Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2102 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 76 77 78 79 -80- 81 82 83 84 85  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Servisná zmluva na klimatizácie25.7.2012MAGTS1200094 Ivan Habala HA-PE
Zmluva MsP/12/00013 o akceptácii platobných kariet.20.7.201212/00013 Československá Obchodná Banka a. s.
Licenčná zmluva18.7.2012MAGTS120010810 992.00E&S Software, s.r.o.
Zmluva o dielo č. 15/201213.7.201215/20123 462.00ENPRO Consult, s.r.o.
Zmluva o splátkovom úvere č. 2057/201213.7.20122057/2012 TATRA BANKA, a.s.
Dodatok č.2 k Zmluve o úvere9.7.201210/085/08 Prima banka Slovensko, a.s.
Kúpna zmluva č. MsP/12/00006 z 25.6.2012 uzavretá medzi kupujúcim Hl.m.SR a predávajúcim VEP spol. s.r.o.26.6.2012MAGTS1200095 VEP, spol. s r.o.
Zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení služieb mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2009-2018, Dodatok č. 02/2012 na rok 201222.6.2012  Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2009 - 2018, Dodatok č. 01/2012 na rok 201222.6.2012  Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Predmetom zmluvy je záväzok audítora vykonať audit ročnej účtovnej uzávierky za rok 2011 a audit konsolidovanej účtovnej závierky za konsolidovaný celok za rok 2011. Táto zmluva bola podpísaná dňa 21. 06. 2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.Deloitte Audit s.r.o., Digital Park II,
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava.
Zverejnené dňa: 21.06.2012
21.6.2012MAGTS1200084 Deloitte Audit, s. r. o., Digital park II
Zmluva o diele por. č. MsP/12/0000821.6.2012MsP/12/00008 Milan Golier - MEZO
Licenčná zmluva č. VÚGK 20/201220.6.2012MAGTS12000889 000.00Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo14.6.2012 18 600.00DOLIS s.r.o.
ZMLUVA ČÍSLO: GBRAP0003U6Y o poskytovaní služieb údržby a podpory uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov6.6.2012GBRAP0003U6Y34 075.00GORDIC spol. s.r.o.
Zmluva o dielo č. 11/20125.6.201211/2012134.50GKK-geodetická služba,s.r.o.
Zmluva o dielo č. 10/20125.6.201210/2012296.50GKK-geodetická služba,s.r.o.
Zmluva o dielo č. 012/20125.6.2012012/2012557.50Ing. Peter Horňák - Geo Work
Dodatok č. 4 ku Zmluve o dielo - servisnej zmluve30.5.2012MAGTS120007776 540.80Intelsoft spol. s r.o.
Poistná zmluva trolejbusovej trate Pražská -Hroboňova29.5.201280 80162484 057.08KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dodatok MsP/12/00002 k poist. zmluve MsP/12/0000324.5.2012MAGTS1200074 KOOPERATIVA poisovòa, a.s. Vienna Insur
Dodatok MsP/12/0000124.5.2012MAGTS1200073 KOOPERATIVA poisovòa, a.s. Vienna Insurance Group
Zmluva o dielo OUP č. 01/201223.5.2012MAGTS120007134 123.04Ing. Milan Boroš – COPEX - Reprografia
Kúpna zmluva poč. č. MsP/12/0000521.5.2012MsP/12/00005 Trend Hygiena, s.r.o.
Zmluva o dielo č. 09/201217.5.201209/2012674.50GKK-geodetická služba,s.r.o.
Zmluva o dielo č. 08/201217.5.201208/2012134.50GKK-geodetická služba,s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2102 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 76 77 78 79 -80- 81 82 83 84 85  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.