Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2103 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 85  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve č. MsP/18/00030 o poskytovaní služieb31.5.2019MsP/19/0001833 770.00Rodex car s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve MAGTS 1600219 zo dňa 12.10.20162.12.2016  PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve moderneobce.sk MsP/21/00032
Dodatok č. 1 Zmluve moderneobce.sk medzi Objednávateľom Hlavné mesto SR Bratislava a Zhotoviteľom EWORKS.sk s.r.o., Hlboká 7, 94901 Nitra.
Predmet zmluvy: mobilná aplikácia pre Android a iOS.
Cena: 2x29 € bez DPH/mesačne, 28 € bez DPH/hod.
Dátum zverejnenia: 07.07.2021.
    
Dodatok č. 1 k zmluve na dodávku - Lomtec
Dodatok č. 1 k zmluve na dodávku a poskytnutie služieb starostlivosti a údržby
14.7.2021MAGTS2100160 Lomtec.com, a. s.
Dodatok č. 1 k Zmluve na nepretržitý výkon vybraných činností veterinárnej asanácie
Dodatkom sa predlžuje platnosť Zmluvy na neprežitý výkon vybraných činností veterinárnej asanácie do 31.05.2014.
21.3.2014  SLOBODA ZVIERAT
DODATOK č. 1 k Zmluve na nepretržitý výkon vybraných činností veterinárnej asanácie zo dňa 04.07.2014
odchyt túlavých zvierat a zber uhynutých zvierat v intraviláne mesta Bratislavy
30.12.2015MAGTS1500250 Sloboda zvierat, občianske združenie
Dodatok č. 1 k Zmluve na neprežitý výkon vybraných činností veterinárnej asanácie30.1.2013  SLOBODA ZVIERAT
Dodatok č. 1 k zmluve na servis ústrední magistrátu - MAGTS1200016 - OVS/JD/2012/SIEMENS EC7.2.2012MAGTS12000168 000.00Siemens Enterprise Communications, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo pod názvom „Aktualizácia Koncepcie rozvoja Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky“, ako strategický dokument Hlavného mesta.
15.11.2018MAGTS1800122 ECONS ENERGY, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Predmetom Dodatku č. 1 je uplatnenie požiadavky zhotoviteľa zo dňa 02.04.2015 podľa článku II bod 5. zmluvy
21.4.2015MAGTS1500070 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo28.11.2012  I-Bulla, s.r.o.
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo14.6.2012 18 600.00DOLIS s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (MAGTS1600264)
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na rozvoj projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy
12.9.2018MAGTS180009190 000.00Lomtec.com a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 1/2021 zo dňa 21.1.2021
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo ZoD na poskytnutie služby - zhotovenie PD a výkon autorského dohľadu na stavbu Mestský park Komenského na Nového Objednávateľa (Postupníka)
24.5.2021   
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 10/2020 zo dňa 07.10.2020
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností zo ZoD na poskytnutie služby-zhotovenie PD a výkon AD na stavbu "Železná studnička-predĺženie promenády" na Nového Objednávateľa (Postupníka)
25.5.2021   
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 11/2020 zo dňa 22.10.2020
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností zo ZoD na poskytnutie služby-zhotovenie PD a výkon AD na stavbu Revitalizácia lokálneho parku na Radlinského ulici na Nového Objednávateľa (Postupníka) a rozšírenie predmetu diela spolu so súvisiacim navýšením ceny za dielo
25.5.2021   
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 18/2020 zo dňa 10.12.2020
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností zo ZoD na poskytnutie služby-zhotovenie PD a výkon AD na stavbu "Rekonštrukcia Jurigovho námestia a okolia-Rekonštrukcia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves" na Nového Objednávateľa (Postupníka)
25.5.2021   
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 28/2020 zo dňa 20.01.2021
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie práv a povinností zo ZoD na poskytnutie služby-vyhotovenie PD a výkon AD na stavby Cestná a pešia infraštruktúra na Nového Objednávateľa (Postupníka)
25.5.2021MAGTS2100086  
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 102040033.9.2018MAGTS1800080 ANASOFT APR spol. s r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 21/20078.3.201221/2007 MR Servis, spol. s r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. D/14/187/483531 zo dňa 30.10.2014 a k jej objednávke OTS1800868 zo dňa 05.03.2018
Zmena názvu dodávateľa – vyčlenenie divízie mobility
18.7.2018MAGBO1800035 Siemens Mobility s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo č. MAGSP 130000925.8.2015MAGSP 1500012 EUROVIA SK, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100059 zo dňa 20.10.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zákazku "Výmena zdroja tepla plynovej kotolne vrátane riadiaceho systému v objekte DPOH, Gorkého 17, Bratislava"
30.11.2021MAGSP2100059  
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. MAGSR 00505 zo dňa 19.07.2013 na údržbu, opravy a realizáciu bezpečnostných zariadení a doplnkových konštrukcií na inžinierskych objektoch, na komunikáciách I. a II. triedy a prejazdných úsekoch ciest na území Bratislavy
Zabezpečenie údržby, opráv a realizácii bezpečnostných zariadení a doplnkových konštrukcií na inžinierskych objektoch, na komunikáciách I. a II. triedy a prejazdných úsekoch ciest na území Bratislavy
Cena: 240.000,-€ s DPH
1.6.2017Číslo dodatku: 1240 000.00Športový klub IAMES Bratislava
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGTS 190000217.2.2020MAGTS 20000110.00Energy Centre Bratislava, s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2103 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 85  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.