Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2426 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 98  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100167
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Telocvikari.sk na podporu projektu "Aby deti pohyb bavil"
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 08.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100161
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu AkoLes na podporu projektu "Vzdelávanie a prirodzený pohyb detí v prírode."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 08.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100191
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava DHZ Devínska Nová Vesj na podporu projektu "Hasičský klub".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 08.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.202176Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100176
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Športuj ! na podporu projektu "Funny Days".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 08.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100168
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Bratislavskému zväzu malého futbalu na podporu projektu "Sezóna malého futbalu v Bratislave".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 08.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100223
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Agáte Šoralovej na podporu projektu "Oci, mami, poďte sa hýbať s nami a potom to zvládneme sami".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 08.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100221
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Akademickému centru pre výskum autizmu na podporu projektu "Online podpora rodín s deťmi s diagnózou autizmus".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 08.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100152
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Rade rodičov ZUŠ Miloša Ruppeldta na podporu projektu "XIII. ročník súťaže základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 08.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100200
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Neškôlka na podporu projektu "Záchranárske výpravy do divočiny".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 08.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100203
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Slovenskému skautingu, 91. zboru Bratislava na podporu projektu "Prieskumníci na začiatku - letný tábor 2021".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 08.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
9.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100245
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Nadácia Cvernovka, vo výške 13 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Street workout Nová Cvernovka“ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 9.6.2021
Dátum zverejnenia: 9.6.2021
Dátum účinnosti: 10.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
9.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100236
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie Mestskej časti Bratislava - Vajnory vo výške 45 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Pump track vo Vajnoroch“ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 9.6.2021
Dátum zverejnenia: 9.6.2021
Dátum účinnosti: 10.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
9.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100259
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Prestigio Realiz team, o.z., vo výške 3 400, 00 Eur na projekt „Superšprint FTVŠ 2021“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 9.6.2021
Dátum zverejnenia: 9.6.2021
Dátum účinnosti: 10.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
8.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100235
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa vo výške 45 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Tréningová plocha „SAHARA“ “ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 4.6.2021
Dátum zverejnenia: 8.6.2021
Dátum účinnosti: 9.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
8.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100260
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, BK Inter Bratislava mládež, vo výške 5 000, 00 Eur na projekt „Európska mládežnícka basketbalová liga v Bratislave“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 8.6.2021
Dátum zverejnenia: 8.6.2021
Dátum účinnosti: 9.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100175
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Športová škola Galaktikos na podporu projektu "Poďme deti von - za florbalom!".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Dátum zverejnenia: 07.06.2021
Dátum účinnosti: 08.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100125
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Hájenka na podporu projektu "Naháňame zameškané".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Dátum zverejnenia: 07.06.2021
Dátum účinnosti: 08.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100206
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Plaveckému klubu Orca Bratislava na podporu projektu "Orcáčov covid nezastaví".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Dátum zverejnenia: 07.06.2021
Dátum účinnosti: 08.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100102
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu RRC Hydrorock na podporu projektu "Rozvoj športových a pohybovýh aktivít detí a socializácia detí po covidovom období".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Dátum zverejnenia: 07.06.2021
Dátum účinnosti: 08.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100225
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava DOWIN-e - Asociácii pre podporu vzdelávania na podporu projektu "Poznaj svoje mesto".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Dátum zverejnenia: 07.06.2021
Dátum účinnosti: 08.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100165
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Sportclubu FunnyDance na podporu projektu "Hýb sa a ži zdravo 2021".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Dátum zverejnenia: 07.06.2021
Dátum účinnosti: 08.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100144
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Športovému klubu Supernova na podporu projektu "Príprava mladých hviezd 2021 Triatlon - časť cyklistika".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Dátum zverejnenia: 07.06.2021
Dátum účinnosti: 08.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100208
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Ateliéru Surya, s.r.o. na podporu projektu "Praktické cvičebné workshopy jogy a jogovej terapie pre vysporiadanie sa s úzkosťou, strachom".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Dátum zverejnenia: 07.06.2021
Dátum účinnosti: 08.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100156
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Dram art štúdio na podporu projektu "Biele divadlo - vráťme priestor pre umeleckú sebarealizáciu deťom, mládeži a mladým ľuďom".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Dátum zverejnenia: 07.06.2021
Dátum účinnosti: 08.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100157
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Mladý hokejbalista - Podunajské Biskupice, o.z. na podporu projektu "Mladý hokejbalista 2021".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Dátum zverejnenia: 07.06.2021
Dátum účinnosti: 08.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2426 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 98  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.