Voľný čas

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity podporuje rozmanité voľnočasové aktivity detí a mládeže Bratislavy.

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2035 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 70 71 72 73 -74- 75 76 77 78 ... 82  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
8.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Športovému klubu polície Bratislava, krasokorčuliarskemu oddielu [PDF, 36 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Športovému klubu polície Bratislava, krasokorčuliarskemu oddielu finančnú dotáciu na podporu projektu "Krasokorčuliarska letná príprava pre sezónu 2012 -2013".
Dátum zverejnenia: 08.06.2012
8.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie občianskemu združeniu SuperTrieda [PDF, 36 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu SuperTrieda finančnú dotáciu na podporu projektu "SuperTrieda v Bratislave".
Dátum zverejnenia: 08.06.2012
6.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie občianskemu združeniu Bystrický svet najmenších [PDF, 37 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Bystrický svet najmenších finančnú dotáciu na podporu projektu "Poďte deti spolu s nami cestovať za pamiatkami".
Dátum zverejnenia: 06.06.2012
6.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Slávia UK Bratislava [PDF, 83 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava TJ Slávia UK finančnú dotáciu na podporu projektu "Zdravšia mládež, zdravšia Bratislava".
Dátum zverejnenia: 06.06.2012
1.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Bratislavskému samosprávnemu kraju [PDF, 36 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Bratislavskúmu samosprávnemu kraju finančnú dotáciu na mzdy a prevádzku pre školskú jedáleň pri Základnej škole a Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava za účelom zabezpečenia stravovania žiakov Evanjelickej základnej školy, Palisády 57, Bratislava a žiakov do 15 rokov veku Evanjelického lýcea, Vranovská 2, Bratislava.
Dátum zverejnenia: 01.06.2012
1.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu saleziánskej mládeže - Domka, stredisku BA Trnávka [PDF, 36 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu saleziánskej mládeže Domka, stredisku BA Trnávka finančnú dotáciu na podporu projektu "Letný zážitkový tábor pre mladých 2012"
Dátum zverejnenia: 01.06.2012
1.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Tanečnému štúdiu ASSOS Nelux Bratislava [PDF, 36 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Tanečnému štúdiu ASSOS Nelux Bratislava finančnú dotáciu na podporu projektu "Kostýmy a rekvizity na Street Dance Show formáciu "Asian Dynasties" na Majstrovstvá Slovenska 2012 pre juniorskú vekovú kategóriu"
Dátum zverejnenia: 01.06.2012
1.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar [PDF, 37 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar finančnú dotáciu na podporu projektu "Fun Club Fortuna"
Dátum zverejnenia: 01.06.2012
1.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie občianskemu združeniu Kaspian [PDF, 36 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Kaspian finančnú dotáciu na podporu projektu "Piknik v uliciach Petržalky"
Dátum zverejnenia: 01.06.2012
1.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie občianskemu združeniu Bratislavský Gašparko [PDF, 37 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Bratislavský Gašparko finančnú dotáciu na podporu projektu "Letná divadelná akadémia"
Dátum zverejnenia: 01.06.2012
1.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie občianskemu združeniu Rodinka.sk [PDF, 38 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Rodinka.sk finančnú dotáciu na podporu projektu "Materské centrum Bábätko"
Dátum zverejnenia: 01.06.2012
28.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie občianskemu združeniu Ichtys [PDF, 37 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie občianskemu združeniu Ichtys na podporu projektu "Tábory OZ Ichtys - Unesená princezná a jej špióni" z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 28.05.2012
28.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Športovému klubu VAZKA [PDF, 38 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Športovému klubu VAZKA na podporu projektu "Vezmi mapu a poď s nami preskúmať les behom či na bicykli" z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 28.05.2012
28.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Detskej organizácii Bratislavský Fénix [PDF, 37 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Detskej organizácii Bratislavský Fénix na podporu projektu "Ekologické aktivity SOSNA" z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 28.05.2012
22.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Šachovému klubu Doprastav Bratislava [PDF, 37 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Šachovému klubu Doprastav Bratislava na podporu projektu "Veľkonočný turnaj šachových nádejí 2012" z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 22.05.2012
21.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Baseballovému klubu žiaci Tupolevova [PDF, 37 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Baseballovému klubu žiaci Tupolevova na podporu projektu "Výučba, rozvoj a šírenie športu medzi deťmi a mládežou z Devínskej Novej Vsi" z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 21.05.2012
21.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie materskému centru Budatko [PDF, 36 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie materskému centru Budatko na podporu projektu "Vhodné a príjemné priestory pre rodiny s deťmi" z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 21.05.2012
21.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Rodičovskému združeniu sv. František [PDF, 36 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Rodičovskému združeniu sv. František na podporu projektu "Mať deti nás baví" z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 21.05.2012
21.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie športovému klubu karate SEIWA [PDF, 36 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie športovému klubu karate SEIWA na podporu projektu "Karate a mládež 2012" z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 21.05.2012
18.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie 1. Rugby Clubu Slovan Bratislava [PDF, 36 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie 1. Rugby Clubu Slovan Bratislava na podporu projektu "Rugby – šport bratislavskej mládeže 2 " z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 18.05.2012
18.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie občianskemu združeniu Deti ulice [PDF, 47 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie občianskemu združeniu Deti ulice na podporu projektu "Zážitkovo-poznávací výlet pre deti z Diagnostického centra" z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia:18.05.2012
17.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Florballovému klubu FBC Shadows Bratislava [PDF, 36 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Florballovému klubu FBC Shadows Bratislava na podporu projektu "Prenájom telocviční a kúpa športových potrieb" z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 17.05.2012
17.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Rade mládeže Slovenska [PDF, 36 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Rade mládeže Slovenska na podporu projektu "Zaži pláž" z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 17.05.2012
17.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie občianskemu združeniu Beracha [PDF, 36 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie občianskemu združeniu Beracha na podporu projektu "Tvodi I." z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 17.05.2012
17.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Fondu pre podporu výchovy a vzdelávania sluchovo postihnutej mládeže [PDF, 37 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Fondu pre podporu výchovy a vzdelávania sluchovo postihnutej mládeže na podporu projektu "Výchovno-poznávací výlet detí a mládeže so sluchovým postihnutím" z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 17.05.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2035 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 70 71 72 73 -74- 75 76 77 78 ... 82  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.