Dotácie a granty

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 566 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 23  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/052/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200150
Dodávateľ: Klub LUNA Senior Friendly sídlo: Bezručova 2536/4, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 2002-06-14 pod č. VVS/1-900/90-20170 IČO: 31817246
Cena: 2623,07
Dátum uzavretia: 27. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/042/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200138
Dodávateľ: Centrum rodiny, n.o. sídlo: Bazovského 1808/6, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka zápis v registri: subjekt je registrovaný na Okresný úrad Bratislava dňa 2005-12-29 pod č. OVVS- 2661/175/2005-NO IČO: 37924320
Cena: 3320,00
Dátum uzavretia: 26. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/044/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200147
Dodávateľ: Divadlo SELAVI Ružinov sídlo: Kaštieľska 1131/30, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 2021-03-26 pod č. VVS/1-900/90-61247 IČO: 53640829
Cena: 3114,00
Dátum uzavretia: 27. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/056/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200145
Dodávateľ: POZITÍVUM V NÁS sídlo: Trstínska 7378/31, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 2012-10-24 pod č. VVS/1-900/90-40279 IČO: 42265274
Cena: 3300,00
Dátum uzavretia: 27. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/047/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200149
Dodávateľ: Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Rača. sídlo: Žarnovická 7, 831 06 Bratislava - Rača zápis v registri: subjekt je registrovaný na dňa 2019-11-20 pod č. IČO: 008970193084
Cena: 1702,50
Dátum uzavretia: 27. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/045/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200148
Dodávateľ: Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Bratislava IV - Dúbravka sídlo: Žatevná 2243/4, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 2021-07-14 pod č. VVS/1-909/90-199 IČO: 008970190113
Cena: 2934,80
Dátum uzavretia: 27. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/055/2022 [PDF, 460 kB]
Číslo zmluvy: MAGDG2200151
Dodávateľ: Občasné zoskupenie sídlo: Martinengova 4782/22, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 2021-11-11 pod č. VVS/1-900/90-62492 IČO: 54178941
Cena: 1445,00
Dátum uzavretia: 27. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/054/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200144
Dodávateľ: Združenie kresťanských seniorov Slovenska sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 1995-02-06 pod č. VVS/1-900/90-10351 IČO: 31745741
Cena: 2690,00
Dátum uzavretia: 26.05.2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/060/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200153
Dodávateľ: Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Bratislava - Karlova Ves sídlo: Tilgnerova 7, 841 01 Bratislava - mestská časť Karlova Ves zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 1992-11-14 pod č. VVS/1-909/90-199 IČO: 008970190109
Cena: 2345,00
Dátum uzavretia: 27.05.2022
27.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/049/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých - podpora medzigeneračnej solidarity a zvyšovania kvality života seniorov a senioriek v Bratislave 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200141
Dodávateľ: Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku sídlo: Tomášikova 17210/8A, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 1995-01-31 pod č. VVS/1-900/90-10328 IČO: 34074431
Dátum uzatvorenia: 27.05.2022
Cena: 2070.00 eur
Sekcia sociálnych vecí - Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
27.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200023
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 40000 euro z grantového programu Poskytovateľa Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „Viva Musica! festival“ realizovaný v roku 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200023
Dodávateľ: Viva Musica! agency, s. r. o., Kľukatá 41, 821 05 Bratislava, IČO: 45 623 414
Dátum uzatvorenia: 25.05.2022
Cena: 40000 EUR
Oddelenie kultúry
25.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/003/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre organizáciu Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Miletičova, v rámci grantovej výzvy Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200137
Dodávateľ: Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Miletičova, Miletičova 7, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 31790097
Dátum uzatvorenia: 23.05.2022
Cena: 1 600,00.- eur
Sekcia sociálnych vecí, Oddelenie prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny
25.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/001/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre Autistické centrum Andreas, n. o. v rámci grantovej výzvy Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200135
Dodávateľ: Autistické centrum Andreas n. o., Galandova 4582/7, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 31821677
Dátum uzatvorenia: 23.05.2022
Cena: 2 200,00.- eur
Sekcia sociálnych vecí, Oddelenie prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny
23.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt „REVITALIZÁCIA BEŽECKEJ DRÁHY PRI JAZERE ŠTRKOVEC"
Poskytnutie dotácie z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave príjemcovi MČ Bratislava-Ružinov vo výške 90 000,00 eur na úhradu nákladov investičnej povahy na projekt „REVITALIZÁCIA BEŽECKEJ DRÁHY PRI JAZERE ŠTRKOVEC".
Číslo zmluvy: MAGDG2200125
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
Cena: 90000,- EUR
Dátum uzatvorenia: 20.05.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
19.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie
Poskytnutie dotácie z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave príjemcovi MČ Bratislava-Karlova Ves vo výške 105 000,00 eur na úhradu nákladov investičnej povahy na projekt „Rekonštrukcia bežeckého oválu v športovo-rekreačnom areáli Majerníkova 60-62.
Číslo zmluvy: MAGDG2200123
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČO: 00603520
Cena: 105 000 eur
Dátum uzatvorenia: 19.05.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.4.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200001 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Nadáciou mesta Bratislavy
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov– transferu pre Nadáciu mesta Bratislava v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy.
Číslo zmluvy: MAGDG2200001
Dátum uzatvorenia: 6.4.2022
Dátum zverejnenia: 7.4.2022
Dátum účinnosti: 8.4.2022
11.3.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-27
Dodatok č. 1 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu Rekonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky - 1. etapa (revízia č. 1 02/2021) v grantovom programe Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry - 2020 Fondu na podporu športu
Číslo zmluvy: ipz_000013
Dátum uzatvorenia: 01.03.2022
Oddelenie implementácie externého financovania
25.2.2022Zmluva o NFP pre projekt "Trolejbusová trať Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra"
Predmetom Zmluvy je poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt "Trolejbusová trať Hlavná stanica – Patrónka – Riviéra " - projekčné práce.
Číslo zmluvy: nefp--000045
Dátum uzatvorenia: 23.02.2022
Dátum zverejnenia: 25.02.2022
Dátum účinnosti: 26.02.2022
Oddelenie implementácie externého financovania
25.2.2022Zmluva o NFP pre projekt "Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná"
Predmetom Zmluvy je poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt "Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná" - projekčné práce.
Číslo zmluvy: nefp--000046
Dátum uzatvorenia: 23.02.2022
Dátum zverejnenia: 25.02.2022
Dátum účinnosti: 26.02.2022
Oddelenie implementácie externého financovania
25.2.2022Zmluva o NFP pre projekt "Trolejbusové trate Autobusová stanica – Nové SND a Bulharská – Galvaniho"
Predmetom Zmluvy je poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt "Trolejbusové trate Autobusová stanica – Nové SND a Bulharská - Galvaniho " - projekčné práce.
Číslo zmluvy: nefp--000044
Dátum uzatvorenia: 23.02.2022
Dátum zverejnenia: 25.02.2022
Dátum účinnosti: 26.02.2022
Oddelenie implementácie externého financovania
8.2.2022ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA A ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Zmluva na realizáciu projektu Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území – MOSQUITO BIOREGULATION
Číslo zmluvy: 1368/2021
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Sekcia životného prostredia
14.1.2022Zmluva o poskytnutí dotácie na Rekonštrukciu fontány Družba
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa bodu E.4 Výnosu MF SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 v znení neskorších zmien za účelom financovania projektu s názvom "Rekonštrukcia fontány Družba na Nám. slobody v Bratislave"
Číslo zmluvy: MAGDG2100433
Dátum uzatvorenia: 11.01.2022
Dátum zverejnenia: 14.01.2022
Dátum účinnosti: 15.01.2022
23.12.2021Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2021 č. MK-4974/2021-451 na podporu realizácie projektu Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 – Dom hudby
Číslo zmluvy: MK-4974/2021-451
Dátum uzatvorenia: 21.12.2021
Oddelenie implementácie externého financovania
17.12.2021Zmluva o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
Zmluva o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave - Terasa Rovniankova 5 -11, Petržalka
Číslo zmluvy: MAGDG 2100289
Dátum uzatvorenia: 15.12.2021
Dátum zverejnenia: 17.12.2021
Dátum účinnosti: 18.12.2021
Sekcia výstavby - oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
17.12.2021Zmluva o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
Zmluva o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave - Terasa Námestie hraničiarov 13, Petržalka
Číslo zmluvy: MAGDG 2100288
Dátum uzatvorenia: 15.12.2021
Dátum zverejnenia: 17.12.2021
Dátum účinnosti: 18.12.2021
Sekcia výstavby - oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 566 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 23  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

  • Ars Bratislavensis
    Ars Bratislavensis je grantový program samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v zahraničí.
  • Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania
    Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.