Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2426 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 98  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
2.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100231
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Náš Devín, vo výške 30 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Športový areál Devín“ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 2.6.2021
Dátum zverejnenia: 2.6.2021
Dátum účinnosti: 3.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
2.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100233
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Pedál, vo výške 20 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Doplnenie vybavenia areálu PumpPark Petržalka“ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 2.6.2021
Dátum zverejnenia: 2.6.2021
Dátum účinnosti: 3.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
2.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100252
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Krasoklub Ondreja Nepelu Slovan Bratislava, o.z., vo výške 5 000, 00 Eur na projekt „62. ročník Grand Prix of Bratislava – najstaršie krasokorčuliarske podujatie s medzinárodnou účasťou“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 2.6.2021
Dátum zverejnenia: 2.6.2021
Dátum účinnosti: 3.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100204
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Klubu modernej gymnastiky Danubia na podporu projektu "Letné športovo-výchovné tábory pre deti a mládež".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100188
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Športovému klubu Vrakuňa na podporu projektu "Dajme spoločne pohybu opäť šancu".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100177
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Trinity Triathlon Team na podporu projektu "3 NT - Trinity Triathlon Team".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100158
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Rodinnému centru Ráčik na podporu projektu "Deň plný radosti".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100147
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu City Kids na podporu projektu "Vráťme deti do pohybu".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100136
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu JUDO CLUB Slávia STU Bratislava na podporu projektu "Judo kemp Jasenská dolina 2021".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100126
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Futbalovému klubu Vajnory na podporu projektu "Tréningové pomôcky FK Vajnory".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100124
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Futbalovej akadémii Lafranconi FTVŠ UK na podporu projektu "Súťaž prípraviek a žiakov vo futbale".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100119
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Klubu modernej gymnastiky Danubia na podporu projektu "Gymnastika a tanec pre všetky deti".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100109
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava HBK Vrakuňa na podporu projektu "HBK Vrakuňa Juniors".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100107
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Futbalovému klubu Dúbravka na podporu projektu "Rozvoj mládežníckeho futbalu v Dúbravke v roku 2021".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100104
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Basketbalovému Klubu Slovan Bratislava na podporu projektu "Našim srdcom je basketbal".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100072
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Klubu vodného slalomu Karlova Ves na podporu projektu "Celoročná športová príprava pre deti a mládež 2021".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100067
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Domke - Združeniu saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava Mamateyova na podporu projektu "Divokí na ihrisku, ľudskí v spoločnosti".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100063
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu S 3T na podporu projektu "S 3T online Tiktok Dance- tanečné tréningy".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100243
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves vo výške 45 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia športového ihriska pri ZŠ I. Bukovčana 3“ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 1.6.2021
Dátum zverejnenia: 1.6.2021
Dátum účinnosti: 2.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100050
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Športovému klubu matematikov, fyzikov a informatikov na podporu projektu "Zapoj nohy aj hlavu v Bratislave".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100238
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie Mestskej časti Bratislava - Dúbravka vo výške 45 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Pumptracková dráha Talichova“ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 1.6.2021
Dátum zverejnenia: 1.6.2021
Dátum účinnosti: 2.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
31.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100121
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Športovému klubu BY na podporu projektu "Detský putovný cyklo tábor".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 31.05.2021
Dátum zverejnenia: 31.05.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
31.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100108
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava konateľovi Andrejovi Gaburovi - ARG COM na podporu projektu "KidsCamp".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 31.05.2021
Dátum zverejnenia: 31.05.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
31.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100127
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Kanoistickému klubu Slávia UK Bratislava na podporu projektu "Podpora pretekov o Pohár Slávie UK".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 31.05.2021
Dátum zverejnenia: 31.05.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
31.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100207
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu CONNECT, o.z. na podporu projektu "Krúžok zvedavých detí".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 31.05.2021
Dátum zverejnenia zmluvy: 31.05.2021
Dátum účinnosti zmluvy: 01.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2426 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 98  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.