Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2103 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 76 77 78 79 -80- 81 82 83 84 85  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva18.9.2012MAGTS1200129 PANO3D s. r. o.
Zmluva o využívaní el.rozv.miesta MsP/14/00051
Zmluva o využívaní el.rozv.miesta MsP/14/00051 uzatvorená 17.02.2015 medzi dodávateľom MČ BA-Rača a odberateľom hl.m.SR BA na dobu neurčitú. Predmetom zmluvy je napojenie podružného elektromeru na účely prevádzkovania bezp.kam.syst. v objekte areálu tržnice na ulici Rustaveliho v BA-Rači.
Zverejnená 02.03.2015.
2.3.2015MsP/14/00051 MČ BA-Rača
Zmluva o využívaní elektrického rozvodného miesta č. MsP/14/00047
Zmluva o využívaní elektrického rozvodného miesta č. MsP/14/00047 uzatvorená 12.12.2014 na dobu neurčitú medzi dodávateľom EKO podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, Bratislava a odberateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je dodávka elektrickej energie pre kamerový bezpečnostný systém Mestskej polície Bratislava.
Zverejnená: 19.2.2015.
19.2.2015MsP/14/00047 EKO podnik, Halašova 20, Bratislava
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PLNENIA BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ, NOTIFIKAČNÝCH POVINNOSTÍ A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PLNENIA BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ, NOTIFIKAČNÝCH POVINNOSTÍ A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
21.4.2022MAGT22001090.00EasyPark Slovakia s.r.o.
Zmluva o zabezpečení poriadateľskej služby27.12.2011 5 586.00TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.
Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb21.12.2018MAGTS1800145 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva o zabezpečení Silvestra 2014
Poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie poločensko-kultúrneho podujatia Silvester 2014
12.12.2014MAGDG1400291 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
9.3.2022MAGTS22001070.00PosAm spol. s r. o.
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
9.1.2022MAGTS21003810.00Paydo Slovakia s.r.o.
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
9.1.2022MAGTS21003800.00HOPIN, s.r.o.
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania.
9.1.2022MAGTS21003790.00MPLA, s.r.o.
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Hlavné mesto na základe § 81 ods. 7 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) umožňuje organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
Bezodplatná zmluva
30.8.2021MAGBO21000760.00NATUR-PACK, a.s.
zmluva o zabezpečení verejnej služby
Zmluva o zabezpečení verejnej služby
10.4.2017MAGTS1700093 Martin Mikulaj - CARNIHERBA
Zmluva o zabezpečení verejnej služby k starostlivosti o verejnú zeleň
Predmetom zmluvy je zabezpečenie verejnej služby k starostlivosti o verejnú zeleň.
16.4.2018MAGTS 18000201 671 514.80Ing. Martin Mikulaj – Carniherba
Zmluva o zabezpečovaní odťahovej služby
Zmluva o zabezpečovaní odťahovej služby sa uzatvára na dobu určitú 12 mesiacov za účelom úpravy práv a povinností pri realizovaní odťahovej služby.
31.1.2020   
Zmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov č. B-09/2021
Úprava práv a povinností pri zbere a preprave komunálnych odpadov na území hl. mesta SR Bratislavy
24.5.2021B-09/20210.00HOMOLA TEAM s.r.o.
Zmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov na území hlavného mesta SR Bratislavy
Podľa § 81 ods. 13 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávať zber a prepravu komunálnych odpadov na území obce môže len ten, kto má na tento účel s obcou uzatvorenú zmluvu. Zmluva je bezodplatná – licenčná.
6.5.2021B-06/20210.00Ekoslužby s.r.o.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov
Zmluvou získala spoločnosť zares, s.r.o. oprávnenie podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávať zber a prepravu vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hl. mesta.
16.5.2018B-12/20180.00Zares, s.r.o.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov11.5.2018B-10/20180.00KOSEC plus s.r.o.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov11.5.2018B-11/20180.00BUČINA EKO s.r.o.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hl. mesta SR Ba
Zmluvou získala spoločnosť RAMAK, s.r.o. oprávnenie podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávať zber a prepravu vybraných zložiek komunálnych odpadov.
16.11.2018B-08/2018 RAMAK, s.r.o.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hl. mesta SR Ba
Zmluvou získal podnikateľ EUGEN LINKA oprávnenie podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávať zber a prepravu vybraných zložiek komunálnych odpadov.
5.11.2018B-21/2018 EUGEN LINKA
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hl. mesta SR Ba
Zmluvou získala spoločnosť P+K, s.r.o. oprávnenie podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávať zber a prepravu vybraných zložiek komunálnych odpadov.
5.11.2018B-22/2018 P+K, s.r.o.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hl. mesta SR Ba
Zmluvou získala spoločnosť FH - HOTIS s. r. o. oprávnenie podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávať zber a prepravu vybraných zložiek komunálnych odpadov.
23.10.2018B-23/2018 FH - HOTIS s. r. o.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hl. mesta SR Ba
Zmluvou získala spoločnosť ŽP EKO QELET, a.s. oprávnenie podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávať zber a prepravu vybraných zložiek komunálnych odpadov.
22.10.2018B-19/2018 ŽP EKO QELET, a.s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2103 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 76 77 78 79 -80- 81 82 83 84 85  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.