyklov“)
Partner: SLOVNAFT, a.s.
Dátum uzatvorenia: 26.09.2017
Dátum zverejnenia: 28.09.2017
Dátum účinnosti: 29.09.2017
Zodpovedná osoba: RNDr. Želmíra Greifová
26.9.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Pri výstavbe „Úprava cesty I/2 a II/505
Stručný popis: Úprava cesty I/2 a II/505 s napojením MÚK Lamač – časť 1 – 1 fáza
Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Pri výstavbe „Úprava cesty I/2 a II/505 s napojením MÚK Lamač – časť 1 – 1 fáza“ v katastrálnom území Lamač
Typ: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Úprava cesty I/2 a II/505 s napojením MÚK Lamač – časť 1 – 1 fáza
Cena: X
Dátum uzatvorenia: 04.09.2017
Dátum zverenia: 26.09.2017
Zhotoviteľ: Bory, a.s.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 36 740 896
Dátum platnosti: 27.09.2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stavebných činností
Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Baláž
26.9.2017Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci Pri výstavbe „Úprava cesty II/505
Stručný popis: Úprava cesty II/505, Okružná OK1
Názov: Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci Pri výstavbe „Úprava cesty II/505, Okružná OK1“ v katastrálnom území Devínska Nová Ves
Typ: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Úprava cesty II/505, Okružná OK1
Cena: X
Dátum uzatvorenia: 04.09.2017
Dátum zverenia: 26.09.2017
Zhotoviteľ: Bory, a.s.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 36 740 896
Dátum platnosti: 27.09.2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stavebných činností
Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Baláž
26.9.2017Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci Pri výstavbe „Úprava cesty II/505 a I/2
Stručný popis: Úprava cesty II/505 a I/2 s napojením MÚK Lamač
Názov: Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci Pri výstavbe „Úprava cesty II/505 a I/2 s napojením na MÚK Lamač – časť 2, OK3“ v katastrálnom území Dúbravka, Devínska Nová Ves, Lamač
Typ: Zmluva o spolupráci
Predmet zmluvy: Úprava cesty II/505 a I/2 s napojením MÚK Lamač
Cena: X
Dátum uzatvorenia: 04.09.2017
Dátum zverenia: 26.09.2017
Zhotoviteľ: Bory, a.s.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 36 740 896
Dátum platnosti: 27.09.2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie stavebných činností
Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Baláž
21.8.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. 246503621700/0099
Dodatok uzatvorený dňa 21.08.2017, ktorým dochádza k rozšíreniu predmetu zmluvy o vetvu 3, DN 800 a nehnuteľností, na ktorých sa bude vodná stavba nachádzať.
Dátum zverejnenia: 21.08.2017
Názov prílohy s diakritikou: Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. 246503621700/0099
11.8.2017Zmluva o spolupráci-BMW č. MsP/17/00037 [PDF, 3,7 MB]
Zmluva o spolupráci č. MsP/17/00037 uzatvorená 11.8.2017 medzi BMW Vertriebs GmbH - organizačná zložka Slovenská republika, Karadžičova 8, Bratislava a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.
Predmetom zmluvy je bezodplatné poskytnutie dvoch vozidiel BMW i3 na dobu dvoch mesiacov od prevzatia vozidiel Mestskou políciou Hlavného mesta SR.

Zverejnená: 11.8.2017.
3.7.2017Zmluva o spolupráci medzi MK a hl. mestom SR Bratislavou
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností a s nimi spojeného postavenia zmluvných strán v súvislosti s plnením ich vlastných záväzkov z delegovacích zmlúv voči RO (MPRV)
Dátum uzavretia: 28.06.2017
Dátum účinnosti: 01.07.2017
Dátum zverejnenia:03.072017
29.6.2017Zmluva o spolupráci č. OSV/022/2017 na realizáciu vzdelávacieho projektu Letná Bratislavská univerzita seniorov
Predmetom je spolupráca a finančná podpora hlavného mesta vo výške 700,- Eur z prostriedkov rozpočtu hlavného mesta Univerzite Komenského v Bratislave na realizáciu vzdelávacieho projektu Letná Bratislavská univerzita seniorov.
Zverejnené dňa: 29.6.2017
9.6.2017Zmluva o spolupráci a propagácii
Zmluva o spolupráci a propagácii uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky

Zverejnená dňa 9.6.2017
8.6.2017Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Hlavným mestom SR Bratislava - slávnostné odhalenie busty Lucie Popp vo Viedni.
Zverejnené dňa: 9.6.2017
31.5.2017Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica
Číslo zmluvy: MAGBO1700013
Dátum uzatvorenia: 30.05.2017
Nadobudnutie účinnosti: 01.06.2017
Dátum zverejnenia: 31.05.2017
Zhotoviteľ (názov, adresa): Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Názov oddelenia: OVD - Oddelenie verejnej dopravy
31.5.2017Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova
Číslo zmluvy: MAGBO1700012
Dátum uzatvorenia: 30.05.2017
Nadobudnutie účinnosti: 01.06.2017
Zhotoviteľ (názov, adresa): Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Názov oddelenia: OVD - Oddelenie verejnej dopravy
Dátum zverejnenia: 31.05.2017
31.5.2017Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom Vybudovanie prestupnej integrovanej zástavky MHD na Radlinského ulici
Číslo zmluvy: MAGBO1700011
Dátum uzatvorenia: 30.05.2017
Nadobudnutie účinnosti: 01.06.2017
Zhotoviteľ (názov, adresa): Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Názov oddelenia: OVD - Oddelenie verejnej dopravy
Dátum zverejnenia: 31.05.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 429 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 18  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.