Dotácie a granty

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 566 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 23  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
27.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/015/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre Kaspian, o. z. v rámci grantovej výzvy Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození 2022
27.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/010/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre OZ Kaspian v rámci grantovej výzvy Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s drogami
27.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/006/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre Depaul Slovensko, n. o. v rámci grantovej výzvy Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s drogami 2022
27.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/005/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre Občianske združenie Odyseus v rámci grantovej výzvy Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s drogami 2022
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/014/2022
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na podporu aktivít projektu realizovaného príjemcom v zmysle žiadosti príjemcu.
Číslo zmluvy: MAGDG2200258
Dodávateľ: Občianske združenie Odyseus, Tomášikova 223/26, 821 01 Bratislava, IČO: 31788734
Dátum uzatvorenia: 24.06.2022
Cena: 6000,00.- eur
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľudom bez domova, Sekcia sociálnych vecí
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/021//2022
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na podporu aktivít projektu realizovaného príjemcom v zmysle žiadosti príjemcu.
Číslo zmluvy: MAGDG2200265
Dodávateľ: Návrat, Pluhová 911/1, 831 03 Bratislava, IČO: 31746209
Dátum uzatvorenia: 23.06.2022
Cena: 17288,46.- eur
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľudom bez domova, Sekcia sociálnych vecí
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/017/2022
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na podporu aktivít projektu realizovaného príjemcom v zmysle žiadosti príjemcu.
Číslo zmluvy: MAGDG2200261
Dodávateľ: Divadlo bez domova, Za sokolovňou 3252/3, 811 04 Bratislava, IČO: 30869579
Dátum uzatvorenia: 23.06.2022
Cena: 6000,00.- eur
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľudom bez domova, Sekcia sociálnych vecí
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/019/2022
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na podporu aktivít projektu realizovaného príjemcom v zmysle žiadosti príjemcu.
Číslo zmluvy: MAGDG2200263
Dodávateľ: Občianske združenie STOPA Slovensko, Pražská 4528/33, 811 04 Bratislava, IČO: 42446341
Dátum uzatvorenia: 22.06.2022
Cena: 12777,20.- eur
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľudom bez domova, Sekcia sociálnych vecí
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/015/2022
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na podporu aktivít projektu realizovaného príjemcom v zmysle žiadosti príjemcu.
Číslo zmluvy: MAGDG2200259
Dodávateľ: KRESŤANIA V MESTE, Východná 9686/7B, 831 06 Bratislava, IČO: 31749259
Dátum uzatvorenia: 22.06.2022
Cena: 6000,00.- eur
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľudom bez domova, Sekcia sociálnych vecí
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/016/2022
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na podporu aktivít projektu realizovaného príjemcom v zmysle žiadosti príjemcu.
Číslo zmluvy: MAGDG2200260
Dodávateľ: DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava, IČO: 37924443
Dátum uzatvorenia: 22.06.2022
Cena: 10000,00.- eur
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľudom bez domova, Sekcia sociálnych vecí
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/018/2022
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na podporu aktivít projektu realizovaného príjemcom v zmysle žiadosti príjemcu.
Číslo zmluvy: MAGDG2200262
Dodávateľ: Domov sv. Jána z Boha, n. o., Hattalova 1070/6, 831 03 Bratislava, IČO: 45735816
Dátum uzatvorenia: 22.06.2022
Cena: 6330,60.- eur
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľudom bez domova, Sekcia sociálnych vecí
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200020
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 20000 euro z grantového programu Poskytovateľa Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „Drama Queer 2022“
Číslo zmluvy: MAGDG2200020
Dodávateľ: Drama queer, Tomášikova 12571/50C, 831 04 Bratislava, IČO: 52 886 891
Dátum uzatvorenia: 22.06.2022
Cena: 20000.- eur
Oddelenie kultúry
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200018
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 15000 euro z grantového programu Poskytovateľa Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „BRaK - Bratislavský knižný festival 2022“
Číslo zmluvy: MAGDG2200018
Dodávateľ: BRAK, Štefánikova 4475/16, 81104 Bratislava, IČO: 42 416 817
Dátum uzatvorenia: 22.06.2022
Cena: 15000.- eur
Oddelenie kultúry
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200017
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 40000 euro z grantového programu Poskytovateľa Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „Biela noc Bratislava 2022“ realizovaný v roku 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200017
Dodávateľ: BIELA NOC, o.z., Floriánska 1362/9, 040 01 Košice, IČO: 42 329 141
Dátum uzatvorenia: 22.06.2022
Cena: 40000.- eur
Oddelenie kultúry
16.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200014
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 15000 euro z grantového programu Poskytovateľa Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „Bratislava Design Week 2022“ realizovaný v roku 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200014
Dodávateľ: Aparát o.z., Jadrová 3226/19, 821 02 Bratislava, IČO: 50 046 055
Dátum uzatvorenia: 14.06.2022
Cena: 15000.- eur
Oddelenie kultúry
9.6.2022Zmluva o poskytnutí grantu č. NM22_146
Zmluva o poskytnutí grantu na zabezpečenie nákupu pracovných pomôcok pre dobrovoľníkov v rámci akcie Naše Mesto 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200255
Dodávateľ: Nadácia Pontis, Zelinkárska 2, 82108 Bratislava, 31784828
Dátum uzatvorenia: 09.06.2022
Cena: 460,00 eur
Oddelenie vnútornej správy
9.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200021
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 45000 euro z grantového programu Poskytovateľa Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „Konvergencie 2022 & Brahms – medzinárodný festival komornej hudby“ realizovaný v roku 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200021
Dodávateľ: Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie, Čapkova 10, 811 04 Bratislava, IČO: 36 067 776
Dátum uzatvorenia: 07.06.2022
Cena: 45000,00 eur
Oddelenie kultúry
9.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200015
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 30000 euro z grantového programu Poskytovateľa Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „Bratislava v pohybe - medzinárodný festival súčasného tanca“ realizovaný v roku 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200015
Dodávateľ: Asociácia Bratislava v pohybe, Šancová 43, 831 04 Bratislava, IČO: 36 066 079
Dátum uzatvorenia: 07.06.2022
Cena: 30000,00 eur
Oddelenie kultúry
8.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/051/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých - podpora medzigeneračnej solidarity a zvyšovania kvality života seniorov a senioriek v Bratislave 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200142
Dodávateľ: U3V KLUB EKONÓM sídlo: Dolnozemská cesta 3340/1, 852 35 Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 52777022
Dátum uzatvorenia: 07.06.2022
Cena: 2835,00 eur
Sekcia sociálnych vecí - Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
3.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200019
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 40000 euro z grantového programu Poskytovateľa Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „Jeden svet 2022“ realizovaný v roku 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200019
Dodávateľ: Človek v ohrození, n.o., Baštová 343/5, 811 03 Bratislava, IČO: 50 082 001
Cena: 40000 EUR
Dátum uzavretia: 01.06. 2022
Oddelenie kultúry
1.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/059/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých - podpora medzigeneračnej solidarity a zvyšovania kvality života seniorov a senioriek v Bratislave 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200152
Dodávateľ: SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB BRATISLAVA sídlo: Hollého 3, 811 08 Bratislava-Staré Mesto zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 1994-11-10 pod č. VVS/1-900/90-10096 IČO: 31745300
Cena: 2465,00 EUR
Dátum uzavretia: 01.06. 2022
Sekcia sociálnych vecí, Oddelenie podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/053/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200143
Dodávateľ: Aktívna jeseň života sídlo: Rozvodná 9, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 2007-04-17 pod č. VVS/1-900/90-29915 IČO: 42172331
Cena: 1 290,00
Dátum uzavretia: 26. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/043/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200139
Dodávateľ: MEDZIGENERÁCIA o.z. sídlo: Tomášikova 16045/21, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 2021-02-05 pod č. VVS/1-900/90-60749 IČO: 53502779
Cena: 2 448,00
Dátum uzavretia: 27. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/046/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200140
Dodávateľ: Centrum MEMORY n.o. sídlo: Mlynarovičova 2571/21, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka zápis v registri: subjekt je registrovaný na Okresný úrad Bratislava dňa 2002-03-25 pod č. OVVS- 311/42/2002-NO IČO: 31821791
Cena: 2 889,00
Dátum uzavretia: 26. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/057/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200146
Dodávateľ: MOSTY POMOCI sídlo: Obchodná 545/9, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 2015-01-15 pod č. VVS/1-900/90-45377 IČO: 42415951
Cena: 2 600,80
Dátum uzavretia: 26. 5. 2022

Zobrazených je 25 z celkového počtu 566 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 23  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

  • Ars Bratislavensis
    Ars Bratislavensis je grantový program samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v zahraničí.
  • Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania
    Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.