Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1655 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 67  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na historické ortofotomapy Bratislavy22.12.2020MAGTSPP4/202013 230.00Eurosense s.r.o.
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode zo dňa 03.05.2017
Zabezpečenie prevádzky, opravy a údržby vybraných inžinierskych objektov a zariadení vo vlastníctve, resp. v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavvy zo dňa 03.05.2017
22.12.2020MAGTS2000310 a MAGTS2000312 Športový klub IAMES Bratislava, Peter Martiny s.r.o.
Dodatok č.1 MAGTS2000206 k Zmluve o spolupráci č. MAGTS2000205
Predmetom Dodatku č.1 k Zmluve o spolupráci je zmena doby platnosti Zmluvy o spolupráci č. MAGTS2000205 uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Mestskou časťou Bratislava-Petržalka o zabezpečení výstavby detského ihriska na Pečnianskej ulici v Bratislave
22.12.2020MAGTS2000206 Mestská časť Bratislava-Petržalka
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu22.12.2020MAGTS20003190.00Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode22.12.2020MAGTS20003180.00Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Rámcová dohoda22.12.2020MAGTS2000317840 516.00Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Kúpna zmluva č. MAGTS200031321.12.2020MAGTS200031311 685.60Gratex International, a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Mestskej časti Petržalka poskytovať služby pre Hlavné mesto v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (zimná údržba)
21.12.2020MAGTS2000295 Mestská časť- Bratislava- Petržalka
Rámcová dohoda21.12.2020MAGTS 200028317 697 960.72Stredoslovenská energetika, a.s.
Zabezpečenie rozvojových programov zameraných na mäkké zručnosti21.12.2020MAGTS200020218 000.00Mgr. Kamila Hermannová - EDUCIA
Kúpna zmluva č. MAGTS2000288
Germicídny žiarič otvorený
21.12.2020MAGTS2000288913.43Medic Partners s.r.o
Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
uzatvorenej podľa § 15 ods.7 písme. B) o verejných vodovodoch verejných kanalizáciách
18.12.2020  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
uzatvorenej podľa § 15 ods.7 písme. B) o verejných vodovodoch verejných kanalizáciách
18.12.2020  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb systému ONI
GPS + príslušenstvo na vozidlá
18.12.2020MAGTS2000237 NAM Slovakia s.r.o.
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb systému ONI
GPS + príslušenstvo na komunálnu techniku pre RKP – Bazova 8
18.12.2020MAGTS2000227 NAM Slovakia s.r.o.
Dodatok č. 8 k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v Hlavnom meste slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023, zo dňa 31.01.201418.12.2020MAGTS200011365 000 000.00Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodatok k zmluve MAGTSPP2/202018.12.2020MAGTS2000240 M.O.Z. Consult s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2000287
Ochranné jednorazové latexové rukavice
17.12.2020MAGTS200028717 523.60MPV Group, s.r.o.
Dodatok č.1 - Zmluvy o poskytovaní služieb MAGTS2000293
Pôvodné znenie čl. 3 zmluvy sa vypúšťa a nahrádza novým znením
17.12.2020Dodatok č. 1 MAGTS2000293 ku zmluve MAGTS2000097 Mestská časť Bratislava - Petržalka
Dohoda o ukončení Zmluvy č. A-02/2017 o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 12.02.2018
dohoda o ukončení licenčnej – bezodplatnej zmluvy
17.12.2020Dohoda o ukončení Zmluvy č. A-02/20170.00Mestská časť Bratislava- Ružinov
Kúpna zmluva č. MAGTS2000286
Ochranné jednorazové rúška
17.12.2020MAGTS20002861 980.00PROPLUSCO Services spol. s. r.o.
Čiastková kúpna zmluva č. 2616.12.2020MAGTS200024213 068.00Autocont s.r.o.
MsP/20/00045 - Kúpna zmluva
Kúpna zmluva so spoločnosťou NABIMEX, s.r.o. na nákup kancelárskeho nábytku
16.12.2020MsP/20/000457 479.00NABIMEX, s.r.o.
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode na poskytovanie služby MAGTS170000416.12.2020MAGTS2000302 Slovak Telekom, a. s.
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na poskytovanie služby MAGTS170000316.12.2020MAGTS2000301 Slovak Telekom, a. s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1655 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 67  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.