Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2426 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 98  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100249
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Asociácia pre mládež, vedu a techniku, vo výške 4 000, 00 Eur na projekt „Festival vedy a techniky AMAVET 2021“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 7.6.2021
Dátum zverejnenia: 7.6.2021
Dátum účinnosti: 8.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100254
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, ProMaya, vo výške 5 300, 00 Eur na projekt „26. European Maya Conference Bratislava 2021“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 7.6.2021
Dátum zverejnenia: 7.6.2021
Dátum účinnosti: 8.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100251
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, SFC, o.z., vo výške 3 500, 00 Eur na projekt „Mládežnícky turnaj Slovak Floorball Cup Young 2021“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 7.6.2021
Dátum zverejnenia: 7.6.2021
Dátum účinnosti: 8.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
4.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100247
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Slovenská kanoistika, vo výške 5 500, 00 Eur na projekt „ICF Majstrovstvá sveta vo vodnom slalome a šprinte 2021“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 4.6.2021
Dátum zverejnenia: 4.6.2021
Dátum účinnosti: 5.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
4.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100241
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže,
stredisko Bratislava - Mamateyova, vo výške 15 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Zalejte nás a my porastieme!“ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 2.6.2021
Dátum zverejnenia: 4.6.2021
Dátum účinnosti: 5.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
4.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100244
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie Mestskej časti Bratislava - Rusovce vo výške 60 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Voľnočasový priestor, Bratislava-Rusovce" realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 4.6.2021
Dátum zverejnenia: 4.6.2021
Dátum účinnosti: 5.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
4.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100234
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice vo výške 45 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Futbalové ihriská, workout a rozvoj športu v mč“ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 3.6.2021
Dátum zverejnenia: 4.6.2021
Dátum účinnosti: 5.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
4.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100255
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, SIPKES, s.r.o., vo výške 5 500, 00 Eur na projekt „IFSA-EUSFLAT 2021“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 4.6.2021
Dátum zverejnenia: 4.6.2021
Dátum účinnosti: 5.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
4.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100239
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie Mestskej časti Bratislava - Ružinov vo výške 45 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Stavebné úpravy Borodáčova 2, Bratislava“ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 3.6.2021
Dátum zverejnenia: 4.6.2021
Dátum účinnosti: 5.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
4.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100229
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Univerzita Komenského v Bratislave, vo výške 30 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Centrum aktívneho starnutia UK v Bratislave - dofinancovanie výstavby a rozšírenie kapacít pre osoby so zdravotným znevýhodnením“ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 2.6.2021
Dátum zverejnenia: 4.6.2021
Dátum účinnosti: 5.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100130
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) na podporu projektu "Inklúzia športom".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 03.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100059
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Štúdiu zážitku Outward Bound Slovensko na podporu projektu "Pádlovanie bez hraníc".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 03.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100138
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava eRku - Hnutiu kresťanských spoločenstiev detí, územie Západ na podporu projektu "Fararalandia".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 03.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100083
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Občianskemu združeniu Literárny klub Rača na podporu projektu "Interaktívne rozprávky v prírode".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 03.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100082
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Klubu rýchlostnej kanoistiky Vinohrady na podporu projektu "Zabezpečenie skvalitnenia tréningovej prípravy".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 03.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100123
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu SPORT & EDUCATION MOVEMENT, o.z.na podporu projektu "Anglické futbalové prázdniny".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 03.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100054
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu N PRODUKT na podporu projektu "Filmová a mediálna škola 2".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 03.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100115
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Slávia Gymnastické centrum Bratislava na podporu projektu "Zdravšia a lepšia Bratislava".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 03.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100105
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Združeniu pre rozvoj rodiny na podporu projektu "Académia rodiny live".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 03.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100057
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Centru sociálnych služieb Sibírka na podporu projektu "Letné hravé tvorenie".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 03.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100055
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Lokomotíva Devínska Nová Ves na podporu projektu "Futbal v Devínskej je náš život".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 03.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100066
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Rozvoj dieťaťa na podporu projektu "Netradiční matici".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 03.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100135
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Box Club Slovakia Bratislava na podporu projektu "Memoriál Štefana Matejčíka - 16. ročník".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 03.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100080
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Športovej škole karate Bratislava na podporu projektu "Odmeň sa opaskom!".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 03.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100112
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Futbalovému klubu polície Bratislava na podporu projektu "Dajme všetci gól".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 03.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2426 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 98  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.