Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2418 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 97  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100068
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Echu - Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím na podporu projektu "Športové leto 2021".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 02.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100120
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu art SLNEČNICE, o.z. na podporu projektu "Pravidelný výtvarný krúžok".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 02.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100075
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Ateliér 33 na podporu projektu "Expedícia: 100ka v nohách krížom krážom cez Slovensko!".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 02.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100062
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Ateliér 33 na podporu projektu "V prírode v Meste".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 02.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100134
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu ŠK Run For Fun na podporu projektu "Naučme sa zdravo papať a športovať".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 02.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100078
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Tenisovému klubu Dúbravka na podporu projektu "Tenisové turnaje HM Bratislava TOUR 2021".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 02.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100150
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu B - S 13/Stoh na podporu projektu "Bitka pri Lamači 1866 - 155. výročie".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 02.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100103
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Združeniu rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4 na podporu projektu "Vzdelávame sa moderne aj vo výchove mimo vyučovania".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 02.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100052
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava neziskovej organizácii Top Tenis, n.o. na podporu projektu "Baby Cupík".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 02.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100060
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Academy 4 you na podporu projektu "Športovkovo - kurzy korčuľovania pre deti".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 02.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100079
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Národnému osvetovému centru na podporu projektu "Tvor*ba 2021 - Od tvorivosti k poznaniu".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 02.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100061
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Krúžky v škole na podporu projektu "Malým vedcom v detskej izbe".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 02.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100240
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie Mestskej časti Bratislava - Jarovce vo výške 12 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Rekonštrukcia oplotenia športového areálu Jarovce“ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 3.6.2021
Dátum zverejnenia: 3.6.2021
Dátum účinnosti: 4.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100237
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie Mestskej časti Bratislava - Rača vo výške 45 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Račianske športoviská v novom šate“ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 3.6.2021
Dátum zverejnenia: 3.6.2021
Dátum účinnosti: 4.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100250
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Bratislavský maratón, o.z., vo výške 5 500, 00 Eur na projekt „ČSOB Bratislava Marathon 2021“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 3.6.2021
Dátum zverejnenia: 3.6.2021
Dátum účinnosti: 4.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
2.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100232
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Futbalový klub Lamač, vo výške 20 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Pokračovanie rekonštrukcie a revitalizácie športového areálu FK Lamač“ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 2.6.2021
Dátum zverejnenia: 2.6.2021
Dátum účinnosti: 3.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
2.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100230
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) DOMINO, vo výške 25 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Športujme bezpečne na novom kvalitnom povrchu“ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 2.6.2021
Dátum zverejnenia: 2.6.2021
Dátum účinnosti: 3.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
2.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100231
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Náš Devín, vo výške 30 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Športový areál Devín“ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 2.6.2021
Dátum zverejnenia: 2.6.2021
Dátum účinnosti: 3.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
2.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100233
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Pedál, vo výške 20 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Doplnenie vybavenia areálu PumpPark Petržalka“ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 2.6.2021
Dátum zverejnenia: 2.6.2021
Dátum účinnosti: 3.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
2.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100252
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Krasoklub Ondreja Nepelu Slovan Bratislava, o.z., vo výške 5 000, 00 Eur na projekt „62. ročník Grand Prix of Bratislava – najstaršie krasokorčuliarske podujatie s medzinárodnou účasťou“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 2.6.2021
Dátum zverejnenia: 2.6.2021
Dátum účinnosti: 3.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100204
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Klubu modernej gymnastiky Danubia na podporu projektu "Letné športovo-výchovné tábory pre deti a mládež".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100188
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Športovému klubu Vrakuňa na podporu projektu "Dajme spoločne pohybu opäť šancu".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100177
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Trinity Triathlon Team na podporu projektu "3 NT - Trinity Triathlon Team".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100158
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Rodinnému centru Ráčik na podporu projektu "Deň plný radosti".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100147
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu City Kids na podporu projektu "Vráťme deti do pohybu".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2418 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 97  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.