Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2423 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 97  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
26.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200156
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Slovenská kanoistika, vo výške 10 000,00 eur na projekt „Medzinárodné preteky v rýchlostnej kanoistike“ realizovaný v roku 2022. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 26.5.2022
Dátum zverejnenia: 26.5.2022
Dátum účinnosti: 27.5.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
25.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200105
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Slovenskému zväzu tanečného športu na vozíčku na podporu projektu "Letný inkluzívno-tvorivý pobyt "Tanec na kolesách XVIII".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 25.05.2022
Dátum zverejnenia: 25.05.2022
Dátum účinnosti:26.05.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
25.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200094
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Tanečnému klubu "Danube" Bratislava na podporu projektu "Memoriál Ivanky Dvořáčkovej 2022".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 25.05.2022
Dátum zverejnenia: 25.05.2022
Dátum účinnosti:26.05.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
25.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200056
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Slovenskej komore fitness na podporu projektu "Funkčné fitness a zdravý životný štýl na stredných školách".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 23.05.2022
Dátum zverejnenia: 25.05.2022
Dátum účinnosti: 26.05.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
25.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200005
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Lokomotíva Devínska Nová Ves na podporu projektu "V DNV žijeme futbalom - časť tréningové a zápasové plochy a lekárska služba".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 25.05.2022
Dátum zverejnenia: 25.05.2022
Dátum účinnosti:26.05.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
21.10.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100411
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu S vetrom opreteky na podporu projektu "Športový jachting pre deti a mládež".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 21.10.2021
Dátum zverejnenia: 21.10.2021
Dátum účinnosti: 22.10.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
21.10.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100415
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Medzinárodnej šachovej akadémii Interchess na podporu projektu "Šachové sústredenie detí".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 21.10.2021
Dátum zverejnenia: 21.10.2021
Dátum účinnosti: 22.10.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
21.10.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100383
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Folklórnemu združeniu Madovec na podporu projektu "Poznaj históriu a život na zámku - Bojnice".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 20.10.2021
Dátum zverejnenia: 21.10.2021
Dátum účinnosti: 22.10.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
20.10.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100394
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Lollipops by RDS na podporu projektu "Tanečné sústredenie Lollipops - všetky vekové kategórie".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 20.10.2021
Dátum zverejnenia: 20.10.2021
Dátum účinnosti: 21.10.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
18.10.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100406
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Bratislavskému zväzu malého futbalu, o.z. na podporu projektu "Malý futbal v Bratislave, sezóna jeseň/2021".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 18.10.2021
Dátum zverejnenia: 18.10.2021
Dátum účinnosti: 19.10.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
18.10.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100393
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu H&T Dance Company na podporu projektu "Grinch, kúzelné Vianoce".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 18.10.2021
Dátum zverejnenia: 18.10.2021
Dátum účinnosti: 19.10.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
15.10.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100409
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Školskému športovému klubu Gymnázium Bilikova 24 na podporu projektu "Dlhodobá volejbalová príprava detí a mládeže".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 15.10.2021
Dátum zverejnenia: 15.10.2021
Dátum účinnosti: 16.10.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
15.10.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100374
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava spoločnosti s ručením obmedzeným BE Cool, s. r. o. na podporu projektu "L´etape Slovakia by tour de France".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 15.10.2021
Dátum zverejnenia: 15.10.2021
Dátum účinnosti: 16.10.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
15.10.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100413
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Volejbalovému klubu polície Bratislava na podporu projektu "Lepší volejbal v Bratislave".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 15.10.2021
Dátum zverejnenia: 15.10.2021
Dátum účinnosti: 16.10.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
15.10.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100386
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Svet pohybu Slovensko, o. z. na podporu projektu "Zohir parkour pre deti a mládež v Bratislave".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 15.10.2021
Dátum zverejnenia: 15.10.2021
Dátum účinnosti: 16.10.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
15.10.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100401
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Golfovému klubu SSG na podporu projektu "Golfová kaviareň".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 15.10.2021
Dátum zverejnenia: 15.10.2021
Dátum účinnosti: 16.10.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
15.10.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100416
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Basketbalovému klubu mládeže Petržalka - Five Stars na podporu projektu "Tréningové činnosti BKM Petržalka".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 15.10.2021
Dátum zverejnenia: 15.10.2021
Dátum účinnosti: 16.10.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
15.10.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100376
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu ABCedu pre vzdelanie na podporu projektu "Predškoláci, pripravte sa!".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 15.10.2021
Dátum zverejnenia: 15.10.2021
Dátum účinnosti: 16.10.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
15.10.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100400
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Občianskemu združeniu UMENIE PRE VŠETKÝCH na podporu projektu "Bratislavská hudobná dielňa".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 15.10.2021
Dátum zverejnenia: 15.10.2021
Dátum účinnosti: 16.10.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
15.10.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100404
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Prestigio Realiz Team na podporu projektu "Realizáčik 2021 - 2022".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 15.10.2021
Dátum zverejnenia: 15.10.2021
Dátum účinnosti: 16.10.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.10.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100407
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Ohnisko na podporu projektu "Krúžok do života".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 14.10.2021
Dátum zverejnenia: 14.10.2021
Dátum účinnosti: 15.10.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.10.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100367
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Echo - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím na podporu projektu "Turčianske Teplice 2021".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 14.10.2021
Dátum zverejnenia: 14.10.2021
Dátum účinnosti: 15.10.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.10.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100408
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Športovému klubu Juventa Bratislava na podporu projektu "Gymnastika pre všetkých - Jeseň 2021".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 14.10.2021
Dátum zverejnenia: 14.10.2021
Dátum účinnosti: 15.10.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.10.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100405
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Volejbalovému klubu Slávia UK Bratislava na podporu projektu "Športový a vzdelávací volejbalový kemp detí a mládeže".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 14.10.2021
Dátum zverejnenia: 14.10.2021
Dátum účinnosti: 15.10.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
13.10.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100379
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu "Športuj!" na podporu projektu "Futbal netradične".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 13.10.2021
Dátum zverejnenia: 13.10.2021
Dátum účinnosti: 14.10.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2423 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 97  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.