Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2422 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 97  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100174
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Asociácii Divadelná Nitra na podporu projektu "Darujem ti tulipán - Integračné tvorivé aktivity pre zrakovo postihnuté deti."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100183
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava FK Inter Bratislava mládež na podporu projektu "Materiálne zabezpečenie mladých športovcov."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100178
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Šermiarskemu klubu Dunaj Bratislava na podporu projektu "Šermiarske letné sústredenie."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100139
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Múze tanca Terpsichoré na podporu projektu "Letný tanečný workshop - baletného štúdia Terpsichoré."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100195
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Združeniu priateľov Čunova na podporu projektu "Dunaj bez hraníc 2021."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100166
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Telovýchovnej jednote Jarovce na podporu projektu "Tréningový a zápasový proces detí v nových súpravách."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100184
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Občianskemu združeniu Jeden 23 223 na podporu projektu "Tanečné sústredenie TK Dansovia."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100163
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Biomedicínskemu centru SAV na podporu projektu "Re-štart k aktívnemu JA."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100164
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Golfovému klubu SSG na podporu projektu "Golfový turnaj online."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100141
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Golfovému klubu SSG na podporu projektu "Majstrovstvá základných a stredných škôl v golfe 2021."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100190
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava VŠ Pedagogickej fakulty UK Hurikán Bratislava na podporu projektu "Rozvoj florbalu detí a mládeže organizované extraligovým družstvom VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2021."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100151
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu GONG na podporu projektu "Stretnutie s Tháliou - tvorivo dramatické stretnutie so zameraním na deti a mládež."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100224
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Atletickému oddielu TJ Slávia STU Bratislava na podporu projektu "Atletický trackathlon."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100196
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu D3 na podporu projektu "Spoločne v rozmanitosti - Letný pobyt pre úplné, neúplné a náhradné rodiny s deťmi, jednotlivcov a mládež."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100155
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Snipers Bratislava na podporu projektu "Rozvoj tréningových podmienok v oblasti florbalu."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100219
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Športovému klubu Juventa Bratislava na podporu projektu "Galaprogram k 10. výročiu."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100199
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Lukostreleckému klubu Bratislava na podporu projektu " Späť k lukostreľbe."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
11.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100257
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Závodisko, š.p., vo výške 4 000, 00 Eur na projekt „Dostihy poníkov“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 11.6.2021
Dátum zverejnenia: 11.6.2021
Dátum účinnosti: 12.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100180
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu ST RELAX na podporu projektu "Organizovanie športových podujatí pre deti a mládež, stolný tenis."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 09.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100202
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Asociácii športu pre všetkých Slovenskej republiky na podporu projektu "... "Ideme hrať ping - pooooong"v Bratislave".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 09.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100129
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu IB Kids na podporu projektu "Poď sa hýbať, poď sa hrať (Let´ s Move, Let´s Play)."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 09.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100058
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Športovému klubu polície Bratislava na podporu projektu "Vodný slalom pre všetkých ."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 09.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100248
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, HERACLES, vo výške 4 000, 00 Eur na projekt „WCT HERACLES Slovakia Cup 2021“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 10.6.2021
Dátum zverejnenia: 10.6.2021
Dátum účinnosti: 11.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100258
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, TenSta, vo výške 5 500, 00 Eur na projekt „Bratislava open 2021“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 10.6.2021
Dátum zverejnenia: 10.6.2021
Dátum účinnosti: 11.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100253
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Slovenský horolezecký spolok JAMES, vo výške 3 800, 00 Eur na projekt „Slovenský pohár detí v športovom lezení, v disciplíne obtiažnosť, preteky kategórie A“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 10.6.2021
Dátum zverejnenia: 10.6.2021
Dátum účinnosti: 11.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2422 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 97  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.