Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1655 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 67  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloRadené vzostupne CenaDodávateľ
Zmluva o splátkovom spotrebiteľskom úvere č. 1108/2020 medzi Tatra banka, a.s. a H-PROBYT, spol. s r.o. – správca bytového domu Rezedová 3 v Bratislave25.1.2021  Tatra banka, a.s.
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb12.1.2021  MST PARTNERS, s.r.o.
Kúpna zmluva MAGTS2000321
Vysokozdvižná pojazdná plošina na vozidle do 3500 kg pre komunálny podnik
12.1.2021MAGTS2000321 INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o.
Zmluva o vykonaní preložky komunikačnej siete28.12.2020MAGBO2000065 Západoslovenská energetika, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o vykonaní stavebnej úpravy28.12.2020MAGBO2000064 Západoslovenská distribučná, a.s., Čuleňova 6, 816 47 Bratislava
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonaní deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác28.12.2020  CHEMIX-D, spol. s r.o.
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode zo dňa 03.05.2017
Zabezpečenie prevádzky, opravy a údržby vybraných inžinierskych objektov a zariadení vo vlastníctve, resp. v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavvy zo dňa 03.05.2017
22.12.2020MAGTS2000310 a MAGTS2000312 Športový klub IAMES Bratislava, Peter Martiny s.r.o.
Dodatok č.1 MAGTS2000206 k Zmluve o spolupráci č. MAGTS2000205
Predmetom Dodatku č.1 k Zmluve o spolupráci je zmena doby platnosti Zmluvy o spolupráci č. MAGTS2000205 uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Mestskou časťou Bratislava-Petržalka o zabezpečení výstavby detského ihriska na Pečnianskej ulici v Bratislave
22.12.2020MAGTS2000206 Mestská časť Bratislava-Petržalka
Zmluva o poskytovaní služieb
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Mestskej časti Petržalka poskytovať služby pre Hlavné mesto v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (zimná údržba)
21.12.2020MAGTS2000295 Mestská časť- Bratislava- Petržalka
Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
uzatvorenej podľa § 15 ods.7 písme. B) o verejných vodovodoch verejných kanalizáciách
18.12.2020  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
uzatvorenej podľa § 15 ods.7 písme. B) o verejných vodovodoch verejných kanalizáciách
18.12.2020  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb systému ONI
GPS + príslušenstvo na vozidlá
18.12.2020MAGTS2000237 NAM Slovakia s.r.o.
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb systému ONI
GPS + príslušenstvo na komunálnu techniku pre RKP – Bazova 8
18.12.2020MAGTS2000227 NAM Slovakia s.r.o.
Dodatok k zmluve MAGTSPP2/202018.12.2020MAGTS2000240 M.O.Z. Consult s.r.o.
Dodatok č.1 - Zmluvy o poskytovaní služieb MAGTS2000293
Pôvodné znenie čl. 3 zmluvy sa vypúšťa a nahrádza novým znením
17.12.2020Dodatok č. 1 MAGTS2000293 ku zmluve MAGTS2000097 Mestská časť Bratislava - Petržalka
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode na poskytovanie služby MAGTS170000416.12.2020MAGTS2000302 Slovak Telekom, a. s.
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na poskytovanie služby MAGTS170000316.12.2020MAGTS2000301 Slovak Telekom, a. s.
Zmluva o poskytovaní služieb
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Mestskej časti Podunajské Biskupice poskytovať služby pre Hlavné mesto v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (zimná údržba)
15.12.2020MAGTS2000303 Mestská časť- Bratislava- Podunajské Biskupice
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny14.12.2020MAGTS2000252 Súkromná základná umelecká škola
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny14.12.2020MAGTS2000268 Základná škola s materskou školou, so sídlom Dubová 1
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny14.12.2020MAGTS2000267 Základná škola s materskou školou, so sídlom Dubová 1
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny14.12.2020MAGTS2000266 Základná škola s materskou školou, so sídlom Dubová 1
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny14.12.2020MAGTS2000258 Základná škola Spojená škola sv. Františka z Assisi, so sídlom Karloveská 32
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny14.12.2020MAGTS2000259 Základná škola CZŠ Narnia, so sídlom Beňadická 38
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny14.12.2020MAGTS2000260 Základná škola CZŠ Narnia, so sídlom Beňadická 38

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1655 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 67  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.