Prenájom hnuteľného majetku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 76 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
13.6.2013DENT32, s.r.o. Zmluva o nájme číslo MAGIPCO/130000S [PDF, 226 kB]
Nájom vysielacieho zariadenia TSM v. č. C50036A
13.12.2019Dodatok č. 08 83 0069 14 05 k Zmluve o nájme č. 08 83 0069 14 00
Nájomca: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dátum uzatvorenia dodatku: 12.12.2019
Účinnosť dodatku: nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia
Zverejnený dňa:13.12.2019
7.1.2021Dodatok č. 08 83 0069 14 06 k Zmluve o nájme č. 08 83 0069 14 00
Nájomca: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dátum uzatvorenia dodatku: 22.12.2020
Účinnosť dodatku: nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia
Zverejnený dňa: 7.1.2021
28.3.2013Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme rádiovej siete GLOBAL II
Prenájom rádiovej siete GLOBAL II vybudovanej firmou NAM Slovakia pre pult centrálnej ochrany
Dátum zverejnenia: 28.3.2013
24.11.2021Dodatok č. 1 k zmluve o užívaní kolektoru č. 249400471900 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a spol. Slovak Telekom, a.s.
Rozšírenie siete o HDPE rúru v kolektore v celkovej dĺžke 150 bm
Dátum uzatvorenia: 23.11.2021
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum účinnosti: 25.11.2021
Oddelenie správy komunikácií
24.7.2014Dodatok č. 3 k zmluve č. 249402610800 o nájme zo dňa 15.7.2014
Uzatvorený medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Západoslovenská distribučná, a.s. Predmet nájmu - kolektorová časť Prístavného mostu. Účel nájmu - uloženie kábla.
Zverejnené dňa: 24.07.2014
23.6.2021Dodatok č.1 k zmluve o užívaní kolektoru č. 249402991900
rozšírenie siete v kolektore
Dátum uzatvorenia: 22.06.2021
Dátum zverejnenia: 23.06.2021
Dátum účinnosti: 24.06.2021
Oddelenie správy komunikácií
23.12.2020Dohoda o zrušení dodatku č. 4 zo dňa 30.11.2020 [PDF, 199 kB]
Dohoda o zrušení dodatku č. 4 zo dňa 30.11.2020 k Zmluve o nájme č. 1041 s prenajímateľom Technopol International, a.s.
15.6.2012DRINK POINT – zmluva o nájme [PDF, 771 kB]
Nájom vysielacieho zariadenia TSM 452 v. c. C90524A
Dátum zverejnenia.: 15.06.2012
12.10.2012INBOX s.r.o. - zmluva o nájme čislo MAG/PCO/1200004 [PDF, 691 kB]
Nájom vysielacieho zariadenia TSM 452 v. c. C70386A
Dátum zverejnenia: 12.10.2012
12.10.2012M.A.J.O.R. Agency s.r.o. - zmluva o nájme čislo MAG/PCO/1200006 [PDF, 735 kB]
Nájom vysielacieho zariadenia TSM 452 v. c. C52985A
Dátum zverejnenia: 12.10.2012
2.12.2020MsP/20/00044 - Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 1041 [PDF, 1,1 MB]
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 1041 na rozšírenie poskytovaných rádiokomunikačných služieb s prenajímateľom Technopol International, a.s. na dobu 12 mesiacov s automatickým predĺžením
5.8.2021MsP/21/00052 - Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme č. 1041 [PDF, 546 kB]
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme č. 1041 uzatvorenom medzi nájomcom Hlavné mesto SR Bratislava a prenajímateľom Technopol International a.s., Kutlíková 17, 85250 Bratislava.
Predmet zmluvy: rozšírenie počtov a položiek predmetu zmluvy - 15 ks (príloha zverejnenej zmluvy).
Cena: 1437,50 € /mes. bez DPH, 1725 €/mes. s DPH.
Dátum zverejnenia: 05.08.2021.
23.2.2021MsP2100009 - Zmluva o nájme číslo MAG-PCO2100001 [PDF, 1,9 MB]
Zmluva o nájme vysielacieho zariadenia REGGAE v. č. L0093Z medzi hlavným mestom a nájomcom M.A.J.O.R Agency, s.r.o. za účelom napojenia na PCO
23.2.2021MsP2100010 - Zmluva o nájme číslo MAG-PCO2100002 [PDF, 1,9 MB]
Nájomná zmluva medzi hlavným mestom a nájomcom M.A.J.O.R Agency, s.r.o. na vysielacie zariadenie REGGAE v.č. S9085B za účelom napojenia na PCO
23.2.2021MsP2100011 - Zmluva o nájme číslo MAG-PCO2100003 [PDF, 1,9 MB]
Nájomná zmluva medzi hlavným mestom a nájomcom M.A.J.O.R Agency, s.r.o. o prenájme vysielacieho zariadenia REGGAE v. S9147B za účelom napojenia na PCO
14.11.2013Nájom vysielacieho zariadenia - Z.O.A. s.r.o.
Nájom vysielacieho zariadenia TSM v. č. C90962A
Dátum zverejnenia: 14.11.2013
7.9.2012Nájomná zmluva - prenájom stánkov č. MAGTS1200124 [PDF, 106 kB]
Nájomná zmluva - prenájom 20 ks stánkov pre Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto na obdobie od 07.09.2012 do 09.09.2012 za symbloickú cenu 1,- €
Zverejnené dňa: 07.09.2012
12.12.2018Nájomná zmluva betlehemu
Číslo: 2461 1034 1800
Stručný popis: Predmetom tejto zmluvy je prenájom hnuteľnej veci – vyrezávaného dreveného betlehemu
Dátum zverejnenia: 12.12.2018
2.1.2017Nájomná zmluva č. 246108191600/2016
Nájomná zmluva č. 246108191600/2016, ktorej predmetom je prenájom dreveného betlehemu. Uzatvorené dňa: 5.12.2016
Zverejnené dňa: 2.1.2017
27.3.2014Zmluva č. 089400121400
Nehnuteľnosť - most Apollo cez Dunaj, účel nájmu: technologické zariadenie (anténa).
Zverejnené dňa: 27.03.2014
16.2.2012Zmluva č.089400271200 o nájme medzi Hlavným mestom SR BA a SITEL ,s.r.o. [PDF, 574 kB]
Účelom nájmu je uloženie optochráničiek na roštoch v tráme Nového mosta. Táto zmluva bola podpísaná 10.2.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia : 17.2.2012
22.11.2012Zmluva o nájme – DONET s.r.o. [PDF, 234 kB]
Nájom vysielacieho zariadenia TSM v. Č. C41908A
Zverejnené dňa: 22.11.2012
9.9.2013Zmluva o nájme – KESTLER s.r.o.
Nájom vysielacieho zariadenia TSM v. č. C70072A
Dátum zverejnenia: 10.09.2013
26.8.2013Zmluva o nájme - M.A.J.O.R. Agency s.r.o.
Nájom vysielacieho zariadenia TSM v. č. C90S24A
Dátum zverejnenia: 26.8.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 76 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Zmluva o nájme číslo MAG/PCO/1900008
  Zmluva o nájme medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom PRO-DIVE spol. s.r.o.
  Predmet zmluvy: nájom vysielacieho zariadenia REGGAE.
  Cena: 10,-.EUR bez DPH /mesačne.
  Dátum zverejnenia: 03.06.2020.
 • Dodatok č. 3 k Zmluve MsP/17/00023 o prenájme motorového vozidla
  Prenájom motorového vozidla do užívania Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na základe Zmluvy o prenájme motorového vozidla MsP/17/00023 uzatvorenej medzi SPP CNG s.r.o. a Hlavným mestom SR Bratislavou. Zverejnená dňa 15.05.2019
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 16.9.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom hnuteľného majetku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.